PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌شاهرود
سيمان‌شاهرود ( سرود ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:53:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 14,770 قیمت دیروز 14,790 تعداد معاملات 15 EPS 1134
20     (%0.14) بیشترین قیمت 14,060 ارزش 1,585,532,140 P/E 13.0
قیمت آخرین معامله 14,060 کمترین قیمت 14,060 حجم 112,769 حداکثر قیمت مجاز 15,520
730     (%4.94) اولین قیمت 14,060 حجم مبنا 3,378,378 حداقل قیمت مجاز 14,060
تاریخ آخرین معامله 1399/8/6 - 12:05:22   ارزش بازار (م ر) 11,963,700 تعداد سهام 810,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 14,060 688,743 120
0 0 0 14,750 500 1
0 0 0 14,770 7,000 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/6 14,770 14,060 14,060 15
112,769
1.586B
1399/8/5 14,790 14,060 14,060 5
8,643
121.521M
1399/8/3 14,790 14,060 14,060 26
54,470
765.848M
1399/7/30 14,800 14,450 15,400 212
1.784M
25.830B
1399/7/29 15,210 14,760 14,760 135
1.338M
19.754B
1399/7/28 15,530 14,790 14,790 18
126,406
1.870B
1399/7/27 15,560 14,880 15,090 94
425,433
6.337B
1399/7/23 15,660 15,090 15,110 109
878,448
13.257B
1399/7/22 15,880 15,360 15,740 285
1.110M
17.061B
1399/7/21 16,160 15,740 16,500 309
1.556M
24.495B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 190 56 136 99 17
1396/4/28 3 1396 190 56 92 99 2
1395/12/27 12 1396 190 56 99 99 22
1395/12/27 12 1395 57 22
1395/11/11 9 1395 57 122 117 22 61

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 16,770 (1.27%) 48320
54.134M
882.704B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 15,010 (4.94%) 1013
8.683M
131.493B
سيمان كارون (سكارون) 110,085 (3.00%) 489
1.093M
119.711B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 6,720 (3.45%) 420
3.687M
24.558B
سيمان خوزستان (سخوز) 19,810 (3.60%) 354
1.199M
24.263B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 8,570 (4.99%) 274
1.314M
11.294B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 21,790 (3.00%) 185
207,056
4.489B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 22,310 (4.98%) 183
471,000
10.588B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 30,050 (3.59%) 154
342,581
10.299B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 15,750 (4.95%) 141
414,500
6.720B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 68,040 (5.00%) 122
75,084
5.109B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 39,540 (3.21%) 112
169,384
6.638B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 56,320 (4.99%) 106
252,214
14.205B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 36,090 (4.75%) 62
18,678
683.232M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 12,830 (4.96%) 58
122,680
1.574B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 19,330 (4.97%) 58
97,857
1.892B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 6,420 (4.89%) 57
224,555
1.442B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 6,076 (4.99%) 55
191,163
1.162B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 31,850 (4.98%) 54
57,276
1.824B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 119,570 (5.00%) 49
37,435
4.476B
سيمان ساوه (ساوه) 52,503 (5.00%) 41
16,432
862.729M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 8,740 (4.90%) 40
141,490
1.237B
سيمان‌شاهرود (سرود) 14,060 (4.94%) 15
112,769
1.586B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 62,160 (5.00%) 13
17,975
1.117B
سيمان باقران (سباقر) 15,988 (3.00%) 13
15,790
252.451M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 13,780 (4.97%) 12
19,168
264.135M
سيمان كردستان (سكرد) 9,880 (5.00%) 12
36,917
364.740M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 9,430 (4.94%) 10
10,931
103.079M
سيمان‌ دورود (سدور) 7,780 (4.89%) 9
22,884
178.038M
سيمان مجد خواف (سخواف) 16,139 (3.00%) 8
18,536
299.153M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 18,440 (5.00%) 8
89,862
1.657B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 10,210 (4.93%) 6
4,521
46.159M
سيمان فارس نو (سفانو) 30,070 (4.99%) 6
3,498
105.185M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 11,650 (4.98%) 4
6,433
74.944M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 10,473 (2.99%) 4
2,082
21.805M
سيمان‌ خزر (سخزر) 25,520 (4.99%) 4
1,177
30.037M
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 78,640 (4.99%) 3
604
47.499M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 19,470 (3.00%) 1
260
5.062M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 87,470 (5.00%) 1
113
9.884M
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 27,326 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/12/25 (جسيما912) 9,627 (0%) 0
0
0
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 17,104 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید سیمان و به طور کلی اقدام به هر نوع فعالیت تجاری وصنعتی مجاز

آدرس شرکت: شاهرود- خیابان رزمندگان- نبش دهم- پلاک 39- صندوق پستی119
تلفن شرکت: 2238911-3-(0273)
نمابر شرکت: 2229869(0273)
تولید سیمان و به طور کلی اقدام به هر نوع فعالیت تجاری وصنعتی مجاز
وب سایت شرکت: http://www.shahroudcement.com
پست الکترونیک شرکت: info@shahroudcement.com
تلفن امور سهام: 2238920-0273
مدیر مالی: آقای محمدرضا بازاری
مدیر مالی: آقای محمدرضا بازاری
مدیر عامل: آقای علی اصغرگرشاسبی
تلفن امور سهام: 023-32238911-3