PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:20:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,006 قیمت دیروز 999 تعداد معاملات 75 EPS 199
7     (%0.70) بیشترین قیمت 1,017 ارزش 273,686,096 P/E 5.1
قیمت آخرین معامله 995 کمترین قیمت 995 حجم 272,088 حداکثر قیمت مجاز 1,048
4     (%0.40) اولین قیمت 1,000 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله 1395/12/9 - 12:29:44   ارزش بازار (م ر) 804,800 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,000 990 1,006 28,000 2
1 5,000 982 1,028 5,000 2
1 15,000 972 1,036 15,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/12/9 1,006 995 1,017 75
272,088
273.686M
1395/12/8 999 990 1,043 167
1.712M
1.710B
1395/12/7 1,037 1,019 1,050 66
504,038
522.507M
1395/12/4 1,042 1,027 1,069 100
1.162M
1.211B
1395/12/3 1,037 1,024 1,069 141
1.229M
1.275B
1395/12/2 1,075 1,046 1,098 208
1.570M
1.688B
1395/12/1 1,054 1,025 1,062 300
3.240M
3.415B
1395/11/30 1,012 987 1,046 161
1.330M
1.346B
1395/11/27 1,035 1,005 1,038 452
5.744M
5.947B
1395/11/26 989 936 999 200
1.829M
1.809B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/6/15 12 1396 199 250 24 24 88
1395/6/15 12 1395 144 88
1395/3/5 6 1395 150 14 88 95
1394/6/8 12 1394 166 706
1394/6/8 12 1395 250 200 88 88 706

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سخت‌ آژند (ثاژن) 3,318 (0.24%) 2508
21.078M
69.909B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,350 (3.05%) 836
11.045M
15.102B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,440 (1.75%) 417
2.572M
6.312B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,405 (1.33%) 364
2.746M
3.913B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,441 (1.79%) 339
3.705M
8.958B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 898 (2.39%) 269
2.317M
2.089B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,740 (2.68%) 263
1.592M
2.822B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 2,240 (2.42%) 156
554,715
1.244B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 1,900 (0.21%) 154
620,219
1.174B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,201 (0.17%) 136
708,241
861.958M
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,280 (0%) 126
587,545
1.352B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,017 (1.83%) 88
645,733
659.988M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,194 (2.05%) 79
470,032
568.111M
آ.س.پ (آ س پ) 995 (0.40%) 75
272,088
273.686M
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 14,012 (0.06%) 74
231,973
3.295B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 1,032 (1.71%) 59
412,163
430.500M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,614 (4.98%) 53
177,510
464.458M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,658 (0.18%) 25
115,807
186.755M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,650 (8.18%) 18
57,980
100.831M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 4,069 (2.42%) 16
23,998
97.350M
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 3,100 (0%) 1
1,144
3.546M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 800 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 420 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 334 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 1,808 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 550 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 2,400 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,952 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 690 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,500 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 650 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای حمیدرضا امیری
مدیر سهام: آقای بهروز روحانی
تلفن کارخانه: 56352554+546354164
تلفن امور سهام: داخلی 211
تلفن امور سهام: 021 88881362- داخلی 211
مدیر عامل: 09124410556