PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
واسپاري ملت
واسپاري ملت ( ولملت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:53:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,680 قیمت دیروز 17,540 تعداد معاملات 1400 EPS 440
860     (%4.90) بیشترین قیمت 17,100 ارزش 90,049,567,070 P/E 37.9
قیمت آخرین معامله 16,670 کمترین قیمت 16,670 حجم 5,397,442 حداکثر قیمت مجاز 18,410
870     (%4.96) اولین قیمت 16,670 حجم مبنا 2,997,602 حداقل قیمت مجاز 16,670
تاریخ آخرین معامله 1399/4/25 - 12:29:41   ارزش بازار (م ر) 13,344,000 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 16,670 16,670 983,813 55
0 0 0 16,690 3,056 1
0 0 0 16,790 1,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/25 16,680 16,670 17,100 1,400
5.397M
90.050B
1399/4/24 17,540 17,440 18,350 840
3.146M
55.199B
1399/4/23 18,350 17,600 18,540 2,186
8.659M
158.897B
1399/4/22 17,660 17,660 17,660 696
3.032M
53.548B
1399/4/21 16,820 15,630 17,250 1,501
6.464M
108.707B
1399/4/18 16,430 16,100 17,730 2,775
15.033M
247.040B
1399/4/17 16,940 16,900 17,870 1,396
4.647M
78.717B
1399/4/16 17,780 16,800 17,960 2,112
7.638M
135.767B
1399/4/15 17,110 16,720 18,400 2,307
8.452M
144.581B
1399/4/14 17,600 17,350 18,700 2,301
5.998M
105.543B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/23 6 1396 129 62 95 63 58
1396/4/28 3 1396 125 190 43 63 36
1395/12/22 12 1396 125 190 63 63 113
1395/12/22 12 1395 62 113
1395/11/7 9 1395 62 59 113 96

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 3,410 (4.92%) 5702
1.418M
4.835B
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 9,110 (4.91%) 2843
12.468M
113.582B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 17,150 (4.96%) 2704
10.802M
185.256B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 13,270 (4.98%) 2463
8.632M
113.916B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 13,730 (1.44%) 2369
9.862M
140.584B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 12,914 (0%) 2173
9.756M
126.608B
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 19,140 (4.99%) 1812
5.500M
105.263B
واسپاري ملت (ولملت) 16,670 (4.96%) 1400
5.397M
90.050B
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده