PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
واسپاري ملت
واسپاري ملت ( ولملت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:20:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,690 قیمت دیروز 11,860 تعداد معاملات 151 EPS 501
170     (%1.43) بیشترین قیمت 11,270 ارزش 14,421,666,770 P/E 23.3
قیمت آخرین معامله 11,270 کمترین قیمت 11,270 حجم 1,279,651 حداکثر قیمت مجاز 12,450
590     (%4.97) اولین قیمت 11,270 حجم مبنا 4,277,160 حداقل قیمت مجاز 11,270
تاریخ آخرین معامله 1399/7/30 - 12:28:04   ارزش بازار (م ر) 9,352,000 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 11,270 2,977,160 136
0 0 0 11,280 4,749 2
0 0 0 11,300 6,815 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/30 11,690 11,270 11,270 151
1.280M
14.422B
1399/7/29 11,860 11,300 11,300 27
203,824
2.303B
1399/7/28 11,890 11,490 11,490 78
1.408M
16.178B
1399/7/27 12,090 11,500 12,120 1,781
15.809M
191.133B
1399/7/23 11,550 11,550 11,550 294
6.372M
73.597B
1399/7/22 11,000 10,560 11,080 550
4.156M
45.987B
1399/7/21 10,560 9,810 10,720 410
3.792M
40.383B
1399/7/20 10,210 9,770 10,590 623
2.332M
23.993B
1399/7/19 10,140 9,990 10,380 514
3.658M
36.689B
1399/7/16 10,510 10,220 11,100 495
2.527M
26.147B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/23 6 1396 129 62 95 63 58
1396/4/28 3 1396 125 190 43 63 36
1395/12/22 12 1395 62 113
1395/12/22 12 1396 125 190 63 63 113
1395/11/7 9 1395 62 59 113 96

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 4,620 (5.00%) 18494
1.383M
6.387B
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 3,750 (4.75%) 988
17.327M
64.977B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 7,800 (4.99%) 951
3.564M
28.057B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 15,080 (2.71%) 781
4.230M
65.170B
واسپاري ملت (ولملت) 11,270 (4.97%) 151
1.280M
14.422B
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 9,020 (4.95%) 100
1.222M
11.024B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 9,253 (5.00%) 63
1.430M
13.234B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 9,280 (4.92%) 36
107,726
999.697M
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده