PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:21:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,126 قیمت دیروز 1,117 تعداد معاملات 255 EPS 200
9     (%0.81) بیشترین قیمت 1,149 ارزش 1,504,829,262 P/E 5.6
قیمت آخرین معامله 1,110 کمترین قیمت 1,102 حجم 1,336,802 حداکثر قیمت مجاز 1,172
7     (%0.63) اولین قیمت 1,119 حجم مبنا 320,000 حداقل قیمت مجاز 1,062
تاریخ آخرین معامله 1395/6/3 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 900,800 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 908 1,106 1,110 18,000 2
3 14,377 1,105 1,115 1,910 1
2 6,843 1,104 1,117 2,243 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/6/3 1,126 1,102 1,149 255
1.337M
1.505B
1395/6/2 1,117 1,095 1,135 392
2.385M
2.664B
1395/5/27 1,072 1,051 1,079 28
158,585
169.998M
1395/5/26 1,070 1,050 1,073 67
1.556M
1.664B
1395/5/25 1,073 1,062 1,096 17
106,299
114.070M
1395/5/24 1,086 1,060 1,110 113
682,003
740.964M
1395/5/23 1,066 1,050 1,096 99
839,461
895.035M
1395/5/20 1,065 1,060 1,076 73
465,402
495.479M
1395/5/19 1,094 1,075 1,130 90
684,100
748.252M
1395/5/18 1,109 1,067 1,130 257
1.787M
1.981B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/3/5 6 1395 150 14 140 95
1394/6/8 12 1395 250 200 140 140 706
1394/6/8 12 1394 166 706
1394/5/7 9 1394 166 751 105 706 364
1393/7/2 12 1393 751 839

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,949 (1.51%) 325
3.508M
6.861B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,260 (0.08%) 323
2.912M
3.635B
آ.س.پ (آ س پ) 1,110 (0.63%) 255
1.337M
1.505B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,279 (1.16%) 195
1.220M
1.563B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,292 (2.56%) 127
1.158M
1.505B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,044 (1.23%) 118
1.329M
1.390B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,791 (0.78%) 98
410,758
1.150B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,879 (4.23%) 87
409,965
785.689M
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 1,992 (0.56%) 75
281,353
561.599M
سخت‌ آژند (ثاژن) 5,030 (0.76%) 74
531,376
2.630B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,700 (1.17%) 73
756,706
2.049B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 2,240 (1.02%) 67
217,213
488.641M
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 9,038 (0.84%) 63
139,082
1.258B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 1,717 (1.44%) 56
293,190
506.171M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 2,600 (1.03%) 51
117,902
308.459M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 1,292 (0.92%) 46
391,067
508.302M
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,253 (1.38%) 45
220,196
275.194M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,299 (1.01%) 28
247,119
319.071M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,602 (3.14%) 22
89,940
144.974M
شركت كيسون (كيسون) 1,922 (6.97%) 21
1.520M
2.893B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 2,670 (4.27%) 8
7,074
19.059M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 3,020 (29.22%) 7
53,852
161.654M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 1,900 (1.71%) 5
5,365
10.190M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 382 (12.39%) 3
64,000
24.338M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,050 (4.48%) 1
55,999
58.799M
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,710 (4.52%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 890 (8.15%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 801 (19.90%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 3,101 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 1,000 (4.76%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 444 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 790 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی