PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت اعتباري ملل
شركت اعتباري ملل ( وملل ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 17:38:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS 217
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 999,999
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1395/11/17 - 12:06:29   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 6,060,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/11/17 1,201 1,200 1,220 3
1.040M
1.249B
1395/11/16 1,199 1,180 1,200 7
542,123
649.792M
1395/11/12 1,180 1,180 1,180 1
1,000
1.180M
1395/10/28 1,193 1,165 1,300 15
879,800
1.050B
1395/10/27 1,143 1,115 1,200 28
8.613M
9.847B
1395/10/26 1,132 1,130 1,140 2
118,000
133.520M
1395/10/25 1,135 1,100 1,143 12
683,503
776.035M
1395/10/22 1,071 1,061 1,110 18
6.546M
7.011B
1395/10/19 1,052 1,050 1,055 8
188,000
197.690M
1395/10/15 1,051 1,040 1,055 11
618,313
649.686M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 980 (0.61%) 243
3.980M
3.901B
پست بانك ايران (وپست) 1,598 (0.06%) 190
2.351M
3.758B
بانك انصار (وانصار) 2,097 (0.05%) 190
1.150M
2.410B
بانك خاورميانه (وخاور) 1,951 (0.46%) 72
1.291M
2.529B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 970 (0%) 57
484,738
470.204M
بانك سينا (وسينا) 981 (3.44%) 42
294,675
291.921M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,287 (4.60%) 17
95,608
122.838M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,405 (3.64%) 16
96,611
137.814M
اعتباري توسعه (توسعه) 503 (1.76%) 2
7,000
3.521M
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,120 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 980 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 593 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده