PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ساختمان و خدمات نوساز
ساختمان و خدمات نوساز ( خدمات نوساز ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 15:51:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 50,000 قیمت دیروز 50,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 50,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 52,500
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 47,500
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 12,000 تعداد سهام 240,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه بين المللي پديده شانديز (گشان) 153,955 (2.00%) 1642
583,790
89.877B
امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس) 43,455 (5.00%) 278
176,687
7.687B
هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر) 130,152 (5.00%) 175
1.102M
143.391B
توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيش) 52,844 (3.00%) 18
62,118
3.283B
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) 17,710 (0.10%) 0
0
0
توسعه گردشگري ايران (توسعه گردشگري ) 1,622 (32,340.00%) 0
0
0
ساختمان و خدمات نوساز (خدمات نوساز) 50,000 (0%) 0
0
0
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيشح) 2,701 (0.90%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

آدرس شرکت: تهران- شهرک قدس - خیابان مهستان - جنب نیروی انتظامی - پلاک 10
تلفن شرکت: 88089901-19