PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ ( وبيمه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:14:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,190 قیمت دیروز 3,060 تعداد معاملات 1813 EPS 107
130     (%4.25) بیشترین قیمت 3,210 ارزش 84,500,268,500 P/E 29.8
قیمت آخرین معامله 3,210 کمترین قیمت 3,130 حجم 26,459,329 حداکثر قیمت مجاز 3,210
150     (%4.90) اولین قیمت 3,200 حجم مبنا 16,025,641 حداقل قیمت مجاز 2,910
تاریخ آخرین معامله 1399/9/10 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 15,950,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
31 578,674 3,210 3,270 43,000 2
2 5,200 3,200 3,290 2,000 1
1 10,618 3,190 3,320 7,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/10 3,190 3,130 3,210 1,813
26.459M
84.500B
1399/9/9 3,060 2,960 3,150 2,074
19.547M
59.834B
1399/9/8 3,010 2,970 3,140 2,487
26.579M
79.872B
1399/9/5 3,120 3,040 3,230 2,363
27.270M
85.197B
1399/9/4 3,200 3,020 3,320 3,439
43.051M
137.786B
1399/9/3 3,170 3,140 3,170 1,077
17.669M
56.002B
1399/9/2 3,020 2,830 3,110 2,542
33.513M
101.175B
1399/9/1 2,970 2,870 2,980 2,048
36.066M
106.959B
1399/8/28 2,840 2,800 2,840 1,157
19.726M
56.001B
1399/8/27 2,710 2,570 2,760 1,788
27.753M
75.236B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1390/7/17 12 1390 114 84
1390/7/16 12 1391 293 114 108 108 84
1389/6/23 12 1389 84 20
1389/6/21 12 1390 114 83 84 84 20
1389/6/8 9 1389 84 1 18 20 -83

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات (وسپهر) 11,940 (1.39%) 51670
137.842M
1,665.160B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 9,400 (3.59%) 26950
48.881M
460.928B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 9,900 (3.02%) 11828
115.620M
1,153.505B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 13,300 (1.55%) 10638
96.317M
1,310.129B
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 9,150 (4.99%) 8432
37.282M
340.040B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 7,865 (3.00%) 4046
37.213M
294.279B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 17,065 (1.14%) 3808
17.137M
295.052B
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 9,910 (4.98%) 3072
33.859M
335.536B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 6,241 (1.23%) 2482
15.231M
93.716B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 19,220 (4.97%) 2110
10.338M
192.330B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 7,000 (3.86%) 2032
19.638M
136.258B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 16,249 (0.69%) 1939
31.237M
513.622B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 4,346 (1.96%) 1846
13.300M
58.798B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 3,210 (4.90%) 1813
26.459M
84.500B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 23,710 (2.81%) 1779
5.890M
136.745B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 14,750 (2.43%) 1760
9.821M
145.982B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 14,710 (5.00%) 1637
12.627M
182.850B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 8,893 (4.99%) 1535
12.925M
113.730B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 7,620 (2.14%) 1433
9.539M
72.766B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 8,683 (4.99%) 1377
9.324M
80.399B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 13,470 (1.13%) 1251
8.044M
109.388B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 13,370 (4.86%) 1216
5.487M
72.785B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 7,220 (4.94%) 1092
10.949M
79.037B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 8,685 (4.99%) 1003
7.417M
63.692B
شركت س استان خوزستان (وسخوز) 1,020 (4.08%) 875
34.228M
33.043B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 8,700 (4.95%) 811
7.313M
63.621B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 15,225 (5.00%) 624
4.306M
65.521B
شركت س استان كردستان (وسكرد) 930 (4.49%) 552
26.055M
23.254B
شركت س استان سيستان وبلوچستان (وسيستا) 930 (4.49%) 547
26.372M
23.621B
شركت س استان فارس (وسفارس) 1,030 (3.00%) 524
2.716M
2.798B
شركت س استان آذربايجان غربي (وساغربي) 900 (1.12%) 514
18.696M
16.670B
س.سهام عدالت استان خراسان رضوي (وسرضوي) 1,030 (3.00%) 467
2.455M
2.529B
شركت س استان لرستان (وسلرستا) 920 (4.55%) 465
24.124M
22.191B
شركت س استان گيلان (وسگيلا) 940 (4.44%) 453
16.698M
15.124B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 5,690 (4.98%) 447
7.174M
40.795B
شركت س استان همدان (وسهمدا) 930 (3.33%) 290
8.640M
7.927B
س.سهام عدالت استان كرمان (وسكرمان) 1,030 (4.04%) 279
8.575M
8.670B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 37,124 (5.00%) 270
1.458M
54.118B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 8,901 (4.99%) 247
2.405M
21.411B
س.سهام عدالت استان مازندران (وسمازن) 950 (3.06%) 195
6.249M
5.909B
تكادو (وكادو) 18,420 (3.00%) 164
645,594
11.892B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 15,820 (4.98%) 151
2.332M
36.896B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 9,141 (3.00%) 110
2.265M
20.702B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 14,880 (3.00%) 88
969,982
14.433B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 9,789 (1.99%) 82
1.329M
12.995B
شركت س استان اصفهان (وسصفا) 1,030 (4.04%) 82
3.627M
3.736B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 1,098,657 (5.16%) 70
40,800
44.825B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 184,930 (5.00%) 68
80,861
14.954B
شركت س استان زنجان (وسزنجان) 1,350 (4.93%) 57
1.331M
1.797B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 1,098,657 (4.82%) 53
39,200
43.067B
س.سهام عدالت استان كرمانشاه (وسكرشا) 1,200 (4.76%) 47
788,752
946.502M
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 1,098,657 (4.77%) 46
24,600
27.027B
شركت س استان خراسان شمالي (وسخراش) 1,310 (4.38%) 39
643,263
842.675M
شركت س استان اردبيل (وساربيل) 1,220 (4.69%) 35
603,044
735.714M
شركت س استان قم (وسقم) 1,340 (4.96%) 33
260,913
349.623M
شركت س استان خراسان جنوبي (وسخراج) 2,120 (4.93%) 30
462,004
979.448M
شركت س استان بوشهر (وسبوشهر) 1,200 (4.76%) 30
321,691
386.029M
شركت س استان يزد (وسيزد) 1,220 (4.69%) 29
327,942
400.089M
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 1,098,657 (5.00%) 27
11,000
12.085B
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 99,974 (3.00%) 26
15,439
1.543B
س.عدالت ا. كهگيلويه وبويراحمد (وسكهبو) 1,080 (4.42%) 25
201,702
217.838M
شركت س استان ايلام (وسيلام) 1,180 (4.84%) 24
258,449
304.970M
شركت س استان مركزي (وسمركز) 1,330 (5.00%) 22
533,595
709.681M
شركت س استان گلستان (وسگلستا) 1,180 (4.84%) 21
367,089
433.165M
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 28,481 (2.00%) 8
8,621
245.535M
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
شركت س استان هرمزگان (وسهرمز) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري عدالت استان قزوين (وسقزوين) 1,000 (0%) 0
0
0
س. امين توان آفرين ساز (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 3,622 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان تهران (وستهران) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
س. مديريت سرمايه مدار (مدار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,000,000 (0%) 0
0
0
شركت س.استان چهارمحال وبختياري (وسمحال) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان سمنان (وسمنان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري لقمان (ولقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وكبهمن) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان شرقي (وساشرقي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
انجام معاملات اوراق بهادار طبق قوانین ومقررات کشور ....

آدرس شرکت: ایران - تهران - بلوار ميرداماد-خیابان نفت شمالی کوچه دوم -پ6-کدپستی 1918973451-صندوق پستی 1889-15875
تلفن شرکت: 22923021-3
نمابر شرکت: 22269409
وب سایت شرکت: http://www.iiico.co.ir
پست الکترونیک شرکت: info@iiico.co.ir
مدیر عامل: آقای حسن خوشپور
انجام معاملات اوراق بهادار طبق قوانین ومقررات کشور ....
مدیر مالی: اقای حسن دور اندیش
وب سایت امور سهام: http://www.iiico.co.ir/stock.aspx