PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ ( دفرا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 17:10:48
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 20,713 قیمت دیروز 19,727 تعداد معاملات 249 EPS 1410
986     (%5.00) بیشترین قیمت 20,713 ارزش 6,829,138,239 P/E 14.1
قیمت پایانی 19,855 کمترین قیمت 20,713 حجم 329,703 حداکثر قیمت مجاز 20,713
128     (%0.65) اولین قیمت 20,713 حجم مبنا 2,534,597 حداقل قیمت مجاز 18,741
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:29:50   ارزش بازار (م ر) 13,898,500 تعداد سهام 700,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
180 1,115,523 20,713 21,192 2,000 1
4 3,118 20,700 21,400 1,180 1
2 2,100 20,426 21,582 509 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 19,727 20,280 20,426 408
738,640
15.084B
1399/1/5 19,454 19,255 20,065 816
1.150M
22.879B
1398/12/28 19,110 18,476 19,694 774
791,173
15.109B
1398/12/27 19,116 18,339 19,000 570
565,087
10.432B
1398/12/26 19,304 18,443 20,000 1,012
906,610
17.324B
1398/12/25 19,413 18,640 19,499 444
548,255
10.230B
1398/12/24 19,621 18,736 19,980 267
354,733
6.739B
1398/12/21 19,722 19,528 20,500 1,193
2.117M
41.555B
1398/12/20 20,555 19,635 19,635 116
257,790
5.062B
1398/12/19 20,668 19,718 19,718 176
198,098
3.906B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 970 930 421 928 472
1396/4/25 3 1396 970 1650 223 928 205
1395/12/1 12 1396 970 1650 928 928 1475
1395/12/1 12 1395 940 1475
1395/10/13 9 1395 930 1314 741 1475 1065

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 21,943 (5.00%) 7550
13.507M
291.820B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 31,050 (5.00%) 3758
4.014M
122.250B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 51,062 (5.00%) 3004
1.500M
75.973B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 47,118 (5.00%) 2026
1.173M
54.775B
گروه دارويي بركت (بركت) 10,052 (4.99%) 1562
7.699M
77.395B
البرزدارو (دالبر) 25,734 (5.00%) 1553
2.374M
61.082B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 33,037 (5.00%) 1381
1.156M
38.026B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 47,370 (5.00%) 1146
1.144M
54.209B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 12,030 (4.99%) 1085
3.446M
41.454B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 46,673 (5.00%) 980
744,021
34.726B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 21,058 (5.00%) 977
1.347M
28.370B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 29,271 (5.00%) 975
836,254
24.478B
پخش هجرت (هجرت) 43,943 (5.00%) 882
939,656
41.176B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 25,959 (5.00%) 827
2.113M
54.852B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 34,525 (5.00%) 787
1.203M
41.548B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 81,561 (5.00%) 777
352,093
28.662B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 16,563 (5.00%) 653
1.121M
18.538B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 40,000 (5.00%) 637
1.033M
41.312B
داروسازي آوه سينا (داوه) 31,233 (5.00%) 626
876,386
27.372B
كيميدارو (دكيمي) 21,535 (5.00%) 618
1.026M
22.088B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 16,449 (5.00%) 582
1.326M
21.817B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 20,045 (5.00%) 561
2.104M
42.171B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 36,820 (5.00%) 542
1.595M
58.727B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 15,639 (4.99%) 529
2.446M
38.255B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 17,119 (5.00%) 493
1.277M
21.858B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 43,666 (5.00%) 478
964,075
42.097B
شيرين دارو (دشيري) 124,511 (3.00%) 477
87,518
10.840B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 22,606 (5.00%) 473
781,816
17.674B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 66,587 (5.00%) 389
347,499
23.139B
پارس‌ دارو (دپارس) 60,262 (5.00%) 380
865,392
52.147B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 13,541 (4.99%) 373
4.681M
63.384B
پخش البرز (پخش) 24,839 (5.00%) 373
1.131M
28.102B
ايران‌دارو (ديران) 18,619 (5.00%) 346
1.306M
24.311B
الحاوي (دحاوي) 30,037 (3.00%) 335
829,170
24.886B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 50,050 (5.00%) 326
669,280
33.497B
سبحان دارو (دسبحان) 21,288 (5.00%) 324
973,192
20.717B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 18,450 (5.00%) 307
951,021
17.546B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 20,713 (5.00%) 249
329,703
6.829B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 83,688 (3.00%) 233
284,379
23.799B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 18,090 (5.00%) 232
891,189
16.122B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 39,153 (5.00%) 229
854,229
33.446B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 65,655 (5.00%) 219
259,213
17.019B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 88,004 (5.00%) 198
174,315
15.340B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 952,991 (3.69%) 16
500
472.281M
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 13,200 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,326 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید محصولات و تجهیزات پزشکی و دارویی می باشد

تلفن شرکت: 55543307-9
وب سایت شرکت: http://www.iphco.com
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان رجايي- جاده امامزاده ابوالحسن
نمابر شرکت: 55543301
پست الکترونیک شرکت: info@iphco.com
مدیر عامل: آقای ایرج فرهادی
تولید محصولات و تجهیزات پزشکی و دارویی می باشد