PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ ( دفرا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:19:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,800 قیمت دیروز 38,600 تعداد معاملات 275 EPS 1393
200     (%0.52) بیشترین قیمت 40,530 ارزش 13,393,167,500 P/E 27.9
قیمت آخرین معامله 40,470 کمترین قیمت 36,700 حجم 340,419 حداکثر قیمت مجاز 40,530
1,870     (%4.84) اولین قیمت 40,530 حجم مبنا 1,295,337 حداقل قیمت مجاز 36,670
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 27,160,000 تعداد سهام 700,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
12 6,557 40,200 40,200 10,838 6
1 550 39,640 40,470 636 1
1 1,000 39,500 40,480 200 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 38,800 36,700 40,530 275
340,419
13.393B
1399/4/8 39,700 39,010 41,900 471
958,076
37.634B
1399/4/7 41,060 40,800 41,910 392
1.072M
44.199B
1399/4/4 39,920 38,720 41,670 241
313,404
12.772B
1399/4/3 39,690 37,700 40,440 791
1.466M
58.201B
1399/4/2 38,520 37,000 40,370 1,108
1.821M
70.144B
1399/4/1 38,570 36,800 38,640 705
2.223M
85.726B
1399/3/27 35,110 36,750 36,750 48
100,015
3.676B
1399/3/26 35,000 35,090 35,090 143
1.516M
53.197B
1399/3/25 33,420 33,700 33,700 161
1.321M
44.518B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/13 9 1395 930 1314 741 1563 1065
1395/8/5 6 1395 930 1314 472 1563 701
1395/4/21 3 1395 1650 1150 420 1563 288
1395/1/25 12 1395 1650 1150 1563 1563 1244
1395/1/25 12 1394 1470 1244

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 22,910 (5.00%) 30333
234.926M
5,292.173B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 24,930 (4.99%) 8693
19.077M
480.284B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 31,730 (2.22%) 7442
17.512M
562.691B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 45,030 (4.99%) 6827
13.569M
610.221B
ايران‌دارو (ديران) 30,600 (4.97%) 6517
14.679M
445.131B
داروسازي آوه سينا (داوه) 34,219 (5.00%) 6050
7.196M
248.166B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 24,180 (4.99%) 5313
21.846M
524.590B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 35,980 (3.90%) 4616
9.211M
332.037B
البرزدارو (دالبر) 35,030 (4.97%) 3532
7.019M
244.459B
سبحان دارو (دسبحان) 35,320 (3.60%) 3268
3.735M
137.183B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 25,410 (4.97%) 2773
4.923M
126.018B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 58,500 (0.95%) 2715
2.535M
151.575B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 72,860 (0.03%) 2653
4.515M
333.735B
پخش البرز (پخش) 55,508 (5.00%) 2370
4.005M
225.028B
پخش هجرت (هجرت) 108,908 (5.00%) 2266
3.863M
415.343B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 51,100 (4.99%) 2173
2.798M
142.457B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 44,070 (2.02%) 2154
4.420M
195.928B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 111,860 (4.99%) 2113
1.708M
193.505B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 48,750 (4.34%) 2078
1.594M
79.332B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 41,200 (0.75%) 2005
2.239M
95.387B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 47,350 (4.92%) 1825
1.709M
82.274B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 54,250 (0.86%) 1406
1.573M
84.660B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 67,300 (4.40%) 1331
1.819M
121.741B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 54,343 (5.00%) 1226
1.043M
57.064B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 74,210 (3.90%) 1222
1.214M
89.965B
كيميدارو (دكيمي) 38,290 (4.99%) 1025
1.341M
52.112B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 130,400 (4.98%) 956
580,125
76.188B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 74,251 (5.00%) 936
1.692M
125.649B
پارس‌ دارو (دپارس) 144,000 (3.46%) 859
598,284
88.996B
الحاوي (دحاوي) 38,987 (3.00%) 704
929,247
36.633B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 43,320 (4.99%) 570
946,746
41.013B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 166,000 (0.27%) 563
165,399
27.201B
شيرين دارو (دشيري) 135,900 (2.40%) 331
113,264
15.582B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 88,010 (5.00%) 303
825,846
72.683B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 40,470 (4.84%) 275
340,419
13.393B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 102,306 (3.00%) 222
353,436
36.159B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 24,580 (5.00%) 153
540,874
13.295B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,010 (0.00%) 7
830
835.408M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,346 (1.99%) 2
3,000
25.038M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 28,500 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 40,000 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,225 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0.01%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 51,280 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 60,975 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 103,370 (0.00%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 30,090 (1.79%) 0
0
0


چکیده
تولید محصولات و تجهیزات پزشکی و دارویی می باشد

تلفن شرکت: 55543307-9
وب سایت شرکت: http://www.iphco.com
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان رجايي- جاده امامزاده ابوالحسن
نمابر شرکت: 55543301
پست الکترونیک شرکت: info@iphco.com
مدیر عامل: آقای ایرج فرهادی
تولید محصولات و تجهیزات پزشکی و دارویی می باشد