PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي و دامپروري ملارد شير
كشاورزي و دامپروري ملارد شير ( زملارد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:01:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 39,579 قیمت دیروز 38,907 تعداد معاملات 103740 EPS 706
672     (%1.73) بیشترین قیمت 40,852 ارزش 1,023,149,536,208 P/E 56.1
قیمت آخرین معامله 40,852 کمترین قیمت 36,962 حجم 25,850,921 حداکثر قیمت مجاز 40,852
1,945     (%5.00) اولین قیمت 40,852 حجم مبنا 1,263,297 حداقل قیمت مجاز 36,962
تاریخ آخرین معامله 1399/6/26 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 11,873,700 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
266 242,771 40,852 40,852 34,737 1497
3 3,066 40,850 0 0 0
2 1,480 40,848 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/26 39,579 36,962 40,852 103,740
25.851M
1,023.150B
1399/6/25 38,907 38,907 38,907 35,951
1.568M
60.998B
1399/6/24 37,055 37,644 37,644 35,012
1.005M
37.846B
1399/6/23 35,852 35,903 35,903 33,257
1.453M
52.161B
1399/6/22 34,194 35,051 35,051 34,476
728,579
25.537B
1399/6/19 33,382 30,550 33,533 50,019
9.917M
331.048B
1399/6/17 31,937 31,937 31,937 44,267
1.991M
63.590B
1399/6/16 30,417 30,488 30,488 27,680
1.720M
52.429B
1399/6/15 29,037 29,037 29,037 30,797
1.814M
52.680B
1399/6/12 27,655 27,655 27,655 24,748
2.097M
57.995B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 40,852 (5.00%) 103740
25.851M
1,023.150B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 23,060 (3.80%) 7882
9.934M
231.850B
سيمرغ (سيمرغ) 19,200 (1.16%) 2620
7.303M
143.325B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 69,126 (4.99%) 2387
1.424M
101.741B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 96,874 (5.00%) 1179
2.083M
202.267B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 30,838 (5.00%) 1126
2.169M
67.308B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 40,090 (5.00%) 1014
691,892
28.703B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 47,243 (5.00%) 956
1.047M
49.280B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 74,710 (5.00%) 631
886,261
67.563B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 28,630 (4.98%) 525
903,035
26.281B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 33,431 (5.00%) 429
921,360
30.878B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 4,437 (3.00%) 427
2.513M
11.171B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 26,287 (5.00%) 417
931,239
24.556B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 53,221 (5.00%) 134
584,766
31.122B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 27,129 (5.00%) 113
246,825
6.696B
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 22,818 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 52,517 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده