PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:46:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,145 قیمت دیروز 1,145 تعداد معاملات 0 EPS 150
0     (%0) بیشترین قیمت 1,160 ارزش 0 P/E 7.6
قیمت آخرین معامله 1,133 کمترین قیمت 1,117 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,202
12     (%1.05) اولین قیمت 1,117 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,088
تاریخ آخرین معامله 1395/3/3 - 12:29:24   ارزش بازار (م ر) 916,000 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 15,000 1,130 1,160 4,000 1
1 6,100 1,123 1,163 30,000 1
1 50,000 1,121 1,168 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/3/3 1,145 1,117 1,160 150
1.365M
1.563B
1395/3/1 1,123 1,112 1,140 100
791,151
888.744M
1395/2/29 1,126 1,117 1,145 91
344,618
388.099M
1395/2/28 1,129 1,120 1,142 27
173,622
195.975M
1395/2/27 1,113 1,108 1,130 105
1.019M
1.135B
1395/2/26 1,135 1,126 1,148 53
431,214
489.442M
1395/2/25 1,135 1,126 1,150 64
485,946
551.449M
1395/2/22 1,129 1,127 1,145 47
301,761
340.687M
1395/2/21 1,135 1,133 1,147 58
330,017
374.732M
1395/2/20 1,155 1,140 1,178 25
214,781
248.077M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/6/8 12 1395 250 200 140 140 706
1394/6/8 12 1394 166 706
1394/5/7 9 1394 166 751 106 706 364
1393/7/2 12 1393 751 839
1393/7/1 12 1394 200 933 706 706 839

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,449 (0.69%) 335
6.405M
9.350B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,500 (0.56%) 201
1.150M
2.895B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,991 (2.26%) 196
1.079M
2.167B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,527 (0.39%) 181
965,650
1.471B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 8,801 (0.76%) 180
271,885
2.401B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,150 (0.44%) 139
3.127M
3.576B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,863 (1.14%) 84
879,865
1.616B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,205 (2.41%) 74
152,102
491.876M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 2,310 (5.00%) 72
56,297
130.046M
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,261 (0.71%) 72
522,986
660.904M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 1,693 (0.88%) 41
223,058
379.377M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,700 (2.39%) 33
137,176
370.927M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,500 (1.51%) 31
173,313
262.437M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,522 (0.40%) 30
137,511
210.000M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 3,479 (0.72%) 27
29,278
101.521M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,750 (0%) 25
113,208
198.067M
شركت كيسون (كيسون) 2,290 (68.14%) 23
339,640
769.571M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 2,740 (7.43%) 15
85,895
234.088M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 1,152 (68.42%) 14
92,182
106.805M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 3,224 (4.98%) 13
50,408
161.834M
سخت‌ آژند (ثاژن) 5,306 (0.64%) 9
40,771
217.686M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 1,790 (0.85%) 7
17,352
29.730M
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,501 (50.10%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 1,100 (22.22%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 530 (18.96%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 3,101 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,000 (14.29%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 1,100 (24.86%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 1,900 (0.31%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
آ.س.پ (آ س پ) 1,133 (1.05%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 790 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی