PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس ( آينده ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 00:00:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,910 قیمت دیروز 11,910 تعداد معاملات 0 EPS 382
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 31.2
قیمت آخرین معامله 11,910 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 12,260
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 11,560
تاریخ آخرین معامله 1401/4/28 - 12:19:23   ارزش بازار (م ر) 4,976,367 تعداد سهام 417,831,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 11,910 26,500 4
0 0 0 12,270 3,659 2
0 0 0 12,630 47,994 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/4/28 11,910 11,910 11,910 22
30,816
367.019M
1401/4/26 12,270 12,270 12,270 10
14,485
177.731M
1401/4/25 12,640 12,640 12,640 14
42,488
537.048M
1401/4/22 13,030 13,030 13,030 24
33,375
434.876M
1401/4/21 13,430 13,430 13,430 7
9,358
125.678M
1401/4/20 13,840 13,440 13,440 10
9,470
127.277M
1401/4/18 13,850 13,440 13,440 10
6,805
91.459M
1401/4/15 13,850 13,450 13,450 11
25,093
337.501M
1401/4/14 13,860 13,490 13,490 22
75,339
1.016B
1401/4/13 13,900 13,570 13,570 29
138,077
1.874B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/6/18 12 1390 -26
1391/6/18 12 1391 266 -36 -36 -15

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 7,520 (2.87%) 1800
23.059M
172.867B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 2,940 (5.47%) 1656
26.922M
79.276B
سپيد ماكيان (سپيد) 18,780 (2.14%) 1076
2.023M
37.830B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 9,710 (1.57%) 951
1.074M
10.525B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 1,885 (1.31%) 741
10.949M
20.355B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 8,980 (5.90%) 486
2.132M
19.059B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 12,390 (1.82%) 484
1.838M
22.477B
سيمرغ (سيمرغ) 21,190 (2.03%) 415
960,804
20.470B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 6,370 (5.07%) 407
3.292M
20.990B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 19,040 (5.51%) 351
742,356
14.453B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 21,700 (2.12%) 293
813,377
17.344B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,430 (3.38%) 280
3.126M
7.606B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 7,800 (1.27%) 238
3.108M
24.437B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 38,690 (0.05%) 225
747,684
28.944B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 3,453 (1.54%) 213
1.811M
6.234B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 4,918 (0.38%) 166
1.320M
6.435B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 17,600 (2.28%) 111
303,001
5.357B
كشت و صنعت جوين (جوين) 4,752 (2.99%) 62
1.699M
8.072B
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 11,910 (0%) 0
0
0
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 194,152,795 46.460
شخص حقیقی 6,100,000 1.450
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني مهرگان 5,670,338 1.350
شخص حقیقی 5,431,000 1.290
شخص حقیقی 4,560,022 1.090

چکیده

وب سایت شرکت: http://www.beheshtepars.com
پست الکترونیک شرکت: info@beheshtepars.com
آدرس شرکت: شهرک قدس فاز 3 حسن سیف کوی دهم پلاک 5 به کد پستی 1993686581
تلفن شرکت: 88076440-88093428
مدیر عامل: آقای یعقوب خواجوند عابدینی