PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارخانجات‌ قند قزوين‌
كارخانجات‌ قند قزوين‌ ( قزوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:51:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 31,821 قیمت دیروز 31,111 تعداد معاملات 328 EPS 982
710     (%2.28) بیشترین قیمت 32,666 ارزش 24,239,178,126 P/E 32.4
قیمت آخرین معامله 32,666 کمترین قیمت 32,120 حجم 742,084 حداکثر قیمت مجاز 32,666
1,555     (%5.00) اولین قیمت 32,666 حجم مبنا 1,571,289 حداقل قیمت مجاز 29,556
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:27:31   ارزش بازار (م ر) 10,507,190 تعداد سهام 330,196,748
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
70 413,860 32,666 32,666 650 1
1 200 32,600 33,511 2,000 2
1 385 32,223 33,918 180 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 31,821 32,120 32,666 328
742,084
24.239B
1399/3/12 31,111 29,770 32,490 570
1.188M
36.903B
1399/3/11 31,218 30,006 32,732 326
378,814
11.720B
1399/3/10 31,303 31,000 32,100 482
842,694
26.766B
1399/3/7 30,808 29,478 31,498 468
517,563
15.714B
1399/3/6 31,033 29,833 30,999 303
376,924
11.249B
1399/3/3 31,403 30,308 33,397 536
824,080
25.507B
1399/2/31 31,903 31,334 33,000 689
962,565
30.700B
1399/2/30 31,916 30,978 32,261 774
1.432M
45.928B
1399/2/29 30,725 30,145 31,250 505
1.063M
33.203B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 78 14 48 -74 -299
1395/9/3 6 1395 144 15 -92 -74 -424
1395/5/5 3 1395 142 15 -50 -74 -123
1395/4/5 12 1395 142 15 -74 -74 -289
1395/4/5 12 1394 14 -289

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (1.65%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0.45%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد و تصفيه شكر، تبديل شكر به قند، خريد و وارد كردن اجناس مورد نياز كارخانه قندسازي، انجام امور زراعي مرتبط با توليد قند و شكر است. شركت قادر به انجام ساير امور فني و بازرگاني مرتبط است.

آدرس شرکت: ایران - تهران، بلواركشاورز، بين كارگر و جمالزاده، كوچه شهيد حمصيان، پلاك 2، واحد 1
آدرس کارخانه: قزوین کیلومتر 25 جاده بوئین زهرا
تلفن کارخانه: 94-2973385(0282)
نمابر کارخانه: 2550976(0281)
وب سایت شرکت: http://www.qazvinsugar.com
پست الکترونیک شرکت: ghazvin.sugarfactory@gmail.com
مدیر عامل: آقای صادق قراگوزلو
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد و تصفيه شكر، تبديل شكر به قند، خريد و وارد كردن اجناس مورد نياز كارخانه قندسازي، انجام امور زراعي مرتبط با توليد قند و شكر است. شركت قادر به انجام ساير امور فني و بازرگاني مرتبط است.
مدیر مالی: آقای رودباری
مدیر سهام: آقای رودباری
مدیر روابط عمومی: آقای نصرتی
تلفن امور سهام: 2973387و2973386-0282