PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ( زگلدشت ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 20:19:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 48,396 قیمت دیروز 50,943 تعداد معاملات 1065 EPS 1709
2,547     (%5.00) بیشترین قیمت 51,980 ارزش 75,887,275,696 P/E 28.7
قیمت پایانی 48,963 کمترین قیمت 48,396 حجم 1,549,888 حداکثر قیمت مجاز 53,490
1,980     (%3.89) اولین قیمت 48,400 حجم مبنا 986,972 حداقل قیمت مجاز 48,396
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 9,792,600 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 10,120 48,396 48,396 1,598 3
1 200 46,078 48,730 40,467 1
0 0 0 49,499 110 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/20 50,943 49,258 54,442 2,094
3.814M
194.296B
1399/5/19 51,850 53,193 53,193 466
463,703
24.666B
1399/5/15 50,660 46,670 50,880 1,238
4.609M
233.467B
1399/5/14 48,458 48,025 51,480 1,609
1.985M
96.212B
1399/5/13 50,552 48,061 52,085 1,351
1.194M
60.349B
1399/5/12 49,605 50,916 50,916 278
481,138
24.498B
1399/5/11 48,492 50,090 50,090 271
345,950
17.329B
1399/5/8 47,705 48,100 48,109 619
846,168
40.708B
1399/5/7 45,819 44,120 46,320 618
854,357
39.441B
1399/5/6 44,115 43,977 46,000 2,021
2.137M
94.255B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/16 6 1396 359 445 188 397 314
1395/12/28 12 1396 349 397 397 313
1395/12/28 12 1395 392
1395/10/4 6 1395 445 314 295
1395/6/30 3 1395 482 58 196

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 37,520 (1.24%) 8946
14.150M
520.205B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 77,869 (5.00%) 6625
20.560M
1,574.049B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 48,750 (5.00%) 4015
8.485M
431.395B
سيمرغ (سيمرغ) 25,900 (4.99%) 2551
5.984M
155.228B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 34,400 (1.95%) 1843
2.689M
90.981B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 53,454 (5.00%) 1426
1.623M
87.043B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 87,343 (5.00%) 1279
745,666
65.322B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 29,590 (0.40%) 1076
1.815M
53.362B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 48,396 (5.00%) 1065
1.550M
75.887B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 46,810 (4.24%) 846
1.186M
55.179B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 81,450 (5.00%) 588
745,850
60.749B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 109,096 (5.00%) 417
212,277
23.189B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 6,062 (2.99%) 318
1.144M
6.935B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 114,310 (5.00%) 187
190,053
21.725B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 43,710 (5.00%) 102
57,465
2.512B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 25,915 (3.00%) 81
83,057
2.152B
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده