PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پخش البرز
پخش البرز ( پخش ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:50:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 34,750 قیمت دیروز 34,050 تعداد معاملات 104 EPS 3300
700     (%2.06) بیشترین قیمت 34,900 ارزش 6,627,468,300 P/E 10.4
قیمت پایانی 34,450 کمترین قیمت 33,850 حجم 192,270 حداکثر قیمت مجاز 35,750
400     (%1.17) اولین قیمت 34,750 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 32,350
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 10:50:04   ارزش بازار (م ر) 48,230,000 تعداد سهام 1,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 34,750 34,850 13,300 2
1 1,304 34,700 34,900 27,447 5
1 4,275 34,600 34,950 5,715 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 34,050 33,300 34,800 212
384,239
13.092B
1401/5/22 34,050 33,450 34,450 148
222,298
7.567B
1401/5/19 34,050 33,850 34,600 96
194,328
6.614B
1401/5/18 34,200 33,600 34,600 88
272,622
9.318B
1401/5/15 34,250 33,850 34,850 103
138,447
4.741B
1401/5/12 34,200 32,900 34,950 312
502,286
17.172B
1401/5/11 34,600 32,950 35,000 231
334,443
11.576B
1401/5/10 34,050 32,750 34,500 144
254,339
8.659B
1401/5/9 33,100 32,550 34,100 211
358,374
11.871B
1401/5/8 34,050 33,200 35,500 146
272,129
9.267B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/10 6 1396 432 470 327 337 226
1396/4/27 3 1396 432 194 337 180
1395/12/21 12 1396 394 669 337 337 353
1395/12/21 12 1395 327 353
1395/12/21 9 1395 327 251 353 438

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 13,530 (1.17%) 1225
3.640M
48.909B
داروسازي دانا (ددانا) 26,800 (1.11%) 1033
430,992
11.572B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,740 (4.50%) 642
5.057M
34.136B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,350 (1.92%) 338
584,016
10.825B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,050 (1.35%) 278
763,381
13.548B
ايران‌دارو (ديران) 11,900 (0.85%) 262
828,148
9.797B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,100 (0.60%) 164
257,836
8.628B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,280 (1.86%) 139
1.096M
5.745B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,700 (1.09%) 132
1.448M
5.301B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,380 (1.47%) 120
493,768
2.653B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,450 (0.62%) 115
609,817
3.903B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,260 (1.82%) 109
678,341
7.048B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 29,250 (1.02%) 108
130,103
3.759B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,490 (2.05%) 107
1.872M
4.668B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,290 (0.07%) 104
180,064
5.257B
پخش البرز (پخش) 34,750 (2.06%) 104
192,270
6.627B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,890 (0.60%) 96
514,502
8.684B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,900 (2.96%) 96
652,006
9.063B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,050 (0%) 92
139,555
6.143B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,361 (1.83%) 86
1.761M
4.185B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,497 (0.27%) 82
785,844
1.159B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,250 (0%) 79
261,272
2.136B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,240 (1.30%) 76
155,529
2.867B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,130 (1.15%) 73
158,910
1.766B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,050 (0.58%) 72
84,924
2.650B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 32,000 (2.11%) 72
80,488
2.563B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 22,000 (0.90%) 68
273,984
6.013B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 22,400 (1.80%) 62
285,868
6.572B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,040 (1.55%) 59
95,566
1.835B
كيميدارو (دكيمي) 21,290 (1.67%) 56
381,440
8.039B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,190 (0.58%) 54
381,824
4.687B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,670 (0.76%) 54
102,003
672.178M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 24,570 (1.88%) 43
129,644
3.197B
سبحان دارو (دسبحان) 6,630 (0.15%) 42
130,334
863.289M
پخش هجرت (هجرت) 17,390 (2.66%) 38
50,381
871.866M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,880 (0.98%) 36
22,368
749.476M
شيرين دارو (دشيري) 73,750 (1.67%) 33
13,375
983.544M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 22,670 (1.35%) 26
81,824
1.878B
الحاوي (دحاوي) 6,900 (2.99%) 21
62,394
430.519M
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,410 (0.76%) 19
47,749
499.265M
البرزدارو (دالبر) 8,010 (0.38%) 15
66,976
545.291M
پارس‌ دارو (دپارس) 23,990 (0.25%) 15
6,649
159.435M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,740 (0.07%) 14
37,381
510.742M
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 4,167 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 44,750 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 985,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوی آویز شرقی - شماره 5 طبقه اول
تلفن امور سهام: 88201943
نمابر امور سهام: 88799930
وب سایت شرکت: http://www.alborzdc.com/
وب سایت شرکت: http://www.alborzdc.org