PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك ( گدنا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,700 قیمت دیروز 10,940 تعداد معاملات 1645 EPS 485
240     (%2.19) بیشترین قیمت 11,200 ارزش 15,919,329,300 P/E 22.1
قیمت آخرین معامله 10,400 کمترین قیمت 10,400 حجم 1,487,507 حداکثر قیمت مجاز 11,480
540     (%4.94) اولین قیمت 10,700 حجم مبنا 1,374,886 حداقل قیمت مجاز 10,400
تاریخ آخرین معامله 1400/11/4 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 3,210,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 10,400 125,770 75
0 0 0 10,420 10 1
0 0 0 10,430 706 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/4 10,700 10,400 11,200 1,645
1.488M
15.919B
1400/11/3 10,940 10,830 11,540 1,345
1.755M
19.192B
1400/11/2 11,390 10,790 11,450 2,683
3.003M
34.212B
1400/10/29 10,910 10,500 11,100 1,638
1.011M
11.065B
1400/10/28 10,730 10,700 11,260 1,404
1.617M
17.346B
1400/10/27 11,260 10,920 11,730 1,781
1.298M
14.614B
1400/10/26 11,400 11,200 11,660 1,873
956,954
10.824B
1400/10/25 11,740 11,660 12,390 1,809
1.601M
18.796B
1400/10/22 12,270 12,030 12,780 1,975
1.990M
24.431B
1400/10/21 12,660 12,210 13,080 1,892
1.245M
15.763B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبلچکیده