PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس ( آينده ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 20:40:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 25,915 قیمت دیروز 26,716 تعداد معاملات 81 EPS 1281
801     (%3.00) بیشترین قیمت 25,915 ارزش 2,152,422,155 P/E 20.8
قیمت پایانی 26,626 کمترین قیمت 25,915 حجم 83,057 حداکثر قیمت مجاز 27,517
90     (%0.34) اولین قیمت 25,915 حجم مبنا 740,248 حداقل قیمت مجاز 25,915
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:28:20   ارزش بازار (م ر) 11,125,168 تعداد سهام 417,831,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 200 25,915 25,915 3,001,339 285
0 0 0 25,916 5,597 1
0 0 0 26,000 2,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/14 27,018 26,005 27,613 2,576
11.801M
318.843B
1399/5/13 26,809 26,409 27,739 1,390
5.415M
145.172B
1399/5/12 27,225 26,984 28,564 2,576
7.349M
200.081B
1399/5/11 27,818 27,330 30,206 3,727
14.339M
398.867B
1399/5/7 29,657 29,432 29,432 139
473,469
13.935B
1399/5/6 30,342 30,342 30,342 159
732,689
22.231B
1399/5/5 31,280 30,842 31,680 190
732,510
22.913B
1399/4/31 30,995 30,460 31,051 842
4.421M
137.019B
1399/4/30 29,573 29,724 29,724 149
591,706
17.588B
1399/4/29 28,859 28,859 28,859 278
1.227M
35.419B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/6/18 12 1390 -26
1391/6/18 12 1391 266 -36 -36 -15

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 37,520 (1.24%) 8946
14.150M
520.205B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 77,869 (5.00%) 6625
20.560M
1,574.049B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 48,750 (5.00%) 4015
8.485M
431.395B
سيمرغ (سيمرغ) 25,900 (4.99%) 2551
5.984M
155.228B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 34,400 (1.95%) 1843
2.689M
90.981B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 53,454 (5.00%) 1426
1.623M
87.043B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 87,343 (5.00%) 1279
745,666
65.322B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 29,590 (0.40%) 1076
1.815M
53.362B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 48,396 (5.00%) 1065
1.550M
75.887B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 46,810 (4.24%) 846
1.186M
55.179B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 81,450 (5.00%) 588
745,850
60.749B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 109,096 (5.00%) 417
212,277
23.189B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 6,062 (2.99%) 318
1.144M
6.935B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 114,310 (5.00%) 187
190,053
21.725B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 43,710 (5.00%) 102
57,465
2.512B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 25,915 (3.00%) 81
83,057
2.152B
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 195,482,958 46.780
شخص حقیقی 7,226,640 1.720
شخص حقیقی 6,188,384 1.480
شخص حقیقی 5,266,213 1.260
شخص حقیقی 5,171,300 1.230
شخص حقیقی 4,879,925 1.160
شخص حقیقی 4,590,200 1.090

چکیده

آدرس شرکت: تهران-خیابان ولیعصر جنب خیابان زعفرانیه- ط 10 واحد 50
تلفن شرکت: 22732996-4753600(0192)
نمابر شرکت: 22732996
وب سایت شرکت: http://www.beheshtepars.com
پست الکترونیک شرکت: info@beheshtepars.com
مدیر عامل: آقای حسین نجمی