PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌
ح . ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ ( كطبسح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:12:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,000 قیمت دیروز 11,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 11,006 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 12,100
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,900
تاریخ آخرین معامله 1398/4/10 - 10:36:00   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/4/10 11,000 11,000 11,006 347
6.183M
68.014B
1397/12/1 3,672 3,423 3,850 217
1.256M
4.612B
1397/11/30 3,507 3,311 3,699 42
125,467
439.969M
1397/11/29 3,465 3,391 3,600 62
263,684
913.578M
1397/11/28 3,505 3,420 3,632 43
277,501
972.718M
1397/11/27 3,749 3,602 3,898 72
335,994
1.260B
1397/11/24 3,856 3,630 4,050 84
376,322
1.451B
1397/11/23 4,033 3,761 4,219 126
679,542
2.741B
1397/11/21 4,177 3,890 4,300 67
189,589
791.968M
1397/11/17 4,022 3,952 4,090 141
967,993
3.893B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) 74,291 (5.00%) 1913
1.037M
77.462B
فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) 48,310 (3.88%) 1422
1.821M
93.621B
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس) 52,000 (3.34%) 1390
2.924M
152.981B
زغالسنگ البرز شرقي (زغالسنگ البرز) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده