PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قندهكمتان‌
قندهكمتان‌ ( قهكمت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:51:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 47,256 قیمت دیروز 45,333 تعداد معاملات 682 EPS 1521
1,923     (%4.24) بیشترین قیمت 47,599 ارزش 46,726,680,004 P/E 31.1
قیمت آخرین معامله 47,599 کمترین قیمت 46,200 حجم 982,168 حداکثر قیمت مجاز 47,599
2,266     (%5.00) اولین قیمت 47,563 حجم مبنا 1,058,067 حداقل قیمت مجاز 43,067
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 19,393,862 تعداد سهام 410,400,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 3,988 47,599 47,604 201 3
1 123 47,559 48,189 730 1
1 700 47,000 49,998 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 47,256 46,200 47,599 682
982,168
46.727B
1399/3/12 45,333 43,560 46,900 501
722,603
32.755B
1399/3/11 45,338 43,229 47,312 375
451,528
20.356B
1399/3/10 45,504 44,000 45,857 448
1.051M
47.993B
1399/3/7 43,674 43,601 45,555 589
1.409M
61.546B
1399/3/6 46,808 45,787 46,551 408
1.050M
48.195B
1399/3/3 48,196 46,551 51,000 584
531,421
25.219B
1399/2/31 49,001 48,500 49,999 563
684,024
34.110B
1399/2/30 47,619 47,202 48,326 683
798,620
38.531B
1399/2/29 46,025 43,809 46,297 779
1.560M
71.800B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/26 3 1396 305 277 83 258 89
1395/10/25 12 1396 275 277 258 258 354
1395/10/25 12 1395 277 354
1395/8/1 12 1395 276 353 258 354 354
1395/4/30 9 1395 277 262 354 306

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (1.65%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0.45%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد قند كله و شكر از چغندر است. شركت تصفيه شكر خام را نيز انجام ميدهد.

تلفن شرکت: 88828058-9
آدرس شرکت: ایران - تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، اول فرصت، ساختمان 18، واحد8
آدرس کارخانه: همدان 20 کیلومتری جاده تهران مقابل پلیس راه شهید خرم رودی
تلفن کارخانه: 4452251-0812
نمابر کارخانه: 4452250-0812
مدیر عامل: آقای مسعود هنرور
فعاليت اصلي شركت توليد قند كله و شكر از چغندر است. شركت تصفيه شكر خام را نيز انجام ميدهد.
نمابر شرکت: 88828059
پست الکترونیک شرکت: hek_suger@yahoo.com
وب سایت شرکت: http://www.hekmatan-sugar.com
مدیر مالی: آقای فرامرز شماساعی
مدیر سهام: آقای فرامرز شماساعی
مدیر روابط عمومی: آقای امین نوبری