PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه صنايع كاغذ پارس
گروه صنايع كاغذ پارس ( چكاپا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:55:41
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS 157
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 13,080
     اولین قیمت حجم مبنا 3,934,220 حداقل قیمت مجاز 11,836
تاریخ آخرین معامله 1399/4/24 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 9,358,065,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/24 12,640 12,147 12,990 36,450
186.534M
2,357.861B
1399/4/23 12,458 11,997 13,000 35,863
167.966M
2,092.562B
1399/4/22 12,628 11,999 12,731 25,961
166.005M
2,096.259B
1399/4/21 12,125 12,074 12,511 28,683
196.853M
2,386.757B
1399/4/18 12,709 12,561 13,400 22,099
111.639M
1,418.842B
1399/4/17 13,222 13,139 13,888 23,231
108.009M
1,428.115B
1399/4/16 13,830 13,332 14,688 60,031
242.016M
3,347.159B
1399/4/15 14,033 13,351 14,440 42,514
239.253M
3,357.401B
1399/4/14 14,020 12,961 14,187 46,957
250.536M
3,512.627B
1399/4/11 13,512 13,512 13,512 3,347
19.354M
261.505B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/27 12 1397 605 329 351 351 373
1396/8/27 12 1396 360 373
1396/8/24 11 1396 360 373
1395/9/4 12 1395 372 255
1395/9/4 12 1396 329 238 373 373 255

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا) 10,610 (4.93%) 20970
104.102M
1,114.734B
كارتن‌ ايران‌ (چكارن) 8,170 (4.33%) 15133
70.417M
579.621B
كارتن‌ مشهد (چكارم) 2,399 (0%) 0
0
0
بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپا) 500 (64.29%) 0
0
0
ح.كارتن‌ مشهد (چكارمح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپاح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع كاغذ مراغه ( كاغذ مراغه) 5,000 (0%) 0
0
0
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه) 44,650 (0.95%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده