PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه ملت
بيمه ملت ( ملت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:05:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,020 قیمت دیروز 17,060 تعداد معاملات 81 EPS 1513
40     (%0.23) بیشترین قیمت 16,720 ارزش 5,692,424,320 P/E 11.2
قیمت آخرین معامله 16,720 کمترین قیمت 16,720 حجم 340,456 حداکثر قیمت مجاز 18,080
340     (%1.99) اولین قیمت 16,720 حجم مبنا 2,937,720 حداقل قیمت مجاز 16,720
تاریخ آخرین معامله 1399/12/6 - 12:26:21   ارزش بازار (م ر) 48,507,000 تعداد سهام 2,850,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 16,720 15,408,909 599
0 0 0 16,730 1,982 2
0 0 0 16,740 200,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/6 17,020 16,720 16,720 81
340,456
5.692B
1399/12/5 17,060 16,770 16,770 102
386,253
6.477B
1399/12/4 17,110 16,820 16,820 56
411,919
6.928B
1399/12/3 17,160 16,970 16,970 90
1.290M
21.894B
1399/12/2 17,310 17,310 17,620 549
4.547M
78.705B
1399/11/29 17,660 17,630 18,000 699
4.815M
85.033B
1399/11/28 17,980 17,870 18,400 1,390
4.693M
84.385B
1399/11/27 18,230 17,570 18,780 3,277
15.923M
290.225B
1399/11/26 17,920 17,250 17,980 4,586
37.171M
666.102B
1399/11/25 16,970 16,970 16,970 624
8.687M
147.422B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 240 198 108 113 95
1396/4/31 3 1396 240 169 60 113 41
1395/12/18 12 1396 234 166 113 113 216
1395/12/18 12 1395 198 216
1395/10/30 9 1395 198 206 148 216 159

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ميهن (ميهن) 4,951 (2.00%) 3129
25.303M
127.099B
بيمه رازي (ورازي) 8,900 (2.01%) 1192
10.817M
95.597B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,218 (2.98%) 1129
8.870M
37.233B
بيمه سينا (وسين) 18,276 (5.00%) 823
5.813M
107.084B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,398 (0.89%) 624
3.885M
51.902B
بيمه البرز (البرز) 3,620 (1.90%) 568
5.575M
20.231B
بيمه كارآفرين (وآفري) 18,127 (2.00%) 308
955,232
17.451B
بيمه دي (ودي) 23,405 (2.00%) 235
852,838
19.961B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,029 (1.99%) 192
2.044M
10.294B
بيمه سامان (بساما) 20,685 (2.00%) 163
668,975
13.855B
بيمه آسيا (آسيا) 2,360 (1.67%) 156
1.978M
4.667B
بيمه ما (ما) 8,240 (1.90%) 140
1.565M
12.898B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 7,089 (1.99%) 134
826,268
5.858B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 78,882 (2.00%) 133
1.451M
114.427B
بيمه پارسيان (پارسيان) 12,520 (1.96%) 99
1.821M
22.796B
بيمه سرمد (وسرمد) 6,909 (2.00%) 98
1.504M
10.389B
بيمه دانا (دانا) 6,820 (1.87%) 87
957,831
6.532B
بيمه نوين (نوين) 6,340 (1.99%) 82
2.604M
16.508B
بيمه ملت (ملت) 16,720 (1.99%) 81
340,456
5.692B
بيمه كوثر (كوثر) 14,664 (2.00%) 73
331,434
4.860B
بيمه تجارت نو (بنو) 35,358 (2.00%) 56
177,366
6.271B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,149 (1.99%) 43
116,362
715.510M
بيمه معلم (ومعلم) 4,715 (2.00%) 40
167,149
788.108M
بيمه آرمان (آرمان) 8,544 (2.00%) 35
135,986
1.162B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 7,369 (1.99%) 1
700
5.158M
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 67,711 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان ونک بزرگراه حقانی چهارراه جهان کودک پلاک 51 واحد مالی
تلفن شرکت: 88660111-8 داخلی سهام 139
نمابر شرکت: 88798373
پست الکترونیک شرکت: info@mellatinsurance.com
وب سایت شرکت: http://www.mellatinsurance.com
پست الکترونیک امور سهام: stockaffairs@mellatinsurance.com
مدیر عامل: آقای مسعود حجاریان
تلفن شرکت: 2139داخلی سهام
تلفن امور سهام: 021-85333
تلفن امور سهام: (021)96602122-85333
تلفن امور سهام: 88660111