PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب ( ثغرب ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:04:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 14,411 قیمت دیروز 14,411 تعداد معاملات 0 EPS -48
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -300.2
قیمت آخرین معامله 13,697 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 15,131
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 3,469,572 حداقل قیمت مجاز 13,691
تاریخ آخرین معامله 1399/6/31 - 11:47:48   ارزش بازار (م ر) 17,293,200 تعداد سهام 1,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 13,697 42,958 7
0 0 0 13,701 2,839 3
0 0 0 13,706 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/31 14,411 13,697 13,697 13
27,175
372.216M
1399/6/30 14,417 13,701 13,701 8
25,339
347.170M
1399/6/29 14,422 13,706 13,706 22
25,419
348.393M
1399/6/26 14,427 13,718 13,718 52
58,522
802.805M
1399/6/25 14,439 13,776 13,776 74
292,934
4.035B
1399/6/24 14,501 13,788 13,788 11
58,244
803.068M
1399/6/23 14,513 13,791 13,791 5
14,895
205.417M
1399/6/22 14,516 13,803 13,803 30
62,112
857.332M
1399/6/19 14,529 13,817 13,817 28
71,771
991.660M
1399/6/18 14,544 13,819 13,819 6
8,547
118.111M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/19 12 1397 77 104 -40 -40 113
1396/6/19 12 1396 1 113
1396/5/2 9 1396 1 134 -4 113 147
1396/4/4 12 1396 104 504 113 113 257
1396/4/4 12 1395 113 257

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 3,930 (4.84%) 98574
386.118M
1,563.402B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 4,450 (4.91%) 5473
49.896M
226.771B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 6,770 (9.85%) 3207
27.064M
183.201B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 41,500 (3.87%) 2270
4.720M
200.439B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 25,540 (4.97%) 2016
8.661M
220.486B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 18,936 (5.00%) 654
4.455M
84.020B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,910 (4.99%) 648
4.395M
43.558B
آ.س.پ (آ س پ) 14,907 (5.00%) 461
2.434M
36.437B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 75,655 (5.00%) 448
317,559
24.025B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 46,760 (5.00%) 360
352,650
16.490B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 29,416 (3.00%) 284
651,336
19.160B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 8,034 (4.99%) 139
1.012M
8.131B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 13,250 (5.00%) 135
269,955
3.577B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 23,206 (5.00%) 133
437,591
10.155B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 22,080 (4.99%) 79
926,418
20.455B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 11,920 (4.94%) 72
439,652
5.241B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 34,737 (3.00%) 65
245,123
8.515B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 117,730 (5.00%) 43
13,527
1.593B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 25,572 (5.00%) 35
31,701
810.658M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 13,369 (5.00%) 30
61,398
820.830M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 30,990 (5.00%) 16
27,652
856.935M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 72,436 (5.00%) 16
10,486
759.564M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 48,122 (3.00%) 13
10,498
505.185M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 7,270 (4.97%) 9
10,522
76.495M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 23,666 (3.00%) 7
2,201
52.089M
سخت آژند (ثاژن) 10,159 (2.00%) 3
4,794
48.702M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 152,823 (5.00%) 2
100
15.282M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 22,270 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 36,883 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,153 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 21,284 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 13,697 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,670 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 12,396 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 6,644 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 7,780 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تبریز - بلوار ولیعصر - نبش توانیر - پلاک 1/6- ص پ 3514-51385
وب سایت شرکت: http://www.hic-azar.com
پست الکترونیک شرکت: info@hic-azar.com
مدیر عامل: آقای علی اکبر کریمی
مدیر مالی: آقای فرهاد صادقی براداران
تلفن امور سهام: 041-33285951
نمابر امور سهام: 33289232-041
تلفن شرکت: 43 - 33285937 41 - 0098
تولید انـبوه مسـکن