PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه ملت
بيمه ملت ( ملت ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:10:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 22,490 قیمت دیروز 23,670 تعداد معاملات 1922 EPS 476
1,180     (%4.99) بیشترین قیمت 22,990 ارزش 135,105,657,180 P/E 47.5
قیمت پایانی 22,610 کمترین قیمت 22,490 حجم 5,975,410 حداکثر قیمت مجاز 24,850
1,060     (%4.48) اولین قیمت 22,990 حجم مبنا 2,122,241 حداقل قیمت مجاز 22,490
تاریخ آخرین معامله 1399/4/17 - 10:12:49   ارزش بازار (م ر) 64,438,500 تعداد سهام 2,850,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 21,550 22,490 1,729,364 210
0 0 0 22,500 4,612 9
0 0 0 22,520 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/16 23,670 23,500 23,680 4,740
17.454M
413.215B
1399/4/15 22,560 21,460 23,700 6,939
26.315M
593.721B
1399/4/14 22,580 22,390 23,480 3,152
7.361M
166.221B
1399/4/11 23,560 22,660 25,040 7,712
24.981M
588.629B
1399/4/10 23,850 23,850 23,850 1,533
8.239M
196.497B
1399/4/9 22,720 22,440 23,700 4,973
29.385M
667.630B
1399/4/8 23,620 23,360 24,950 2,375
7.849M
185.368B
1399/4/7 24,580 23,940 25,750 5,392
20.595M
506.219B
1399/4/4 25,190 24,840 26,280 3,754
16.590M
417.849B
1399/4/3 26,140 25,000 26,350 7,942
34.506M
901.900B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 198 206 148 217 159
1395/8/20 6 1395 198 201 105 217 130
1395/4/30 3 1395 169 41 217 44
1395/1/22 12 1394 206
1395/1/22 12 1395 166 217 217 213

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه آسيا (آسيا) 41,250 (5.00%) 3586
6.067M
252.393B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 10,158 (4.99%) 3214
21.159M
219.780B
بيمه البرز (البرز) 18,480 (3.07%) 3087
13.437M
249.807B
بيمه دانا (دانا) 11,950 (4.93%) 2460
9.451M
113.691B
بيمه نوين (نوين) 11,490 (4.75%) 2000
9.574M
110.500B
بيمه ملت (ملت) 22,490 (4.99%) 1922
5.975M
135.106B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 55,714 (5.00%) 1631
5.620M
313.057B
بيمه سرمد (وسرمد) 9,070 (1.06%) 1130
7.882M
73.363B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 5,155 (2.99%) 1121
5.918M
30.691B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 8,450 (2.17%) 1094
9.394M
81.370B
بيمه دي (ودي) 24,156 (5.00%) 1085
2.698M
65.176B
بيمه پارسيان (پارسيان) 15,460 (4.86%) 1037
6.386M
100.311B
بيمه كوثر (كوثر) 25,250 (3.50%) 792
1.798M
45.608B
بيمه ما (ما) 17,410 (3.65%) 515
1.759M
30.651B
بيمه معلم (ومعلم) 18,490 (1.62%) 505
1.666M
30.259B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,603 (2.64%) 442
2.088M
13.890B
بيمه حافظ (وحافظ) 45,923 (3.00%) 396
437,088
20.013B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,500 (0.26%) 368
1.740M
23.544B
بيمه سينا (وسين) 17,592 (3.00%) 89
459,510
8.084B
بيمه ميهن (ميهن) 11,544 (4.99%) 54
1.084M
12.509B
بيمه رازي (ورازي) 7,821 (3.99%) 34
2.061M
16.121B
بيمه سامان (بساما) 12,816 (5.00%) 14
43,302
554.958M
بيمه آرمان (آرمان) 3,871 (3.98%) 11
209,381
810.514M
بيمه كارآفرين (وآفري) 8,673 (5.00%) 9
138,103
1.198B
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 9,813 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان ونک بزرگراه حقانی چهارراه جهان کودک پلاک 51 واحد مالی
تلفن شرکت: 88660111-8 داخلی سهام 139
نمابر شرکت: 88798373
پست الکترونیک شرکت: info@mellatinsurance.com
وب سایت شرکت: http://www.mellatinsurance.com
پست الکترونیک امور سهام: stockaffairs@mellatinsurance.com
مدیر عامل: آقای مسعود حجاریان