PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه حكمت صبا
بيمه حكمت صبا ( وحكمت ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار پایه فرابورس 14:28:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 4,040 قیمت دیروز 4,118 تعداد معاملات 579 EPS 48
78     (%1.89) بیشترین قیمت 4,190 ارزش 13,017,033,167 P/E 85.1
قیمت پایانی 4,086 کمترین قیمت 4,036 حجم 3,198,547 حداکثر قیمت مجاز 4,241
32     (%0.78) اولین قیمت 4,040 حجم مبنا 4,764,174 حداقل قیمت مجاز 4,036
تاریخ آخرین معامله 1399/12/12 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 6,129,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 35,129 4,037 4,040 687 1
1 118,272 4,036 4,050 49,442 2
0 0 0 4,051 26,856 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/11 4,118 4,094 4,200 738
5.025M
20.696B
1399/12/10 4,177 4,136 4,230 332
2.783M
11.538B
1399/12/9 4,220 4,126 4,291 928
5.447M
22.988B
1399/12/6 4,198 4,110 4,218 1,129
8.870M
37.233B
1399/12/5 4,096 4,018 4,200 1,141
9.591M
39.285B
1399/12/4 4,098 4,084 4,180 867
7.401M
30.328B
1399/12/3 4,167 4,108 4,290 1,233
11.859M
49.423B
1399/12/2 4,191 0 0 694
9.959M
41.734B
1399/11/28 4,007 3,998 4,150 1,172
16.905M
67.733B
1399/11/27 4,079 4,074 4,185 646
5.879M
23.981B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه البرز (البرز) 3,570 (1.92%) 1319
34.367M
122.780B
بيمه سينا (وسين) 15,300 (4.12%) 1117
4.342M
67.590B
بيمه ميهن (ميهن) 4,914 (1.99%) 715
6.791M
33.470B
بيمه نوين (نوين) 6,208 (1.99%) 712
5.493M
34.230B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,040 (1.89%) 579
3.199M
13.017B
بيمه ما (ما) 8,140 (0.49%) 559
5.151M
41.269B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 76,048 (2.00%) 448
1.882M
143.135B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,530 (2.11%) 386
1.882M
25.132B
بيمه رازي (ورازي) 8,180 (4.99%) 224
1.516M
12.388B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,989 (1.98%) 211
3.334M
16.636B
بيمه آسيا (آسيا) 2,360 (1.67%) 140
1.455M
3.434B
بيمه پارسيان (پارسيان) 12,090 (1.95%) 132
3.950M
47.755B
بيمه دي (ودي) 23,165 (2.00%) 99
287,015
6.649B
بيمه دانا (دانا) 6,790 (1.88%) 81
690,588
4.689B
بيمه كوثر (كوثر) 14,593 (1.99%) 35
63,361
924.627M
بيمه ملت (ملت) 16,650 (1.94%) 35
131,824
2.195B
بيمه تجارت نو (بنو) 34,846 (2.00%) 31
34,392
1.198B
بيمه سامان (بساما) 20,521 (2.00%) 28
115,408
2.368B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,108 (1.99%) 25
106,051
647.760M
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 7,067 (2.00%) 24
74,203
524.393M
بيمه سرمد (وسرمد) 6,643 (1.99%) 17
1.014M
6.733B
بيمه معلم (ومعلم) 4,708 (2.00%) 14
134,472
633.094M
بيمه حافظ (وحافظ) 67,093 (2.00%) 8
2,424
162.633M
بيمه آرمان (آرمان) 8,511 (1.99%) 8
41,092
349.734M
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 7,078 (1.99%) 1
1,000
7.078M
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,338 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت خدمات هواپيمايي كاسپين-بامسئوليت محدود- 300,000,000 20.000
شركت بانك حكمت ايرانيان-سهامي عام- 298,800,000 19.920
شخص حقیقی 36,268,132 2.410
شخص حقیقی 30,004,800 2.000
شخص حقیقی 19,970,509 1.330

چکیده