PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 16:11:24
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,160 قیمت دیروز 1,152 تعداد معاملات 110 EPS 250
8     (%0.69) بیشترین قیمت 1,195 ارزش 1,115,703,016 P/E 4.7
قیمت پایانی 1,173 کمترین قیمت 1,151 حجم 951,218 حداکثر قیمت مجاز 1,209
21     (%1.82) اولین قیمت 1,165 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,095
تاریخ آخرین معامله 1395/2/15 - 12:25:52   ارزش بازار (م ر) 938,400 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 1,150 1,169 5,000 1
1 3,000 1,140 1,173 5,000 1
1 10,000 1,139 1,179 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/2/14 1,152 1,140 1,170 273
2.581M
2.972B
1395/2/13 1,150 1,129 1,160 70
327,171
376.272M
1395/2/12 1,133 1,129 1,150 132
975,677
1.106B
1395/2/11 1,141 1,130 1,162 45
373,323
426.079M
1395/2/8 1,147 1,140 1,160 71
597,628
685.398M
1395/2/7 1,148 1,141 1,164 36
214,454
246.199M
1395/2/6 1,157 1,141 1,170 70
386,790
447.508M
1395/2/5 1,147 1,134 1,169 41
310,143
355.876M
1395/2/4 1,144 1,132 1,169 88
403,200
461.426M
1395/2/1 1,150 1,132 1,170 64
506,469
582.537M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/6/8 12 1395 250 200 140 140 706
1394/6/8 12 1394 166 706
1394/5/7 9 1394 166 751 106 706 364
1393/7/2 12 1393 751 839
1393/7/1 12 1394 200 933 706 706 839

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,568 (4.88%) 874
6.695M
10.371B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 1,919 (1.80%) 298
2.616M
4.977B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 2,230 (1.18%) 285
1.449M
3.262B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 9,165 (1.51%) 249
514,738
4.760B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,460 (0.62%) 160
986,481
1.448B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,605 (1.17%) 111
590,061
967.511M
آ.س.پ (آ س پ) 1,160 (0.69%) 110
951,218
1.116B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,158 (0.26%) 86
659,694
765.942M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,876 (4.98%) 82
345,773
646.478M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 1,837 (1.08%) 81
369,075
677.750M
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,310 (0.60%) 74
179,378
598.615M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 6,042 (4.61%) 69
333,114
2.002B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,281 (0.31%) 64
265,009
341.951M
شركت كيسون (كيسون) 2,218 (62.85%) 62
2.675M
5.923B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 2,075 (3.98%) 41
152,340
326.304M
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,842 (0.39%) 38
101,905
290.738M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,640 (2.03%) 27
243,624
406.839M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,855 (2.13%) 27
81,380
238.423M
سخت‌ آژند (ثاژن) 5,800 (0%) 11
15,746
92.821M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 850 (2.86%) 5
110,000
95.300M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 2,948 (4.99%) 4
9,306
27.434M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 2,750 (7.09%) 3
20,680
56.870M
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,700 (70.00%) 3
23,240
36.894M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 1,982 (4.99%) 2
17,955
35.587M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 1,450 (111.99%) 2
10,000
14.500M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 521 (20.34%) 1
2,450
1.276M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 790 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 821 (8.78%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 1,150 (21.45%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 3,101 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی