PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400 ( سلامت6 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:53:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 944,283 قیمت دیروز 944,283 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 940,011 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 991,497
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 897,069
تاریخ آخرین معامله 1399/2/29 - 12:27:16   ارزش بازار (م ر) 16,411,638 تعداد سهام 17,380,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 400 940,100 0 0 0
1 1,000 940,010 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/2/29 944,283 940,011 987,001 2
1,100
1.039B
1399/2/21 940,001 940,001 940,001 10
34,500
32.430B
1399/2/20 940,001 940,001 940,001 1
1,000
940.001M
1399/2/6 963,334 960,001 980,000 2
2,400
2.312B
1399/2/3 970,000 970,000 970,000 1
300
291.000M
1399/2/2 970,000 970,000 970,000 2
1,400
1.358B
1399/1/26 940,000 940,000 940,000 1
5,200
4.888B
1399/1/10 913,980 910,005 933,120 3
2,700
2.468B
1398/12/24 939,999 939,999 939,999 1
100
94.000M
1398/12/6 919,001 919,001 919,001 1
5,000
4.595B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909 (اشاد9) 980,000 (0.02%) 19
100,000
98.000B
منفعت دولت-با شرايط خاص140006 (افاد1) 1,000,000 (0.99%) 10
45,300
45.300B
مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226 (اشاد10) 978,998 (1.81%) 3
800
783.198M
مظنه پذيره3- اوراق منفعت دولت (مظنه3) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206 (اراد11) 825,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي2-شرايط خاص001227 (اشاد2) 873,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي2-شرايط خاص14000626 (افاد2) 913,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص بيمه0204 (افاد71) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108 (افاد54) 820,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108 (افاد52) 890,886 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118 (اجاد3) 803,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030 (اشاد8) 991,007 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 (اراد21) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205 (افاد81) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص ساير0108 (افاد55) 923,650 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص تمدن0205 (افاد83) 850,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205 (افاد82) 762,000 (0%) 0
0
0
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400 (گندم2) 970,001 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730 (اشاد4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص ساير0205 (افاد84) 840,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212 (اراد23) 845,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره نويسي اوراق دولتي (مظنه) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 (افاد4) 900,000 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224 (اجاد42) 965,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212 (اراد22) 815,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاريزما0108 (افاد53) 814,958 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109 (افاد62) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ساير0206 (اراد13) 930,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص ساير0204 (افاد74) 920,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922 (اشاد5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاردان0108 (افاد51) 920,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 (اراد24) 867,825 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره4- اوراق منفعت دولت (مظنه4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204 (افاد73) 860,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026 (اشاد1) 960,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713 (اشاد3) 999,122 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204 (افاد72) 675,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227 (اشاد7) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت0206 (اراد12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400 (سلامت6) 940,011 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201 (اشاد6) 999,120 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص140109 (افاد61) 1,015,550 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر 3,116,800 17.930
شركت بانك قرض الحسنه مهرايران-سهامي خاص- 3,102,500 17.850
صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي 2,028,800 11.670
صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين 1,480,000 8.510
صندوق سرمايه گذاري بانك ايران زمين 960,900 5.520
صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا 948,000 5.450
صندوق سرمايه گذاري پارندپايدارسپهر 870,000 5.000
صندوق سرمايه گذاري نگين رفاه 657,000 3.780
صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان 510,300 2.930
شركت بانك ملت-سهامي عام- 500,000 2.870
صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري 405,700 2.330
صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين 400,000 2.300
صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري كارآفرين 318,100 1.830
صندوق سرمايه گذاري اعتمادآفرين پارسيان 271,500 1.560
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان 271,468 1.560
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي 266,100 1.530
شركت تامين سرمايه اميد-سهامي عام- 189,900 1.090
صندوق سرمايه گذاري توسعه فرازاعتماد 186,000 1.070
شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام- 177,900 1.020

چکیده