PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 09:28:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,313 قیمت دیروز 1,313 تعداد معاملات 0 EPS 200
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 6.6
قیمت آخرین معامله 1,300 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,378
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,248
تاریخ آخرین معامله 1394/4/15 -   ارزش بازار (م ر) 1,050,400 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 3,200 1,302 1,334 6,000 2
1 10,000 1,301 1,335 46,498 1
1 2,000 1,254 1,338 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/4/15 1,313 1,298 1,328 90
605,513
794.860M
1394/4/14 1,278 1,250 1,300 82
872,466
1.115B
1394/4/13 1,246 1,214 1,259 95
1.024M
1.276B
1394/4/10 1,204 1,202 1,221 29
312,767
376.510M
1394/4/9 1,238 1,220 1,250 25
119,291
147.639M
1394/4/8 1,211 1,175 1,234 42
340,430
412.263M
1394/4/7 1,193 1,181 1,193 13
62,005
73.942M
1394/4/6 1,191 1,181 1,219 52
420,194
500.455M
1394/4/3 1,204 1,199 1,220 32
273,463
329.374M
1394/4/2 1,211 1,196 1,231 119
1.160M
1.404B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/7/2 6 1394 200 751
1393/7/2 6 1393 751
1393/5/2 6 1393 751 364 839 387
1393/2/20 6 1393 933 193 839 304
1392/8/18 6 1393 2148 2148

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,996 (2.73%) 137
925,277
1.837B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 2,955 (3.07%) 107
559,902
1.642B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,352 (3.92%) 80
679,921
911.866M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,831 (4.97%) 75
729,167
2.057B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,649 (3.44%) 64
586,865
1.546B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,390 (1.92%) 63
693,065
2.335B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 7,630 (3.33%) 47
255,228
1.931B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,630 (0.25%) 34
315,906
516.928M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,876 (1.19%) 33
135,027
255.716M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,625 (1.63%) 25
101,189
164.750M
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,413 (2.47%) 14
219,088
308.033M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,495 (4.99%) 9
15,478
38.668M
شركت كيسون (كيسون) 990 (3.56%) 9
501,530
494.087M
سخت‌ آژند (ثاژن) 5,140 (0.61%) 6
16,356
83.596M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,600 (1.72%) 4
17,000
27.335M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 3,800 (3.97%) 2
421
1.581M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 1,816 (4.72%) 1
182
330,512
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
آ.س.پ (آ س پ) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 552 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 2,650 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 2,700 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 2,901 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
س.توسعه عمران چهارمحال بختياري (ثزاگرس) 990 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 520 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,140 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 984 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 10 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 647 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی