PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:54:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 848 قیمت دیروز 856 تعداد معاملات 58 EPS 84
8     (%0.93) بیشترین قیمت 879 ارزش 431,037,137 P/E 10.1
قیمت آخرین معامله 840 کمترین قیمت 836 حجم 508,240 حداکثر قیمت مجاز 898
16     (%1.87) اولین قیمت 854 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 814
تاریخ آخرین معامله 1397/3/30 - 12:20:09   ارزش بازار (م ر) 678,400 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,200 864 864 3,000 1
1 15,000 843 868 25,000 1
2 17,000 842 869 9,816 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/3/30 848 836 879 58
508,240
431.037M
1397/3/29 856 849 899 170
1.585M
1.357B
1397/3/28 887 866 909 52
531,363
471.168M
1397/3/27 909 890 940 92
1.022M
929.059M
1397/3/23 899 888 917 72
952,892
856.995M
1397/3/22 880 856 892 78
782,876
688.744M
1397/3/21 868 856 888 52
480,988
417.472M
1397/3/20 877 851 909 114
1.305M
1.145B
1397/3/19 888 858 895 362
4.007M
3.557B
1397/3/13 853 850 853 317
4.486M
3.826B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/6/15 12 1396 199 250 24 24 88
1395/6/15 12 1395 144 88
1395/3/5 6 1395 150 14 88 95
1394/6/8 12 1395 250 200 88 88 706
1394/6/8 12 1394 166 706

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,830 (2.50%) 795
6.722M
12.391B
شركت كيسون (كيسون) 1,400 (0.21%) 769
9.046M
12.742B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 989 (1.20%) 508
5.048M
5.016B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,130 (4.14%) 374
2.070M
4.489B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 976 (2.79%) 334
3.683M
3.650B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 4,857 (1.62%) 302
1.240M
6.007B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,337 (2.14%) 294
2.934M
6.962B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,030 (4.91%) 293
3.127M
6.320B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 4,239 (8.39%) 263
907,257
3.814B
سخت‌ آژند (ثاژن) 2,100 (0.62%) 257
1.842M
3.850B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 1,181 (0.17%) 239
2.213M
2.638B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,177 (5.00%) 207
1.980M
2.309B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,170 (1.04%) 206
2.064M
2.424B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 1,810 (1.63%) 200
1.730M
3.073B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 3,040 (2.22%) 188
1.634M
4.761B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 862 (0.23%) 178
2.397M
2.098B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 1,400 (0.65%) 156
1.761M
2.468B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,348 (2.12%) 140
1.014M
1.373B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,155 (1.76%) 123
1.469M
1.701B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 3,544 (0.40%) 115
493,664
1.749B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 798 (1.36%) 96
1.188M
950.969M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,861 (4.96%) 82
993,518
1.845B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 2,410 (0.45%) 62
224,471
538.840M
آ.س.پ (آ س پ) 840 (1.87%) 58
508,240
431.037M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 905 (3.21%) 52
518,615
469.347M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 4,790 (0.21%) 38
123,889
574.464M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 867 (0.34%) 35
378,193
333.848M
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,150 (1.06%) 35
90,752
195.674M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 1,360 (2.30%) 17
82,015
111.396M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 3,811 (4.94%) 7
5,520
21.978M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 2,000 (5.48%) 4
12,000
24.232M
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 269 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 478 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,500 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكنسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی