PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه حكمت صبا
بيمه حكمت صبا ( وحكمت ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 20:50:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 4,703 قیمت دیروز 4,848 تعداد معاملات 1128 EPS -39
145     (%2.99) بیشترین قیمت 4,834 ارزش 34,786,160,192 P/E -120.9
قیمت پایانی 4,715 کمترین قیمت 4,703 حجم 7,377,350 حداکثر قیمت مجاز 4,993
133     (%2.74) اولین قیمت 4,834 حجم مبنا 4,179,729 حداقل قیمت مجاز 4,703
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 12:29:12   ارزش بازار (م ر) 7,072,500 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 39,600 4,703 4,703 1,795,504 86
0 0 0 4,704 5,875 2
0 0 0 4,716 3,900 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/11 4,848 4,781 5,074 1,441
9.172M
44.466B
1399/3/10 4,928 4,900 4,928 1,942
21.212M
104.527B
1399/3/7 4,785 4,565 4,845 1,650
9.635M
46.102B
1399/3/6 4,704 4,548 4,827 2,826
17.018M
80.054B
1399/3/3 4,687 4,663 4,663 493
3.453M
16.101B
1399/2/31 4,807 4,733 4,999 2,142
10.011M
48.124B
1399/2/30 4,879 4,750 4,893 1,272
9.675M
47.201B
1399/2/29 4,751 4,600 4,877 1,824
10.643M
50.569B
1399/2/28 4,735 4,716 4,900 1,535
10.930M
51.756B
1399/2/27 4,964 4,915 5,030 508
2.806M
13.811B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه دانا (دانا) 8,036 (4.99%) 5580
22.537M
182.712B
بيمه ميهن (ميهن) 6,240 (3.93%) 2906
59.713M
370.086B
بيمه البرز (البرز) 11,604 (4.99%) 2693
22.225M
256.991B
بيمه آسيا (آسيا) 21,066 (4.60%) 2303
9.271M
199.678B
بيمه نوين (نوين) 8,426 (1.94%) 1589
8.728M
73.545B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 6,380 (1.63%) 1514
9.454M
61.003B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,606 (2.99%) 1433
13.105M
74.203B
بيمه دي (ودي) 13,992 (2.19%) 1351
7.308M
102.657B
بيمه حافظ (وحافظ) 39,000 (0.55%) 1341
1.855M
73.639B
بيمه كوثر (كوثر) 26,024 (5.00%) 1242
2.686M
69.973B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,703 (2.99%) 1128
7.377M
34.786B
بيمه معلم (ومعلم) 11,581 (5.00%) 1111
4.691M
54.155B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,140 (1.10%) 917
4.133M
37.888B
بيمه پارسيان (پارسيان) 13,436 (4.99%) 825
7.165M
96.010B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,591 (2.99%) 740
3.420M
25.967B
بيمه سينا (وسين) 8,336 (2.99%) 547
5.051M
41.333B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 27,700 (2.24%) 519
1.694M
46.446B
بيمه ملت (ملت) 18,551 (5.00%) 484
6.984M
129.562B
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (3.98%) 391
28.180M
120.640B
بيمه سامان (بساما) 11,052 (5.00%) 67
364,925
4.033B
بيمه تجارت نو (بنو) 7,845 (2.99%) 62
721,427
5.660B
بيمه رازي (ورازي) 4,382 (1.98%) 50
2.467M
10.810B
بيمه كارآفرين (وآفري) 7,001 (4.99%) 37
663,665
4.646B
بيمه آرمان (آرمان) 3,602 (1.98%) 21
430,670
1.551B
بيمه تعاون (وتعاون) 7,065 (2.99%) 15
82,474
582.679M
بيمه ما (ما) 12,499 (3.37%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت خدمات هواپيمايي كاسپين-بامسئوليت محدود- 300,000,000 20.000
شركت بانك حكمت ايرانيان-سهامي عام- 298,800,000 19.920
شخص حقیقی 30,004,800 2.000
شخص حقیقی 27,999,999 1.860
شخص حقیقی 15,004,800 1.000

چکیده