PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه ملت
بيمه ملت ( ملت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 00:00:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,162 قیمت دیروز 1,178 تعداد معاملات 274 EPS 95
16     (%1.36) بیشترین قیمت 1,213 ارزش 14,121,584,150 P/E 12.2
قیمت آخرین معامله 1,158 کمترین قیمت 1,150 حجم 12,158,967 حداکثر قیمت مجاز 1,248
20     (%1.70) اولین قیمت 1,213 حجم مبنا 12,998,267 حداقل قیمت مجاز 1,108
تاریخ آخرین معامله 1401/5/23 - 12:29:40   ارزش بازار (م ر) 35,623,682 تعداد سهام 30,657,213,899
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 8,604 1,158 1,160 470,000 2
2 54,365 1,157 1,168 10,000 2
3 439,003 1,155 1,169 8,867 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 1,162 1,150 1,213 274
12.159M
14.122B
1401/5/22 1,178 1,124 1,190 437
15.554M
18.327B
1401/5/19 1,154 1,124 1,160 324
7.233M
8.267B
1401/5/18 1,167 1,142 1,207 366
10.467M
12.200B
1401/5/15 1,173 1,151 1,199 320
9.269M
10.956B
1401/5/12 1,150 1,132 1,170 406
9.976M
11.496B
1401/5/11 1,139 1,101 1,171 451
12.750M
14.529B
1401/5/10 1,116 1,100 1,140 604
19.679M
21.965B
1401/5/9 1,117 1,089 1,160 908
36.424M
40.668B
1401/5/8 1,158 1,156 1,178 606
37.510M
43.420B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 240 198 108 113 95
1396/4/31 3 1396 240 169 60 113 41
1395/12/18 12 1396 234 166 113 113 216
1395/12/18 12 1395 198 216
1395/10/30 9 1395 198 206 148 216 159

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,804 (0.06%) 643
19.067M
33.683B
بيمه دانا (دانا) 914 (2.45%) 584
22.651M
21.027B
بيمه ميهن (ميهن) 2,469 (4.97%) 557
13.078M
32.150B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,510 (2.96%) 477
5.039M
61.651B
بيمه آسيا (آسيا) 1,583 (1.60%) 467
13.359M
21.195B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,867 (2.98%) 370
9.470M
17.667B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,700 (1.16%) 349
2.852M
21.702B
بيمه البرز (البرز) 1,960 (2.89%) 329
10.576M
20.508B
بيمه دي (ودي) 4,118 (4.72%) 321
2.050M
8.523B
بيمه ما (ما) 4,060 (0.37%) 289
1.487M
5.997B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,650 (0.74%) 285
989,667
26.616B
بيمه ملت (ملت) 1,158 (1.70%) 274
12.159M
14.122B
بيمه كوثر (كوثر) 3,271 (3.20%) 273
3.126M
10.455B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,700 (1.01%) 252
6.046M
16.449B
بيمه سينا (وسين) 1,769 (0.34%) 243
3.688M
6.608B
بيمه سامان (بساما) 10,000 (4.58%) 216
1.502M
15.208B
بيمه نوين (نوين) 1,340 (1.40%) 187
3.827M
5.127B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,390 (0.50%) 153
11.388M
38.152B
بيمه معلم (ومعلم) 1,258 (1.02%) 148
4.092M
5.214B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,080 (1.76%) 145
3.043M
6.310B
بيمه آرمان (آرمان) 4,010 (1.28%) 144
4.637M
18.364B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,177 (5.00%) 36
1.658M
1.952B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,634 (2.57%) 21
103,306
361.098M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان ونک بزرگراه حقانی چهارراه جهان کودک پلاک 51 واحد مالی
تلفن شرکت: 88660111-8 داخلی سهام 139
نمابر شرکت: 88798373
پست الکترونیک شرکت: info@mellatinsurance.com
وب سایت شرکت: http://www.mellatinsurance.com
پست الکترونیک امور سهام: stockaffairs@mellatinsurance.com
مدیر عامل: آقای مسعود حجاریان
تلفن شرکت: 2139داخلی سهام
تلفن امور سهام: 021-85333
تلفن امور سهام: (021)96602122-85333
تلفن امور سهام: 88660111