PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
انتقال داده هاي آسياتك
انتقال داده هاي آسياتك ( آسياتك ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:28:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 298
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 3.4
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 300,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب) 32,980 (4.98%) 2907
4.825M
159.942B
مبين وان كيش (اوان) 67,413 (5.00%) 203
226,777
15.300B
آتيه داده پرداز (اپرداز) 43,774 (5.00%) 105
764,749
33.476B
انتقال داده هاي آسياتك (آسياتك) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 60,000,000 20.000
شخص حقیقی 51,535,129 17.170
شخص حقیقی 42,535,099 14.170
شخص حقیقی 33,333,353 11.110
شركت خدمات مديريت انديشه آتيه مداران-سهامي خاص 30,000,000 10.000
شركت سرمايه گذاري آتيه مداران-سهامي خاص- 30,000,000 10.000
شخص حقیقی 27,088,130 9.020
شخص حقیقی 25,508,259 8.500

چکیده