PSB is being developed by Pooya Paridel.
شركت مديريت فناوري بورس تهران
Tehran Securities Exchange Technology Management Co
برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج

مرحلهپایان
زمان باقیمانده مرحله00:00
نماد تجاریDPESJCABEXM970301
نام تولیدکنندهشرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج
تحویل1397/03/01
تاریخ عرضه
نام تجاری کالابرق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج
توضیحمطابق اميد نامه
حجم عرضه200,000 کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
حداکثر حجم عرضه0 کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
نوع معاملهنقدی
قیمت پایهکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 500.00 ریال
حداقل قیمت پایههر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 5.00 ریال
حداکثر قیمت پایههر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 995.00 ریال
شرایط پرداختنقدي(واريز 7 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است)
بسته بندیفله/بار پایه
بازار هدفداخلی
حداقل قیمت مجازهر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل -499500.00 ریال
حداکثر قیمت مجازهر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 500500.00 ریال
حداقل حجم خرید1,000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت1,000
Tick1.00
حداکثر حجم خرید200,000
حداکثر حجم خرید200,000
ضریب حجمی100
محل تحویلدرب کارخانه/شبکه سراسری برق
قیمت کشف شده0.00
دوره تحویلماهانه