PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قندهكمتان‌
قندهكمتان‌ ( قهكمت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:15:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 68,580 قیمت دیروز 67,330 تعداد معاملات 172 EPS 1465
1,250     (%1.86) بیشترین قیمت 70,690 ارزش 21,437,590,780 P/E 46.8
قیمت آخرین معامله 70,690 کمترین قیمت 70,690 حجم 303,262 حداکثر قیمت مجاز 70,690
3,360     (%4.99) اولین قیمت 70,690 حجم مبنا 729,076 حداقل قیمت مجاز 63,970
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:28:42   ارزش بازار (م ر) 28,145,232 تعداد سهام 410,400,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
149 228,714 70,690 70,690 6,441 5
1 71 70,600 0 0 0
2 1,076 70,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 68,580 70,690 70,690 172
303,262
21.438B
1399/5/21 67,330 68,600 68,600 184
497,330
34.117B
1399/5/20 65,340 65,340 65,340 435
1.211M
79.104B
1399/5/19 62,230 64,380 64,380 135
243,420
15.671B
1399/5/15 61,320 63,510 63,510 149
248,258
15.767B
1399/5/14 60,490 62,710 62,710 154
230,258
14.439B
1399/5/13 59,730 61,860 61,860 115
246,728
15.263B
1399/5/12 58,920 58,500 59,990 138
562,464
33.741B
1399/5/11 57,140 57,900 58,390 118
494,185
28.855B
1399/5/8 55,610 57,900 57,900 153
149,896
8.679B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/26 3 1396 305 277 83 258 89
1395/10/25 12 1396 275 277 258 258 354
1395/10/25 12 1395 277 354
1395/8/1 12 1395 276 353 258 354 354
1395/4/30 9 1395 277 262 354 306

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 130,000 (4.02%) 4690
3.470M
469.914B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 25,460 (0.73%) 1934
7.756M
199.714B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 32,250 (2.41%) 1680
2.436M
79.742B
قنداصفهان‌ (قصفها) 262,100 (5.00%) 1377
378,009
102.964B
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,558 (3.00%) 1251
5.821M
131.612B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,770 (1.29%) 685
1.347M
46.608B
قند نقش جهان (قنقش) 95,747 (2.00%) 368
653,304
63.294B
قند مرودشت‌ (قمرو) 37,300 (4.99%) 305
229,154
8.620B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 58,520 (4.98%) 300
603,008
36.294B
قند نيشابور (قنيشا) 89,160 (4.99%) 289
587,645
52.394B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 70,690 (4.99%) 172
303,262
21.438B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 86,100 (3.62%) 101
44,617
3.872B
شهد (قشهد) 35,650 (4.98%) 92
462,247
16.479B
شكرشاهرود (قشكر) 79,620 (5.00%) 61
502,367
39.998B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 172,924 (0%) 0
0
0
قند تربت حيدريه (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 247,846 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/12/09 (جشكر912) 272,789 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد قند كله و شكر از چغندر است. شركت تصفيه شكر خام را نيز انجام ميدهد.

تلفن شرکت: 88828058-9
آدرس شرکت: ایران - تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، اول فرصت، ساختمان 18، واحد8
آدرس کارخانه: همدان 20 کیلومتری جاده تهران مقابل پلیس راه شهید خرم رودی
تلفن کارخانه: 4452251-0812
نمابر کارخانه: 4452250-0812
مدیر عامل: آقای مسعود هنرور
فعاليت اصلي شركت توليد قند كله و شكر از چغندر است. شركت تصفيه شكر خام را نيز انجام ميدهد.
نمابر شرکت: 88828059
پست الکترونیک شرکت: hek_suger@yahoo.com
وب سایت شرکت: http://www.hekmatan-sugar.com
مدیر مالی: آقای فرامرز شماساعی
مدیر سهام: آقای فرامرز شماساعی
مدیر روابط عمومی: آقای امین نوبری