PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:34:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,057 قیمت دیروز 1,057 تعداد معاملات 0 EPS 199
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 5.3
قیمت آخرین معامله 1,066 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,109
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,005
تاریخ آخرین معامله 1395/9/14 - 12:29:30   ارزش بازار (م ر) 845,600 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 1,031 1,079 1,000 1
2 90,000 1,030 1,089 1,000 1
1 7,000 1,021 1,090 2,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/9/14 1,057 1,046 1,080 110
853,556
902.285M
1395/9/13 1,056 1,040 1,083 89
773,183
816.515M
1395/9/9 1,076 1,065 1,104 88
444,142
477.922M
1395/9/7 1,089 1,050 1,109 251
1.752M
1.907B
1395/9/6 1,061 1,042 1,110 87
606,930
643.752M
1395/9/3 1,066 1,051 1,081 66
373,783
398.267M
1395/9/2 1,070 1,067 1,088 77
772,791
827.005M
1395/8/29 1,087 1,079 1,110 44
286,232
311.083M
1395/8/26 1,083 1,080 1,130 75
780,778
845.668M
1395/8/25 1,093 1,089 1,131 31
167,092
182.648M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/3/5 6 1395 150 14 140 95
1394/6/8 12 1394 166 706
1394/6/8 12 1395 250 200 140 140 706
1394/5/7 9 1394 166 751 105 706 364
1393/7/2 12 1393 751 839

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سخت‌ آژند (ثاژن) 4,800 (3.17%) 398
3.120M
15.382B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,351 (0.25%) 383
3.196M
7.563B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,099 (0.24%) 330
1.903M
4.051B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,158 (2.28%) 304
3.618M
4.245B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,243 (0.88%) 302
2.424M
3.041B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 9,800 (3.39%) 209
763,661
7.463B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 980 (0.10%) 200
2.756M
2.705B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,734 (4.99%) 125
1.025M
1.790B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 2,108 (0.09%) 67
272,515
561.778M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,280 (4.97%) 65
705,500
1.609B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,137 (2.06%) 58
296,091
616.629M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,801 (4.96%) 56
413,397
745.282M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,421 (0.07%) 44
439,000
626.195M
شركت كيسون (كيسون) 1,900 (2.26%) 42
2.214M
4.284B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 2,800 (2.68%) 42
188,406
528.868M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 1,293 (1.57%) 36
179,633
229.002M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,310 (1.80%) 32
210,791
275.556M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 3,095 (4.99%) 7
5,210
16.125M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 350 (0%) 6
69,436
24.386M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 405 (4.71%) 4
25,000
10.125M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 950 (0%) 1
2,454
2.331M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 3,200 (2.99%) 1
10,000
32.000M
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 500 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,437 (0.26%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 790 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,403 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 751 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
آ.س.پ (آ س پ) 1,066 (0%) 0
0
0
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 2,403 (2.00%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 3,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,500 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,101 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی