PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس ( آينده ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:01:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 21,444 قیمت دیروز 21,444 تعداد معاملات 0 EPS -113
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -189.8
قیمت آخرین معامله 21,866 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 22,516
422     (%1.97) اولین قیمت 0 حجم مبنا 932,662 حداقل قیمت مجاز 20,372
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 12:29:31   ارزش بازار (م ر) 8,959,967 تعداد سهام 417,831,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 4,232 21,866 0 0 0
1 1,000 19,561 0 0 0
1 367 18,909 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/12 21,444 21,866 21,866 123
327,573
7.163B
1399/3/11 21,230 21,589 21,589 168
417,000
9.003B
1399/3/10 20,961 21,155 21,155 127
667,348
14.118B
1399/3/7 20,539 20,539 20,539 380
2.032M
41.745B
1399/3/6 19,561 19,561 19,561 326
1.420M
27.773B
1399/3/3 18,992 19,170 19,170 249
732,255
14.037B
1399/2/31 18,612 18,909 18,909 262
553,443
10.465B
1399/2/30 18,359 18,366 18,366 167
1.192M
21.889B
1399/2/29 17,492 17,737 17,737 123
631,631
11.203B
1399/2/28 17,221 17,660 17,660 65
175,139
3.093B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/6/18 12 1390 -26
1391/6/18 12 1391 266 -36 -36 -15

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 49,791 (3.63%) 12075
14.485M
722.836B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 30,488 (5.00%) 10739
7.252M
219.882B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 60,600 (2.76%) 3510
3.357M
207.495B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 37,882 (5.00%) 2907
4.128M
155.332B
سيمرغ (سيمرغ) 31,084 (5.00%) 2080
6.487M
201.410B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 33,000 (3.47%) 1417
1.547M
51.961B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 32,698 (5.00%) 1395
4.002M
130.478B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 38,994 (2.41%) 1297
986,811
38.451B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,321 (5.00%) 1039
2.162M
115.256B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 39,779 (5.00%) 353
1.670M
66.411B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 51,125 (5.00%) 316
1.762M
90.106B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 50,101 (5.00%) 253
647,978
32.464B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 101,056 (5.00%) 209
447,435
45.216B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 71,926 (5.00%) 158
260,888
18.765B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 105,564 (5.00%) 136
633,713
66.897B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 21,866 (1.97%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 199,308,881 47.700
شخص حقیقی 7,185,427 1.710
شخص حقیقی 6,339,036 1.510
شخص حقیقی 6,188,384 1.480
شخص حقیقی 5,125,000 1.220
شخص حقیقی 4,535,000 1.080

چکیده

آدرس شرکت: تهران-خیابان ولیعصر جنب خیابان زعفرانیه- ط 10 واحد 50
تلفن شرکت: 22732996-4753600(0192)
نمابر شرکت: 22732996
وب سایت شرکت: http://www.beheshtepars.com
پست الکترونیک شرکت: info@beheshtepars.com
مدیر عامل: آقای حسین نجمی