PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:56:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,251 قیمت دیروز 1,259 تعداد معاملات 2 EPS 250
8     (%0.64) بیشترین قیمت 1,252 ارزش 7,507,000 P/E 5.0
قیمت آخرین معامله 1,252 کمترین قیمت 1,251 حجم 6,000 حداکثر قیمت مجاز 1,321
7     (%0.56) اولین قیمت 1,251 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,197
تاریخ آخرین معامله 1394/9/4 - 12:29:50   ارزش بازار (م ر) 1,000,800 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 6,000 1,250 1,287 10,000 1
1 3,100 1,223 1,299 20,000 1
1 8,000 1,222 1,300 2,708 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/9/4 1,251 1,251 1,252 2
6,000
7.507M
1394/9/3 1,259 1,241 1,270 24
56,289
70.867M
1394/9/2 1,244 1,231 1,279 50
366,797
456.414M
1394/9/1 1,264 1,255 1,288 21
129,494
163.683M
1394/8/30 1,255 1,250 1,270 41
183,373
230.179M
1394/8/27 1,292 1,270 1,311 61
720,733
931.120M
1394/8/26 1,297 1,276 1,320 66
487,668
632.702M
1394/8/25 1,271 1,255 1,280 51
466,174
592.701M
1394/8/24 1,288 1,272 1,300 37
230,510
296.793M
1394/8/23 1,281 1,278 1,319 18
86,300
110.527M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/6/8 12 1395 250 200 139 139 706
1394/6/8 12 1394 166 706
1394/5/7 9 1394 166 751 106 706 364
1393/7/2 12 1393 751 839
1393/7/1 12 1394 200 933 706 706 839

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,814 (3.10%) 363
1.858M
3.398B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,334 (1.10%) 143
905,771
2.107B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,383 (0.72%) 117
646,638
892.430M
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,040 (1.14%) 94
827,866
862.341M
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 5,700 (2.98%) 93
139,153
801.488M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,068 (0.48%) 90
701,812
1.450B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,300 (0.17%) 87
405,895
930.645M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 5,181 (0.94%) 78
74,211
387.134M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,322 (1.34%) 54
229,945
303.776M
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,179 (1.01%) 40
244,264
288.847M
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,199 (3.18%) 39
10.408M
12.462B
سخت‌ آژند (ثاژن) 6,000 (0.70%) 39
316,882
1.901B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,590 (3.99%) 37
122,977
197.721M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,130 (0.42%) 28
169,946
363.360M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 2,040 (0.64%) 23
80,421
164.768M
شركت كيسون (كيسون) 669 (2.48%) 19
1.506M
1.027B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,234 (2.45%) 10
60,347
74.865M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,185 (0.34%) 9
33,197
39.390M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 2,310 (0%) 4
9,623
22.229M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 1,900 (0.99%) 2
2,701
5.119M
آ.س.پ (آ س پ) 1,252 (0.56%) 2
6,000
7.507M
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 990 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 1,220 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 560 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 860 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 982 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 1,010 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 10 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 604 (0%) 0
0
0
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,152 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی