PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا ( پرشيا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:31:41
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 499
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 2.0
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 2,000,000 تعداد سهام 2,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/25 6 1396 397 342 230 63
1396/5/24 3 1396 386 -3 230 -3
1396/4/19 12 1396 386 230 230 213
1396/4/19 12 1395 112

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
حفاري شمال (حفاري) 19,450 (0.21%) 9499
37.187M
695.608B
مهندسي و ساختمان صنايع نفت (شساخت) 66,808 (3.00%) 819
11.071M
740.396B
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (پرشيا) 1,000 (0%) 0
0
0
پيرا حفاري ايران (پيراحفاري) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت س.ص.كاركنان نفت3ماهه21% (منفت9810) 1,003,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه توسعه انرژي تدبير-سهامي خاص- 1,999,999,600 99.990

چکیده