PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب ( ثغرب ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 11:43:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 11,846 قیمت دیروز 12,469 تعداد معاملات 56 EPS 9
623     (%5.00) بیشترین قیمت 11,846 ارزش 15,067,223,550 P/E 1363.4
قیمت پایانی 12,271 کمترین قیمت 11,846 حجم 1,271,925 حداکثر قیمت مجاز 13,092
198     (%1.59) اولین قیمت 11,846 حجم مبنا 4,009,945 حداقل قیمت مجاز 11,846
تاریخ آخرین معامله 1399/9/8 - 11:40:23   ارزش بازار (م ر) 14,725,200 تعداد سهام 1,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 11,846 61,507,062 1449
0 0 0 11,847 80,723 8
0 0 0 11,849 3,256 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/5 12,469 12,192 12,192 61
2.122M
25.874B
1399/9/4 12,833 12,719 12,719 77
3.096M
39.375B
1399/9/3 13,388 12,722 12,722 5
14,506
184.545M
1399/9/2 13,391 12,722 12,722 5
2,615
33.268M
1399/9/1 13,391 12,724 12,724 9
11,877
151.123M
1399/8/28 13,393 12,911 12,911 41
1.069M
13.804B
1399/8/27 13,590 12,912 12,912 4
4,656
60.118M
1399/8/26 13,591 12,913 12,913 4
4,039
52.156M
1399/8/25 13,592 12,916 12,916 7
15,324
197.925M
1399/8/24 13,595 12,920 12,920 17
24,489
316.398M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/19 12 1397 77 104 -40 -40 113
1396/6/19 12 1396 1 113
1396/5/2 9 1396 1 134 -4 113 147
1396/4/4 12 1396 104 504 113 113 257
1396/4/4 12 1395 113 257

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,310 (2.21%) 31133
196.872M
450.950B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,900 (4.69%) 30231
154.800M
441.285B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 24,970 (4.96%) 15435
65.101M
1,617.401B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 27,540 (2.46%) 6889
18.736M
487.072B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 4,030 (1.77%) 4991
64.230M
256.407B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 78,025 (5.00%) 4507
11.149M
866.924B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 71,950 (1.74%) 4275
4.234M
304.605B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 25,182 (5.00%) 3608
12.707M
321.838B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,000 (0.05%) 3131
14.146M
156.662B
شركت كيسون (كيسون) 13,563 (3.00%) 2918
47.865M
624.276B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 14,383 (1.02%) 2532
11.429M
165.746B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 9,940 (4.96%) 2412
28.244M
278.705B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 6,270 (4.85%) 1829
20.074M
124.324B
آ.س.پ (آ س پ) 12,638 (4.99%) 1185
4.978M
62.632B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 5,290 (1.93%) 1005
10.114M
52.567B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 131,400 (4.99%) 1005
1.214M
158.923B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 15,197 (5.00%) 693
2.650M
40.052B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 7,316 (4.99%) 424
6.249M
45.693B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 36,778 (4.96%) 320
616,313
22.477B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 7,650 (4.94%) 298
2.293M
17.538B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 18,644 (3.00%) 275
2.450M
45.686B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 39,957 (3.00%) 175
451,519
18.035B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,909 (4.98%) 165
3.590M
17.621B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 32,283 (3.00%) 119
197,348
6.371B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 41,425 (5.00%) 77
179,836
7.450B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 25,420 (3.00%) 72
138,294
3.515B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 11,175 (5.00%) 67
1.384M
15.468B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 11,846 (5.00%) 56
1.272M
15.067B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 6,989 (3.00%) 44
290,907
2.033B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 20,740 (4.99%) 42
382,581
7.935B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 30,020 (5.00%) 5
2,492
74.810M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 62,878 (3.00%) 2
300
18.863M
سخت آژند (ثاژن) 8,334 (2.00%) 1
600
5.000M
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 66,873 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 38,896 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تبریز - بلوار ولیعصر - نبش توانیر - پلاک 1/6- ص پ 3514-51385
وب سایت شرکت: http://www.hic-azar.com
پست الکترونیک شرکت: info@hic-azar.com
مدیر عامل: آقای علی اکبر کریمی
مدیر مالی: آقای فرهاد صادقی براداران
تلفن امور سهام: 041-33285951
نمابر امور سهام: 33289232-041
تلفن شرکت: 43 - 33285937 41 - 0098
تولید انـبوه مسـکن