PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي ره آورد تامين
دارويي ره آورد تامين ( درهآور ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 11:47:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 33,500 قیمت دیروز 33,300 تعداد معاملات 435 EPS 4730
200     (%0.60) بیشترین قیمت 34,300 ارزش 12,559,435,000 P/E 7.1
قیمت پایانی 33,400 کمترین قیمت 33,000 حجم 376,188 حداکثر قیمت مجاز 35,250
100     (%0.30) اولین قیمت 33,000 حجم مبنا 426,137 حداقل قیمت مجاز 31,350
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 11:47:12   ارزش بازار (م ر) 8,350,000 تعداد سهام 250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 33,200 33,500 4,850 1
4 8,035 33,100 33,700 8,972 1
5 4,414 33,050 33,950 7,100 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 33,300 32,900 34,500 377
760,374
25.338B
1401/5/22 34,450 33,100 35,800 754
2.845M
98.074B
1401/5/19 35,200 34,000 36,000 257
692,115
24.366B
1401/5/18 35,900 34,700 36,600 347
915,686
32.895B
1401/5/15 35,700 33,200 36,450 940
5.576M
199.089B
1401/5/12 34,500 33,450 35,000 361
952,948
32.853B
1401/5/11 34,300 33,100 34,650 146
608,416
20.856B
1401/5/10 33,550 32,150 34,200 273
763,580
25.607B
1401/5/9 33,050 32,650 33,850 234
933,677
30.847B
1401/5/8 33,950 33,000 34,750 221
520,110
17.648B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 13,750 (0.44%) 1930
6.010M
81.407B
داروسازي دانا (ددانا) 26,600 (1.85%) 1768
1.098M
29.379B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,770 (4.96%) 851
6.131M
41.395B
ايران‌دارو (ديران) 12,140 (2.88%) 541
1.654M
19.620B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,450 (1.39%) 439
762,208
14.114B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,500 (0.60%) 435
376,188
12.559B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,140 (1.85%) 356
943,388
16.804B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,340 (0.74%) 250
1.660M
8.753B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,530 (0.62%) 243
1.083M
6.983B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,745 (2.32%) 217
1.979M
7.287B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,320 (0.03%) 202
503,777
14.694B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,400 (1.10%) 196
916,975
4.955B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,520 (0.87%) 194
3.493M
8.721B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 29,650 (0.34%) 184
302,738
8.800B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,350 (0.05%) 182
299,529
5.723B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,430 (0.64%) 172
305,098
9.507B
پخش البرز (پخش) 35,000 (2.79%) 166
601,937
20.882B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,375 (1.25%) 159
2.829M
6.733B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,480 (0.87%) 153
2.640M
3.914B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,350 (0.96%) 150
791,099
8.219B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,250 (0.45%) 147
223,790
9.859B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,280 (0.18%) 141
398,952
4.432B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,000 (2.60%) 134
297,966
5.456B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,190 (0.73%) 124
346,504
2.832B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,530 (0.38%) 118
2.320M
24.368B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,710 (0.48%) 112
551,737
9.307B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 22,000 (0.90%) 110
536,458
11.784B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 32,000 (2.11%) 105
116,888
3.723B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,900 (2.96%) 96
652,006
9.063B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,620 (0%) 85
171,421
1.131B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 22,400 (1.80%) 82
370,496
8.471B
سبحان دارو (دسبحان) 6,700 (0.90%) 80
476,746
3.194B
كيميدارو (دكيمي) 21,260 (1.53%) 77
454,989
9.612B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 24,570 (1.88%) 69
165,357
4.075B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,300 (1.49%) 66
405,535
4.978B
شيرين دارو (دشيري) 74,450 (0.73%) 63
22,301
1.641B
پخش هجرت (هجرت) 17,170 (1.36%) 57
66,967
1.158B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,550 (0%) 53
45,839
1.536B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 22,800 (0.78%) 40
98,274
2.255B
پارس‌ دارو (دپارس) 24,270 (0.91%) 34
14,426
345.465M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,740 (0.07%) 33
64,636
883.415M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 160,000 (257.54%) 31
17,624
2.820B
البرزدارو (دالبر) 8,090 (1.38%) 30
106,313
861.231M
الحاوي (دحاوي) 6,900 (2.99%) 25
70,398
485.746M
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 985,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 4,167 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0


چکیده