PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنايع فولاد آلياژي يزد
صنايع فولاد آلياژي يزد ( فولاي ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 15:04:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,950 قیمت دیروز 1,923 تعداد معاملات 43 EPS 401
27     (%1.40) بیشترین قیمت 1,950 ارزش 310,309,865 P/E 4.8
قیمت پایانی 1,940 کمترین قیمت 1,903 حجم 159,989 حداکثر قیمت مجاز 2,019
17     (%0.88) اولین قیمت 1,947 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,827
تاریخ آخرین معامله 1394/9/9 - 12:29:32   ارزش بازار (م ر) 159,080 تعداد سهام 82,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 15,020 1,949 1,957 10,000 1
1 1,500 1,900 1,960 33,000 2
1 30,000 1,860 1,970 33,000 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/9/8 1,923 1,888 1,950 44
117,623
226.131M
1394/9/7 1,897 1,842 1,969 57
199,065
377.560M
1394/9/4 1,916 1,882 1,947 11
24,250
46.458M
1394/9/3 1,890 1,886 2,001 143
1.189M
2.248B
1394/9/2 1,985 1,962 2,000 44
127,902
253.892M
1394/9/1 2,034 2,005 2,097 50
125,829
255.890M
1394/8/30 2,059 1,998 2,069 179
1.584M
3.262B
1394/8/27 1,971 1,915 2,020 93
492,176
970.182M
1394/8/26 1,981 1,950 1,983 187
1.602M
3.175B
1394/8/25 1,889 1,800 1,959 239
2.088M
3.943B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/12/27 12 1393 552 1756
1393/12/27 12 1394 401 387 523 523 1756
1393/11/14 9 1393 552 405 1756 1304
1393/3/10 12 1392 1760 672
1393/3/10 12 1393 387 964 1756 1756 672

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 1,168 (2.73%) 544
14.386M
16.367B
سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) 2,009 (0.64%) 317
1.615M
3.262B
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) 1,017 (1.93%) 299
3.229M
3.314B
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب) 1,480 (2.21%) 229
1.863M
2.754B
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 1,240 (3.28%) 158
1.488M
1.842B
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) 1,696 (2.58%) 131
1.273M
2.163B
صنعت روي زنگان (زنگان) 1,680 (5.00%) 91
514,612
861.261M
مس‌ شهيدباهنر (فباهنر) 1,055 (2.04%) 86
536,801
571.719M
نورد آلومينيوم‌ (فنوال) 813 (0.61%) 71
584,531
475.825M
كالسيمين‌ (فاسمين) 1,721 (1.54%) 63
272,888
471.464M
زرين معدن آسيا (فزرين) 2,434 (0.81%) 48
332,582
809.648M
صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي) 1,950 (1.40%) 43
159,989
310.310M
آلومراد (فمراد) 2,002 (0.60%) 43
163,497
327.363M
فولاد خوزستان (فخوز) 2,569 (3.06%) 40
194,378
511.451M
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور) 1,630 (4.96%) 27
66,283
109.114M
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا) 1,130 (0.36%) 25
158,568
179.337M
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) 2,545 (0.55%) 24
102,922
260.566M
شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) 1,391 (0.07%) 18
23,050
33.416M
فولاد آلياژي ايران (فولاژ) 1,080 (4.42%) 16
101,074
109.176M
آلومتك‌ (فالوم) 613 (8.88%) 10
140,000
78.597M
لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديد) 1,610 (0.69%) 7
100,400
175.310M
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 3,490 (2.10%) 1
147
513,030
فروسيليس‌ ايران‌ (فروس) 1,777 (0.89%) 1
1,000
1.777M
سپنتا (فپنتا) 12,741 (5.00%) 1
1,152
14.678M
آتي فولادمباركه اصفهان 940630 (جفولاد06) 2,899 (0%) 0
0
0
پارس متال (پارس متال ) 1,000 (0%) 0
0
0
نوردوقطعات‌ فولادي‌ (فنورد) 3,900 (0%) 0
0
0
فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه) 1,000 (0%) 0
0
0
آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) 2,767 (0%) 0
0
0
فولاد افزا سپاهان (فافزا) 6,700 (0%) 0
0
0
فولاد كاويان (فوكا) 2,000 (0%) 0
0
0
ح.آلومتك‌ (فالومح) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع صنعتي اسفراين (اسفراين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي ذوب آهن اصفهان (طذوب310) 1,000 (0%) 0
0
0
اجاره فولادكاوه كيش،سه ماهه20% (صكاوه706) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران (هفملي310) 201 (0%) 0
0
0
فولاد تربت حيدريه (فولاد تربت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي فولاد اصفهان (هفولا310) 142 (0%) 0
0
0
فولاد خراسان (فخاس) 4,643 (0%) 0
0
0
ح. فولاد افزا سپاهان (فافزاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديدح) 1,000 (0%) 0
0
0
معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ذوب (فذوب) 1,000 (0%) 0
0
0
فولاد اميركبيركاشان (فجر) 8,550 (0%) 0
0
0
اختيار ف. فولاد خوزستان (هفخوز310) 579 (0%) 0
0
0
گروه ‌صنعتي‌سديد (وسديد) 3,900 (0%) 0
0
0
مجتمع آلومينيوم جنوب (آلومينيوم جنوب) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 0351-7259001-3
آدرس شرکت: یزد - 30 کیلومتری غرب یزد - جاده اختصاصی شرکت فولاد آلیاژي ایران - روبروی نیروگاه خورشیدی
وب سایت شرکت: http://www.yasico.com
پست الکترونیک شرکت: info@yasico.com
مدیر عامل: آقای فرید گلشن نیر