PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري پرديس
سرمايه گذاري پرديس ( پرديس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 14,340 قیمت دیروز 13,660 تعداد معاملات 838 EPS 702
680     (%4.98) بیشترین قیمت 14,340 ارزش 86,198,399,640 P/E 20.4
قیمت آخرین معامله 14,340 کمترین قیمت 14,340 حجم 6,011,046 حداکثر قیمت مجاز 14,340
680     (%4.98) اولین قیمت 14,340 حجم مبنا 3,486,750 حداقل قیمت مجاز 12,980
تاریخ آخرین معامله 1399/4/11 - 12:28:42   ارزش بازار (م ر) 17,925,000 تعداد سهام 1,250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
790 4,525,993 14,340 14,340 18,512 4
2 2,694 14,330 0 0 0
9 36,781 14,300 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/11 14,340 14,340 14,340 838
6.011M
86.198B
1399/4/10 13,660 13,660 13,660 822
7.508M
102.557B
1399/4/9 13,010 12,570 13,040 1,849
11.848M
154.135B
1399/4/8 12,420 11,400 12,570 5,027
41.723M
517.997B
1399/4/7 11,980 11,980 11,980 1,210
8.258M
98.931B
1399/4/3 11,410 11,790 11,790 307
1.611M
18.997B
1399/4/2 11,230 11,230 11,230 749
6.585M
73.950B
1399/4/1 10,700 10,300 10,800 2,645
17.971M
192.359B
1399/3/31 10,290 9,980 10,320 2,443
13.789M
141.825B
1399/3/27 9,830 9,370 9,970 3,904
20.857M
205.022B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 30,857 (5.00%) 32269
33.680M
1,037.940B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 14,604 (1.21%) 8859
39.973M
570.126B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 21,100 (10.61%) 7782
24.435M
511.730B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 14,780 (29.08%) 7212
50.763M
768.179B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 15,000 (2.03%) 6242
25.684M
397.370B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 19,200 (4.98%) 5238
28.689M
549.634B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 8,530 (4.92%) 5234
45.747M
388.237B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 11,080 (2.81%) 5152
21.059M
239.289B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 8,430 (2.09%) 4733
32.797M
279.301B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 12,300 (1.57%) 4172
15.651M
191.341B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 18,990 (4.98%) 3718
11.971M
226.555B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 17,440 (5.00%) 3316
30.172M
526.001B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 19,620 (4.98%) 3291
14.622M
286.370B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 16,388 (3.17%) 2803
8.794M
143.086B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 24,862 (5.00%) 2793
12.556M
311.327B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 4,402 (4.98%) 2634
1.543M
6.794B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 17,288 (2.99%) 2082
6.999M
119.415B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 7,839 (2.99%) 1955
11.875M
93.229B
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 6,067 (5.00%) 1950
16.766M
102.012B
تكادو (وكادو) 27,540 (2.33%) 1792
4.694M
129.223B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 12,350 (2.12%) 1654
3.608M
44.615B
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 43,570 (0.11%) 1400
2.331M
101.311B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 23,050 (3.10%) 1212
2.895M
69.130B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 14,340 (4.98%) 838
6.011M
86.198B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 24,850 (4.99%) 691
6.367M
158.212B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 20,134 (3.00%) 462
7.759M
156.226B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 27,590 (4.98%) 408
4.151M
114.532B
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 24,370 (2.00%) 317
586,828
14.448B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 8,004 (5.00%) 300
1.227M
9.821B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 14,940 (4.99%) 295
2.510M
37.504B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 14,630 (3.00%) 142
621,244
9.089B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 27,320 (5.00%) 142
1.868M
51.041B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 112,797 (5.00%) 116
561,356
63.319B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 9,095,626 (1.00%) 39
7,690
69.945B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 9,095,626 (1.00%) 20
1,360
12.370B
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 9,095,626 (1.00%) 19
1,400
12.734B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 7,728 (1.99%) 19
60,892
470.573M
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 9,095,626 (1.00%) 14
2,330
21.193B
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
وامين (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
ولقمان (ولقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 21,735 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 16,990 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 13,610 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 629,575,840 50.360
شخص حقیقی 25,900,000 2.070

چکیده
خرید، فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر

تلفن شرکت: 88786717
نمابر شرکت: 88786718
وب سایت شرکت: http://www.pardisinvestment.com
پست الکترونیک شرکت: ‏info@pardisinvestment.com
مدیر عامل: آقای محسن نامداری
خرید، فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر
آدرس شرکت: تهران - خیابان گاندی جنوبی - نبش خیابان 23 - پلاک 73 -طبقه پنجم و ششم -کدپستی 1517933314
وب سایت امور سهام: http://91.99.97.50/user
مدیر مالی: مهدی زینالی