PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:00:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 797 قیمت دیروز 829 تعداد معاملات 65 EPS 88
32     (%3.86) بیشترین قیمت 809 ارزش 418,278,848 P/E 9.1
قیمت آخرین معامله 793 کمترین قیمت 790 حجم 524,758 حداکثر قیمت مجاز 870
36     (%4.34) اولین قیمت 809 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 788
تاریخ آخرین معامله 1396/12/2 - 12:29:06   ارزش بازار (م ر) 637,600 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,236 793 816 1,000 1
1 6,293 791 819 10,000 1
4 24,950 790 820 4,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/12/2 797 790 809 65
524,758
418.279M
1396/11/30 829 801 837 15
139,737
115.796M
1396/11/29 809 803 811 36
281,219
227.499M
1396/11/28 833 828 842 65
548,717
457.001M
1396/11/25 822 794 832 61
474,741
390.216M
1396/11/24 808 790 826 28
241,124
194.742M
1396/11/23 793 788 835 84
1.030M
817.007M
1396/11/21 819 783 827 80
634,331
519.567M
1396/11/18 788 782 835 17
166,122
130.852M
1396/11/17 801 800 823 26
356,023
285.271M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/6/15 12 1396 199 250 24 24 88
1395/6/15 12 1395 144 88
1395/3/5 6 1395 150 14 88 95
1394/6/8 12 1395 250 200 88 88 706
1394/6/8 12 1394 166 706

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت كيسون (كيسون) 2,179 (3.88%) 1539
2.877M
6.365B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,544 (1.38%) 676
4.186M
6.394B
سخت‌ آژند (ثاژن) 2,378 (4.80%) 661
4.047M
9.835B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 1,423 (2.53%) 369
2.554M
3.654B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,260 (2.42%) 153
1.013M
2.312B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,280 (2.89%) 137
1.572M
1.964B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 828 (2.86%) 106
982,686
809.605M
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 1,900 (0.69%) 104
181,186
344.084M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,133 (0.18%) 96
992,124
1.127B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 820 (0.97%) 94
1.077M
892.744M
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 4,520 (1.85%) 89
412,196
1.879B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 781 (0.26%) 79
731,959
571.435M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,290 (2.39%) 76
309,114
711.266M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 1,690 (0.71%) 70
238,389
408.760M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 1,722 (9.70%) 67
134,671
233.408M
آ.س.پ (آ س پ) 793 (4.34%) 65
524,758
418.279M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,177 (0.68%) 64
300,541
347.057M
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,146 (1.72%) 55
302,545
347.555M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 3,300 (0.54%) 55
94,443
303.213M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 3,719 (0.84%) 46
122,539
455.063M
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 4,152 (1.07%) 44
107,124
446.901M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 787 (2.48%) 42
373,483
294.620M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 4,997 (7.53%) 38
60,808
296.768M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 2,242 (0.13%) 34
74,177
171.160M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 1,300 (0%) 31
280,286
368.778M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,357 (1.13%) 26
84,138
199.505M
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 825 (1.55%) 23
125,020
103.893M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,712 (0.17%) 6
29,775
51.992M
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,500 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 5,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 2,400 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكنسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 2,258 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی