PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس ( آينده ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 17:02:46
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 19,214 قیمت دیروز 19,214 تعداد معاملات 0 EPS -327
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -58.8
قیمت آخرین معامله 18,639 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 19,790
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 520,454 حداقل قیمت مجاز 18,638
تاریخ آخرین معامله 1400/4/14 - 12:19:59   ارزش بازار (م ر) 8,028,204 تعداد سهام 417,831,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 18,254 277,445 8
0 0 0 18,629 41,000 1
0 0 0 18,630 51,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/4/14 19,214 18,639 18,639 3
1,106
20.615M
1400/4/13 19,215 18,640 18,640 2
570
10.625M
1400/4/12 19,216 18,640 18,640 1
271
5.051M
1400/4/9 19,216 19,092 19,092 7
401,450
7.664B
1400/4/2 19,682 18,710 18,710 5
5,964
111.586M
1400/4/1 19,694 19,106 19,106 3
1,940
37.066M
1400/3/31 19,696 19,107 19,107 1
700
13.375M
1400/3/30 19,697 19,108 19,108 2
535
10.223M
1400/3/29 19,698 18,715 18,715 1
270
5.053M
1400/3/26 19,699 19,112 19,112 1
3,390
64.790M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/6/18 12 1390 -26
1391/6/18 12 1391 266 -36 -36 -15

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيد ماكيان (سپيد) 29,300 (4.98%) 37527
2.808M
82.287B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 29,990 (4.52%) 6854
3.065M
91.850B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 17,700 (1.39%) 2258
3.621M
65.080B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 12,320 (1.60%) 1430
6.512M
82.252B
سيمرغ (سيمرغ) 17,710 (0%) 1334
4.418M
79.345B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 24,900 (2.39%) 1324
2.202M
55.807B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 27,647 (5.00%) 1249
1.747M
49.102B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 3,303 (0.49%) 1208
14.291M
47.150B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 5,014 (4.98%) 1056
20.610M
102.897B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 20,000 (0.93%) 948
2.497M
49.584B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,724 (0.91%) 811
9.670M
26.245B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 5,810 (0.50%) 695
2.818M
16.397B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 19,260 (0.66%) 565
861,601
16.768B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 10,930 (3.88%) 522
1.463M
16.187B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 119,400 (3.39%) 428
702,814
82.441B
كشت و صنعت جوين (جوين) 3,669 (2.99%) 155
1.876M
6.888B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 16,040 (5.00%) 5
3,323
53.301M
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 3,882 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 18,639 (0%) 0
0
0
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت سپيد22620-01/04/22 (هسپيد104) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 194,155,795 46.460
شخص حقیقی 7,170,166 1.710
شخص حقیقی 6,190,653 1.480
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني مهرگان 5,670,338 1.350
شخص حقیقی 5,429,240 1.290
شخص حقیقی 5,210,022 1.240

چکیده

وب سایت شرکت: http://www.beheshtepars.com
پست الکترونیک شرکت: info@beheshtepars.com
آدرس شرکت: شهرک قدس فاز 3 حسن سیف کوی دهم پلاک 5 به کد پستی 1993686581
تلفن شرکت: 88076440-88093428
مدیر عامل: آقای یعقوب خواجوند عابدینی