PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ ( وآذر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 123,600 قیمت دیروز 123,710 تعداد معاملات 18 EPS 6626
110     (%0.09) بیشترین قیمت 117,530 ارزش 822,945,060 P/E 18.7
قیمت آخرین معامله 117,530 کمترین قیمت 117,530 حجم 7,002 حداکثر قیمت مجاز 129,890
6,180     (%5.00) اولین قیمت 117,530 حجم مبنا 404,171 حداقل قیمت مجاز 117,530
تاریخ آخرین معامله 1399/7/5 - 12:29:17   ارزش بازار (م ر) 24,720,000 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 50 117,530 117,530 637,963 581
0 0 0 117,540 102 2
0 0 0 117,590 433 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/5 123,600 117,530 117,530 18
7,002
822.945M
1399/7/2 123,710 117,730 117,730 43
13,527
1.593B
1399/7/1 123,920 117,790 117,790 30
4,019
473.398M
1399/6/31 123,980 117,920 117,920 28
9,077
1.070B
1399/6/30 124,120 119,010 119,010 44
72,921
8.678B
1399/6/29 125,270 119,500 119,500 99
32,237
3.852B
1399/6/26 125,780 120,810 120,810 136
81,333
9.826B
1399/6/25 127,160 123,200 123,200 269
145,696
17.950B
1399/6/24 129,680 123,730 123,730 103
32,489
4.020B
1399/6/23 130,240 123,850 123,850 36
6,714
831.529M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 3 1396 -84 -143 -74 -165 -75
1395/6/20 12 1396 -84 38 -165 -165 -146
1395/6/20 12 1395 -132 -146
1395/4/9 9 1395 -277 -145 -224 -146 -64
1395/1/29 6 1395 -163 -99 -163 -146 -97

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,760 (4.94%) 150253
579.245M
1,598.548B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 3,850 (4.94%) 23113
68.445M
268.211B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 4,320 (4.85%) 1901
17.146M
74.330B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 41,200 (2.97%) 1480
2.886M
122.003B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 6,440 (4.87%) 1420
11.031M
73.308B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 19,803 (5.00%) 343
2.602M
51.519B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 26,730 (4.99%) 306
805,531
21.532B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 73,546 (5.00%) 278
272,453
20.038B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 30,159 (3.00%) 246
520,079
15.685B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 46,250 (4.99%) 209
114,545
5.298B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,440 (4.93%) 181
684,424
6.461B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 23,266 (3.00%) 99
509,937
11.864B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 35,814 (5.00%) 72
465,319
16.665B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 7,849 (5.00%) 70
588,273
4.617B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 6,574 (5.00%) 44
229,955
1.512B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 11,850 (4.97%) 42
230,297
2.729B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 13,199 (5.00%) 27
143,861
1.899B
آ.س.پ (آ س پ) 14,366 (5.00%) 23
45,939
659.960M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 25,549 (5.00%) 21
118,635
3.031B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 117,530 (5.00%) 18
7,002
822.945M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 13,357 (4.99%) 15
19,981
266.886M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 7,270 (4.97%) 13
19,511
141.845M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 21,610 (4.97%) 9
6,967
150.557M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 30,970 (4.97%) 8
27,948
865.550M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 13,691 (5.00%) 8
71,594
980.193M
سخت آژند (ثاژن) 9,951 (3.99%) 8
26,537
264.070M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 48,084 (3.00%) 6
2,627
126.317M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 73,814 (3.00%) 5
494
36.464M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 36,854 (3.00%) 4
4,134
152.354M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 12,395 (5.00%) 3
1,220
15.122M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 23,664 (3.00%) 2
250
5.916M
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,153 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 21,284 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 152,823 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 22,270 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 7,780 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، کشاورزی ، خدمات فروش و واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و...

تلفن شرکت: 88720925-6
نمابر شرکت: 88720875
آدرس شرکت: تهران -خيابان وليعصر-بالاتر از مطهري-خيابان ناهيد-شماره 46-طبقه 2
تلفن امور سهام: 0411-4794200
نمابر امور سهام: 4784057-0411
آدرس امور سهام: ایران تبریز میدان منظریه مجتمع تجاری سهندیه شرقی طبقه1
وب سایت شرکت: http://www.azarbayjanid.com
پست الکترونیک شرکت: info@azarbayganid.com
مدیر عامل: آقای دکتر خلیل قلی پور خلیلی
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، کشاورزی ، خدمات فروش و واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و...