PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بهساز كاشانه تهران
بهساز كاشانه تهران ( ثبهساز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:57:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,680 قیمت دیروز 4,670 تعداد معاملات 276164 EPS 103
10     (%0.21) بیشترین قیمت 4,900 ارزش 2,916,859,626,120 P/E 45.4
قیمت آخرین معامله 4,700 کمترین قیمت 4,440 حجم 622,821,469 حداکثر قیمت مجاز 4,900
30     (%0.64) اولین قیمت 4,570 حجم مبنا 10,706,638 حداقل قیمت مجاز 4,440
تاریخ آخرین معامله 1399/6/29 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 94,212,083 تعداد سهام 20,130,787,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
410 1,863,015 4,690 4,690 4,194,806 4181
23 272,117 4,680 4,700 6,216,622 597
16 275,748 4,670 4,710 47,841 54


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/29 4,680 4,440 4,900 276,164
622.821M
2,916.860B
1399/6/26 4,670 4,670 4,670 58,766
80.109M
374.107B
1399/6/25 4,450 4,450 4,450 30,194
36.769M
163.620B
1399/6/24 4,240 4,240 4,240 35,006
29.871M
126.652B
1399/6/23 4,040 3,800 4,200 132,692
575.168M
2,324.463B
1399/6/19 3,790 3,610 3,990 220,633
605.764M
2,298.814B
1399/6/18 3,800 3,800 3,800 16,084
62.813M
238.688B
1399/6/17 3,990 3,810 4,000 288,406
1.177B
4,698.851B
1399/6/16 3,810 3,810 3,810 24,111
23.920M
91.135B
1399/6/15 3,630 3,630 3,630 26,395
26.237M
95.240B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 4,700 (0.64%) 276164
622.821M
2,916.860B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,320 (4.98%) 30540
23.360M
54.195B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 28,240 (4.98%) 4923
19.936M
565.005B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 5,030 (4.91%) 3478
23.993M
121.399B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 45,160 (4.99%) 1944
4.644M
209.928B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 26,633 (3.00%) 1484
3.404M
89.882B
آ.س.پ (آ س پ) 15,352 (4.99%) 1435
4.432M
70.937B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 7,600 (4.88%) 1234
10.394M
79.001B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 8,216 (3.00%) 942
5.175M
42.536B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 20,803 (3.00%) 894
7.665M
158.974B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 83,416 (5.00%) 518
487,056
40.628B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 47,660 (4.98%) 322
235,315
11.215B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 10,450 (4.91%) 294
853,895
8.923B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 15,627 (5.00%) 283
3.855M
60.237B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 8,676 (4.99%) 225
1.147M
9.963B
شركت كيسون (كيسون) 22,270 (3.00%) 132
1.016M
22.622B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 31,805 (3.00%) 118
273,342
8.694B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 119,500 (4.99%) 99
32,237
3.852B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,140 (4.93%) 51
325,069
3.946B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 26,878 (5.00%) 26
34,210
919.496M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 13,735 (4.99%) 25
20,618
283.188M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 13,706 (5.00%) 22
25,419
348.393M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 48,512 (3.00%) 18
43,732
2.122B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 7,280 (4.96%) 16
91,644
667.168M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 13,826 (5.00%) 16
36,893
510.083M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 23,693 (3.00%) 15
24,729
585.904M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 32,150 (4.99%) 12
83,214
2.675B
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 187,625 (5.00%) 8
624
117.078M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 12,397 (5.00%) 6
6,843
84.833M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 22,120 (4.98%) 5
1,621
35.857M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 73,998 (3.00%) 4
363
26.861M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 36,891 (3.00%) 4
2,278
84.038M
سخت آژند (ثاژن) 10,382 (1.99%) 4
20,095
208.626M
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,153 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 9,648 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 21,284 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه توسعه ساختمان تدبير-سهامي خاص- 14,761,125,445 73.320
شركت گروه توسعه اقتصادي تدبير-سهامي خاص- 1,147,695,115 5.700

چکیده