PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 16:16:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 4,235 قیمت دیروز 4,213 تعداد معاملات 326 EPS 933
22     (%0.52) بیشترین قیمت 4,333 ارزش 3,623,288,792 P/E 4.5
قیمت پایانی 4,237 کمترین قیمت 4,102 حجم 855,130 حداکثر قیمت مجاز 4,423
24     (%0.57) اولین قیمت 4,104 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 4,003
تاریخ آخرین معامله 1393/2/3 - 12:29:50   ارزش بازار (م ر) 847,400 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 4,217 4,235 28,150 1
1 200 4,200 4,238 6,000 1
1 1,000 4,192 4,250 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/2/2 4,213 4,117 4,320 267
663,919
2.797B
1393/2/1 4,215 4,151 4,300 411
1.600M
6.745B
1393/1/31 4,188 4,030 4,438 435
1.732M
7.252B
1393/1/30 4,227 4,227 4,397 111
508,196
2.148B
1393/1/25 4,449 4,442 4,599 543
2.090M
9.300B
1393/1/24 4,675 4,651 4,750 134
376,232
1.759B
1393/1/23 4,895 4,855 5,190 562
1.349M
6.605B
1393/1/20 5,110 5,099 5,231 513
1.712M
8.748B
1393/1/19 5,367 5,202 5,550 480
1.373M
7.368B
1393/1/18 5,321 5,180 5,499 586
1.051M
5.592B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/8/18 12 1393 933 0 0 839 0
1391/1/26 6 1391 1358 0 501 901 183
1390/10/27 6 1391 1205 0 207 901 165
1390/10/3 6 1391 1205 0 0 901 0
1390/6/6 6 1390 879 0 0 0 0

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 2,630 (0.73%) 985
6.039M
15.842B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,700 (1.04%) 843
5.268M
19.041B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 2,670 (0.45%) 590
2.977M
7.877B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 2,262 (4.00%) 520
4.854M
10.894B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,879 (1.29%) 419
3.290M
6.137B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,600 (1.52%) 415
2.126M
5.462B
آ.س.پ (آ س پ) 4,235 (0.52%) 326
855,130
3.623B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 2,910 (0.14%) 311
858,505
2.501B
س. توسعه وعمران استان كرمان (كرمان) 7,150 (3.38%) 243
800,781
5.920B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 2,422 (4.98%) 231
1.431M
3.434B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,829 (0.76%) 175
847,279
1.529B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 3,800 (2.70%) 85
663,595
2.481B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 2,015 (3.97%) 77
403,241
809.310M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,900 (3.70%) 41
169,217
323.322M
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (50.00%) 22
2.860M
286.487M
سخت‌ آژند (ثاژن) 4,385 (2.36%) 21
105,596
454.968M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,881 (4.00%) 6
13,070
37.655M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,975 (3.97%) 1
500
1.488M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 4,320 (3.98%) 1
1,150
4.968M
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 10 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 911 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 1,610 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 999 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 2,082 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 650 (0%) 0
0
0
عمران و سازندگي قزوين35%پرداخت (ثقزوي) 1,410 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881363
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی