PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 06:15:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,249 قیمت دیروز 1,271 تعداد معاملات 79 EPS 166
22     (%1.73) بیشترین قیمت 1,280 ارزش 414,158,894 P/E 7.5
قیمت آخرین معامله 1,250 کمترین قیمت 1,230 حجم 331,514 حداکثر قیمت مجاز 1,311
21     (%1.65) اولین قیمت 1,280 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,187
تاریخ آخرین معامله 1394/6/9 - 12:21:35   ارزش بازار (م ر) 999,200 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 20,959 1,220 1,260 38,650 1
1 15,000 1,176 1,277 27,000 1
1 4,000 1,127 1,293 8,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/6/9 1,249 1,230 1,280 79
331,514
414.159M
1394/6/8 1,271 1,245 1,291 148
721,355
916.501M
1394/6/7 1,260 1,230 1,290 112
517,962
652.671M
1394/6/4 1,236 1,220 1,258 235
1.338M
1.654B
1394/6/3 1,235 1,206 1,280 244
1.906M
2.355B
1394/6/2 1,198 1,210 1,212 15
192,019
232.608M
1394/5/28 1,177 1,143 1,199 40
262,603
309.011M
1394/5/27 1,142 1,138 1,165 19
76,092
86.919M
1394/5/26 1,156 1,155 1,175 14
58,360
67.488M
1394/5/25 1,155 1,152 1,160 14
88,110
101.736M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/6/8 6 1395 250 166
1394/6/8 6 1394 166
1394/5/7 6 1394 166
1393/7/2 6 1394 200 751
1393/7/2 6 1393 751

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,583 (2.73%) 254
1.173M
1.831B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,151 (2.62%) 176
2.255M
2.588B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 2,360 (0%) 153
996,091
2.312B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,360 (4.70%) 114
30.972M
42.112B
آ.س.پ (آ س پ) 1,250 (1.65%) 79
331,514
414.159M
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,292 (0.13%) 68
167,324
382.782M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 1,920 (1.49%) 56
202,951
384.514M
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,519 (0.07%) 41
2.043M
3.056B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,160 (2.00%) 36
153,675
331.873M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,730 (0.17%) 34
271,748
466.490M
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,740 (1.90%) 31
150,578
411.886M
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 6,750 (0.25%) 30
52,299
349.473M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,311 (4.86%) 28
133,032
174.293M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,311 (3.22%) 9
61,700
142.880M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,748 (1.57%) 7
3,920
6.717M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 2,400 (2.44%) 7
16,237
39.657M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 1,950 (4.41%) 6
19,225
38.135M
شركت كيسون (كيسون) 738 (0%) 3
101,100
74.812M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 620 (15.65%) 2
10,000
6.254M
سخت‌ آژند (ثاژن) 6,494 (5.00%) 2
1,010
6.557M
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,291 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 4,200 (8.25%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 664 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 984 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 990 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 520 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 10 (0%) 0
0
0
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,242 (4.96%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 851 (11.83%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای حمیدرضا امیری
مدیر سهام: آقای بهروز روحانی
تلفن کارخانه: 56352554+546354164
تلفن امور سهام: داخلی 211
تلفن امور سهام: 021 88881362- داخلی 211
مدیر عامل: 09124410556