PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نساجي بروجرد
نساجي بروجرد ( نبروج ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,840 قیمت دیروز 5,840 تعداد معاملات 0 EPS -893
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -6.5
قیمت آخرین معامله 6,070 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 5,950
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 741,061 حداقل قیمت مجاز 5,730
تاریخ آخرین معامله 1400/11/3 - 12:09:01   ارزش بازار (م ر) 865,559 تعداد سهام 148,212,165
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
10 312,192 6,070 0 0 0
1 200,000 5,970 0 0 0
1 54,000 5,960 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/3 5,840 6,070 6,070 1
130
789,100
1400/10/19 5,840 5,940 5,940 4
54,000
320.760M
1400/8/23 5,828 5,942 5,942 1
13,500
80.217M
1400/8/19 5,826 6,055 6,055 5
8,642
52.327M
1400/8/5 5,823 5,939 5,939 1
1,191
7.073M
1400/7/18 5,823 5,939 5,939 2
2,010
11.937M
1400/7/12 5,823 6,055 6,055 1
628
3.803M
1400/7/6 5,823 6,055 6,055 1
500
3.028M
1400/6/29 5,823 6,055 6,055 1
58
351,190
1400/6/24 5,823 6,055 6,055 1
550
3.330M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پشم‌ بافي‌ توس (نتوس) 11,220 (0.09%) 386
1.623M
17.794B
عطرين نخ قم (نطرين) 5,820 (4.90%) 56
259,035
1.508B
ايران‌ مرينوس‌ (نمرينو) 60,220 (4.99%) 49
91,148
5.494B
كارخانجات پشمبافي افشار يزد (نشار) 1 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع بلوچ (صنايع بلوچ) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي قائمشهر (نساجي قائمشهر) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي بروجرد (نبروج) 6,070 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 25,485,875 17.190
شخص حقیقی 25,435,343 17.160
شخص حقیقی 25,429,544 17.150
شخص حقیقی 17,609,084 11.880

چکیده