PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ ( وآذر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 85,290 قیمت دیروز 85,290 تعداد معاملات 4 EPS 7277
0     (%0) بیشترین قیمت 83,590 ارزش 105,239,810 P/E 11.7
قیمت آخرین معامله 83,590 کمترین قیمت 83,590 حجم 1,259 حداکثر قیمت مجاز 90,400
1,700     (%1.99) اولین قیمت 83,590 حجم مبنا 586,235 حداقل قیمت مجاز 83,590
تاریخ آخرین معامله 1400/1/22 - 12:21:23   ارزش بازار (م ر) 17,058,000 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 83,590 3,103,825 592
0 0 0 83,600 12,003 4
0 0 0 83,610 666 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/22 85,290 83,590 83,590 4
1,259
105.240M
1400/1/18 85,290 83,590 83,590 3
275
22.987M
1400/1/17 85,290 83,590 83,590 7
712
59.516M
1400/1/16 85,290 83,590 83,590 9
1,255
104.905M
1400/1/15 85,290 83,740 83,740 27
50,001
4.187B
1400/1/14 85,440 83,750 83,750 8
2,911
243.796M
1400/1/11 85,450 82,350 82,350 121
55,983
4.610B
1400/1/10 85,780 84,090 84,090 20
7,297
613.605M
1400/1/8 85,800 84,180 84,180 35
28,930
2.435B
1400/1/7 85,890 84,220 84,220 40
12,197
1.027B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/6 12 1397 39 -84 -205 -205 -165
1396/8/6 12 1396 -202 -165
1396/4/27 9 1396 -90 -277 -130 -165 -224
1396/1/28 6 1396 -85 -163 -55 -165 -163
1395/10/30 3 1396 -84 -143 -74 -165 -75

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,950 (3.75%) 1210
3.263M
54.514B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,570 (0.64%) 806
29.130M
46.469B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,250 (3.85%) 553
13.728M
31.378B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,280 (1.86%) 300
4.564M
24.105B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,510 (1.95%) 100
1.365M
3.426B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 49,750 (1.99%) 22
20,767
1.033B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 20,929 (2.00%) 17
22,492
470.735M
شركت كيسون (كيسون) 11,261 (4.00%) 16
58,321
656.753M
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 10,025 (1.99%) 16
86,489
867.052M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 66,105 (2.00%) 13
46,323
3.062B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 13,540 (1.96%) 7
7,623
103.215M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 83,590 (1.99%) 4
1,259
105.240M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 30,584 (4.00%) 4
2,495
76.307M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 54,643 (5.00%) 4
525
28.688M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,770 (2.00%) 4
40,205
513.418M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 9,957 (2.00%) 3
3,165
31.514M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,154 (5.00%) 3
600
40.292M
آ.س.پ (آ س پ) 15,818 (2.00%) 2
7,746
122.526M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,440 (1.97%) 2
4,466
104.683M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 15,995 (4.00%) 2
3,315
53.023M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 31,626 (2.00%) 1
162
5.123M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 46,619 (2.00%) 1
128
5.967M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 53,790 (1.99%) 1
5,111
274.921M
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,530 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 9,511 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,276 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 38,477 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,806 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,902 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,850 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,791 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,760 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,231 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، کشاورزی ، خدمات فروش و واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و...

تلفن شرکت: 88720925-6
نمابر شرکت: 88720875
آدرس شرکت: تهران -خيابان وليعصر-بالاتر از مطهري-خيابان ناهيد-شماره 46-طبقه 2
نمابر امور سهام: 4784057-0411
آدرس امور سهام: ایران تبریز میدان منظریه مجتمع تجاری سهندیه شرقی طبقه1
وب سایت شرکت: http://www.azarbayjanid.com
پست الکترونیک شرکت: info@azarbayganid.com
مدیر عامل: آقای دکتر خلیل قلی پور خلیلی
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، کشاورزی ، خدمات فروش و واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و...
تلفن امور سهام: 041-34794200