PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك ( گدنا ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:44:43
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 10,850 قیمت دیروز 11,040 تعداد معاملات 807 EPS 733
190     (%1.72) بیشترین قیمت 11,220 ارزش 7,471,009,340 P/E 14.9
قیمت پایانی 10,930 کمترین قیمت 10,630 حجم 683,663 حداکثر قیمت مجاز 11,590
110     (%1.00) اولین قیمت 10,630 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 10,490
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 10:44:32   ارزش بازار (م ر) 3,279,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 451 10,850 10,860 27,227 5
1 480 10,840 10,870 20 2
3 35,490 10,830 10,900 9 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 11,040 10,840 11,200 818
1.135M
12.538B
1401/5/15 10,860 10,600 11,040 2,053
4.464M
48.496B
1401/5/12 10,770 10,620 10,950 1,464
2.137M
23.009B
1401/5/11 10,520 10,220 10,780 1,794
3.373M
35.480B
1401/5/10 10,590 10,480 11,150 2,184
4.392M
46.507B
1401/5/9 11,030 11,010 11,430 471
1.278M
14.101B
1401/5/8 11,580 11,430 12,260 1,812
3.153M
36.502B
1401/5/5 12,030 11,730 12,060 2,235
6.144M
73.925B
1401/5/4 11,490 10,950 12,040 3,021
6.435M
73.958B
1401/5/3 11,520 11,490 11,930 437
1.522M
17.531B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك (گدنا) 10,850 (1.72%) 807
683,663
7.471B
توسعه بين المللي پديده شانديز (گشان) 17,690 (2.91%) 540
2.116M
37.136B
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) 6,200 (0.64%) 306
3.735M
23.259B
توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيش) 23,100 (2.94%) 193
245,532
5.678B
هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر) 1,508 (0.46%) 101
1.695M
2.548B
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان (گنگين) 36,450 (2.93%) 29
90,354
3.371B
اختيارخ سمگا-13750-14010909 (ضسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-4750-14010909 (ضسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس) 106,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-15750-14010909 (ضسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-5750-14010909 (طسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.سمگا2 -11659-010515 (سمگا2ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
توسعه گردشگري ايران (توسعه گردشگري ) 1,622 (0%) 0
0
0
ساختمان و خدمات نوساز (خدمات نوساز) 50,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-11750-14010909 (طسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-9750-14010909 (ضسمگا903) 101 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-6750-14010909 (طسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-9750-14010909 (طسمگا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-6750-14010909 (ضسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-5750-14010909 (ضسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
هتلهاي هما (هما) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-13750-14010909 (طسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيشح) 32,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-7750-14010909 (ضسمگا901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-8750-14010909 (طسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-15750-14010909 (طسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا1-11486-010415 (سمگا1ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-11750-14010909 (ضسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-8750-14010909 (ضسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت. سمگا1-11659-010515 (سمگا1ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-4750-14010909 (طسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا2 -11486-010415 (سمگا2ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-7750-14010909 (طسمگا901) 1 (0%) 0
0
0


چکیده