PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه ملت
بيمه ملت ( ملت ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:03:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 8,157 قیمت دیروز 7,769 تعداد معاملات 889 EPS 275
388     (%4.99) بیشترین قیمت 8,157 ارزش 32,261,401,904 P/E 29.0
قیمت پایانی 7,966 کمترین قیمت 7,900 حجم 3,989,190 حداکثر قیمت مجاز 8,157
197     (%2.54) اولین قیمت 8,000 حجم مبنا 6,435,835 حداقل قیمت مجاز 7,381
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 22,703,100 تعداد سهام 2,850,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
123 1,334,894 8,157 8,302 1,623 1
4 5,753 8,156 8,803 1,532 1
3 55,400 8,155 9,000 229 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 7,769 7,350 7,950 1,614
6.159M
47.891B
1399/1/5 7,627 7,330 8,087 1,317
3.867M
29.266B
1398/12/28 7,713 7,907 8,297 669
2.779M
22.066B
1398/12/25 7,531 7,458 7,685 1,331
5.294M
39.562B
1398/12/24 7,850 7,589 8,080 601
2.529M
19.335B
1398/12/21 7,988 7,794 8,150 2,082
8.160M
65.178B
1398/12/20 7,983 7,965 8,199 1,493
7.109M
56.748B
1398/12/19 8,384 8,153 8,450 797
2.615M
21.329B
1398/12/17 8,582 8,475 9,089 2,066
8.460M
72.607B
1398/12/14 8,921 8,640 9,040 2,461
13.559M
120.969B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 198 206 148 217 159
1395/8/20 6 1395 198 201 105 217 130
1395/4/30 3 1395 169 41 217 44
1395/1/22 12 1394 206
1395/1/22 12 1395 166 217 217 213

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه آسيا (آسيا) 9,330 (5.00%) 1862
20.516M
191.342B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 4,673 (3.00%) 1815
18.576M
85.859B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 4,770 (3.83%) 1533
6.172M
29.401B
بيمه پارسيان (پارسيان) 7,519 (4.71%) 1506
6.262M
46.274B
بيمه سرمد (وسرمد) 8,801 (3.00%) 1404
6.418M
56.451B
بيمه كوثر (كوثر) 18,057 (4.99%) 1274
2.215M
39.751B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,671 (4.99%) 1068
8.264M
38.414B
بيمه دانا (دانا) 5,059 (4.98%) 1064
10.636M
53.809B
بيمه ميهن (ميهن) 3,308 (4.98%) 969
10.039M
33.006B
بيمه نوين (نوين) 3,899 (4.98%) 955
14.575M
56.792B
بيمه معلم (ومعلم) 6,508 (4.98%) 920
5.283M
34.352B
بيمه ملت (ملت) 8,157 (4.99%) 889
3.989M
32.261B
بيمه حافظ (وحافظ) 32,063 (3.00%) 850
1.299M
41.659B
بيمه البرز (البرز) 6,094 (5.00%) 681
5.132M
31.277B
بيمه تجارت نو (بنو) 4,676 (3.00%) 651
3.644M
17.015B
بيمه دي (ودي) 9,163 (5.00%) 502
7.983M
73.150B
بيمه كارآفرين (وآفري) 5,385 (2.98%) 500
3.014M
16.121B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,370 (5.00%) 480
3.172M
13.861B
بيمه آرمان (آرمان) 2,372 (1.98%) 302
2.868M
6.794B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 13,600 (3.05%) 265
306,864
4.150B
بيمه سينا (وسين) 7,092 (4.99%) 203
3.321M
23.552B
بيمه تعاون (وتعاون) 4,873 (2.98%) 191
4.193M
20.434B
بيمه ما (ما) 6,783 (5.00%) 172
2.057M
13.954B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 6,954 (1.21%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه رازي (ورازي) 3,029 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 1,430 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان ونک بزرگراه حقانی چهارراه جهان کودک پلاک 51 واحد مالی
تلفن شرکت: 88660111-8 داخلی سهام 139
نمابر شرکت: 88798373
پست الکترونیک شرکت: info@mellatinsurance.com
وب سایت شرکت: http://www.mellatinsurance.com
پست الکترونیک امور سهام: stockaffairs@mellatinsurance.com
مدیر عامل: آقای مسعود حجاریان