PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مهندسي و ساختمان صنايع نفت
مهندسي و ساختمان صنايع نفت ( شساخت ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 22:03:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 66,640 قیمت دیروز 66,640 تعداد معاملات 0 EPS 189
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 352.6
قیمت آخرین معامله 66,311 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 68,639
329     (%0.49) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,007,617 حداقل قیمت مجاز 64,641
تاریخ آخرین معامله 1399/4/17 - 12:29:46   ارزش بازار (م ر) 167,868,943 تعداد سهام 2,519,041,764
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 130 40,000 66,311 100 1
0 0 0 70,411 32,447 5
0 0 0 70,940 100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/17 66,640 66,311 68,900 856
937,432
62.350B
1399/4/16 68,361 66,500 68,863 3,662
7.135M
487.776B
1399/4/15 66,858 66,808 68,600 2,044
23.579M
1,576.445B
1399/4/14 68,874 67,062 71,000 1,033
1.557M
107.263B
1399/4/11 69,136 67,250 70,988 1,680
6.985M
482.933B
1399/4/10 69,229 65,615 69,611 1,220
5.185M
358.945B
1399/4/9 67,584 67,398 69,482 1,299
5.000M
337.894B
1399/4/8 69,482 68,681 72,920 1,594
7.733M
537.328B
1399/4/7 70,805 70,622 73,100 1,538
6.665M
471.950B
1399/4/4 72,806 72,724 75,000 1,391
8.274M
602.415B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
حفاري شمال (حفاري) 17,710 (4.99%) 16783
49.560M
905.995B
پيرا حفاري ايران (پيراحفاري) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت س.ص.كاركنان نفت3ماهه21% (منفت9810) 1,003,000 (0%) 0
0
0
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (پرشيا) 1,000 (0%) 0
0
0
مهندسي و ساختمان صنايع نفت (شساخت) 66,311 (0.49%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري اهداف-سهامي عام- 1,832,000,000 72.720
شركت سرمايه گذاري هامون سپاهان-سهامي عام- 430,163,582 17.070

چکیده