PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . كاشي‌ سعدي‌
ح . كاشي‌ سعدي‌ ( كسعديح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:47:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 458 قیمت دیروز 458 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 455 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 500
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 410
تاریخ آخرین معامله 1395/10/19 - 11:34:57   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/10/19 458 455 487 38
1,000,000
458.320M
1395/10/18 487 480 504 33
1,000,000
486.621M
1395/10/15 459 430 481 84
2.997M
1.376B
1395/10/14 438 416 450 25
835,799
365.910M
1395/10/13 458 450 500 27
650,000
297.500M
1393/4/3 2,500 2,500 2,500 46
2.224M
5.561B
1393/4/2 2,500 2,500 2,500 40
2.000M
5.000B
1392/12/14 2,296 2,269 2,580 88
261,100
599.485M
1392/12/13 2,466 2,238 2,610 22
36,410
89.800M
1392/12/12 2,421 2,415 2,430 13
19,121
46.299M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل


سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده