PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف داريوش-9500-14010915
اختيارف داريوش-9500-14010915 ( طداريوش902 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:30:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,000,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1401/9/15 - 12:05:36   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/9/15 1 1 1 1
30
30,000
1401/9/8 30 30 30 2
31
930,000
1401/9/7 30 30 30 1
1
30,000
1401/9/6 300 300 300 1
30
9.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام (دارا يكم) 170,050 (4.25%) 25329
23.283M
4,058.387B
صندوق پالايشي يكم-سهام (پالايش) 173,500 (3.51%) 22640
21.853M
3,829.394B
صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي (اهرم) 20,680 (4.30%) 16380
179.639M
3,833.290B
صندوق س پتروشيمي آگاه-بخشي (پتروآگاه) 10,750 (1.01%) 9981
154.255M
1,690.612B
صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس (طلا) 200,907 (3.94%) 9817
6.506M
1,311.390B
صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت (افران) 19,755 (0.07%) 7813
269.420M
5,322.253B
صندوق طلاي عيار مفيد (عيار) 75,520 (4.92%) 7506
8.179M
620.159B
صندوق س هماي آگاه-ثابت (هماي) 10,079 (0.06%) 3792
141.480M
1,425.956B
صندوق س. با درآمد ثابت كيان (كيان) 41,503 (0.08%) 3154
21.690M
900.188B
صندوق س. با درآمد ثابت كمند (كمند) 10,128 (0.07%) 3121
174.431M
1,766.550B
صندوق س.پشتوانه طلاي زرين آگاه (مثقال) 22,840 (4.47%) 2645
9.664M
220.804B
صندوق س تمشك نماد رشد-در صندوق (تمشك) 13,030 (2.25%) 2457
12.675M
168.652B
صندوق س ياقوت آگاه-ثابت (ياقوت) 17,671 (0.07%) 2079
29.943M
529.086B
صندوق سكه طلاي كيان (گوهر) 138,402 (2.73%) 2053
2.812M
388.981B
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام (سرو) 111,100 (2.36%) 1949
3.062M
348.587B
صندوق س.پشتوانه سكه طلا كهربا (كهربا) 25,955 (4.38%) 1914
18.621M
484.731B
صندوق س. طلاي سرخ نوويرا (نهال) 16,455 (0.82%) 1808
7.156M
119.276B
صندوق س شاخصي آرام مفيد (آرام) 14,610 (0.75%) 1657
11.065M
164.079B
صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر (زر) 129,020 (4.59%) 1643
688,137
89.204B
صندوق س. گروه زعفران سحرخيز (سحرخيز) 22,310 (1.27%) 1271
3.060M
69.347B
صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا (امين يكم) 9,980 (0.26%) 953
32.667M
325.850B
صندوق س زيتون نماد پايا- مختلط (زيتون) 16,540 (0.06%) 891
7.830M
130.451B
صندوق س سپر سرمايه بيدار- ثابت (سپر) 17,282 (0.06%) 821
43.778M
756.578B
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام) 20,600 (3.53%) 699
1.785M
36.463B
صندوق س ارزش آفرين بيدار-سهام (ارزش) 16,950 (3.58%) 457
2.665M
46.402B
صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام (فيروزه) 25,310 (3.69%) 435
1.659M
43.390B
صندوق س. پارند پايدار سپهر (پارند) 10,114 (0.06%) 409
18.164M
183.721B
صندوق س. با درآمد ثابت ماني (ماني) 13,881 (0.06%) 399
11.738M
162.939B
صندوق س با درآمد ثابت تصميم (تصميم) 23,756 (0.06%) 376
27.993M
664.974B
صندوق س. طلا كيميا زرين كاردان (گنج) 22,350 (4.83%) 312
508,225
11.434B
صندوق س تجارت شاخصي كاردان (كاردان) 306,110 (1.49%) 309
192,879
60.057B
صندوق س.پشتوانه طلاي صبا (نفيس) 15,555 (2.47%) 302
1.338M
21.034B
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام (انار) 16,300 (1.87%) 299
1.568M
26.150B
صندوق ارمغان فيروزه آسيا-ثابت (فيروزا) 33,627 (0.10%) 283
30.709M
1,032.625B
صندوق س نگين سامان-ثابت (كارين) 10,077 (0.08%) 261
5.493M
55.346B
صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت (فردا) 15,686 (0.08%) 252
50.915M
798.631B
صندوق س سلام فارابي-سهام (سلام) 13,520 (1.82%) 186
1.079M
14.867B
صندوق س نوع دوم افق آتي-ثابت (آفاق) 10,052 (0.13%) 171
36.915M
371.093B
صندوق س درياي آبي فيروزه-سهام (دريا) 13,940 (3.06%) 166
541,992
7.650B
صندوق سرمايه گذاري برليان-سهام (برليان) 12,310 (2.15%) 163
566,884
7.093B
اختيارخ اهرم-13000-1402/07/23 (ضهرم7008) 10,752 (11.51%) 150
1,984
22.332B
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت (هامرز) 10,126 (0.06%) 146
37.890M
383.690B
صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت (خاتم) 15,940 (0.07%) 135
2.985M
47.574B
صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت) 200,500 (0.86%) 93
37,261
7.685B
صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط (صنوين) 160,810 (0.14%) 70
22,995
3.719B
صندوق س نوع دوم رايكا- ثابت (رايكا) 11,062 (0.08%) 66
7.346M
81.258B
صندوق س. پاداش سهامداري-ثابت (سپاس) 10,115 (0.04%) 60
13.321M
134.744B
صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د (اعتماد) 53,143 (0.08%) 56
442,030
23.491B
صندوق سرمايه گذاري ترمه-سهام (ترمه) 13,440 (1.59%) 49
158,504
2.139B
صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار) 16,080 (0.62%) 43
655,250
10.759B
صندوق س. اهرمي توان مفيد-س (توان) 19,778 (0.61%) 40
314,587
6.210B
صندوق سرمايه گذاري عقيق-سهام (عقيق) 67,500 (0.90%) 36
27,318
1.848B
صندوق سرمايه گذاري درسا - سهام (درسا) 13,740 (0.88%) 34
1.399M
19.244B
صندوق س. آوند مفيد-د (آوند) 11,462 (0.07%) 32
855,727
9.808B
صندوق س بازده پايه صبا-ثابت (ديبا) 10,527 (0.08%) 32
1.572M
16.552B
صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثهام) 16,480 (2.60%) 29
20,425
343.728M
ص سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان (ارمغان) 10,089 (0.01%) 27
1.179M
11.894B
اختيارخ اهرم-14000-1402/07/23 (ضهرم7009) 11,000 (6.51%) 24
177
1.980B
صندوق س بذر اميد آفرين-سهام (بذر) 154,480 (0.04%) 22
58,209
9.133B
صندوق س.هستي بخش آگاه-س (آگاس) 119,000 (0.66%) 20
22,520
2.692B
صندوق س.توسعه اطلس مفيد-س (اطلس) 400,200 (0.19%) 19
7,889
3.157B
ص.س. زمين و ساختمان نگين شهرري (نگين) 80,350 (0.54%) 19
2,636
210.996M
اختيارخ ص آگاه-12000-02/04/14 (ضترو4006) 2,160 (2.56%) 15
155
347.494M
اختيارخ ص.دارا-200000-02/04/21 (ضدار4021) 17,500 (1,749,900.00%) 14
670
120.840M
اختيارخ ص آگاه-10000-02/04/14 (ضترو4004) 2,601 (23.99%) 14
85
237.889M
صندوق س آواي تاراز زاگرس-سهام (تاراز) 15,400 (0.39%) 13
34,087
530.488M
اختيارخ سرو-90000-1402/04/07 (ضسرو4004) 30,012 (11.82%) 13
1,798
573.192M
صندوق س. ثبات ويستا -د (ثبات) 13,908 (0.06%) 13
849,776
11.819B
اختيارخ اهرم-26000-1402/07/23 (ضهرم7016) 5,000 (0.16%) 13
132
837.901M
اختيارخ ص آگاه-7000-02/04/14 (ضترو4000) 5,000 (11.05%) 12
183
947.576M
اختيارخ سرو-68000-1402/10/06 (ضسرو1015) 69,001 (3.00%) 10
909
620.580M
اختيارخ ص آگاه-13000-02/04/14 (ضترو4007) 1,820 (13.33%) 10
145
273.565M
صندوق س. آرمان آتي كوثر-د (آكورد) 46,448 (0.07%) 10
42,160
1.958B
اختيارخ فيروزه-24000-02/04/14 (ضروز4007) 5,250 (5.00%) 9
430
2.533B
اختيارخ سلام-11000-1402/07/19 (ضسلا7005) 4,998 (1.36%) 9
189
911.444M
اختيارخ اهرم-15000-1402/07/23 (ضهرم7010) 9,301 (12.76%) 9
19
188.853M
اختيارخ اهرم-28000-1402/07/23 (ضهرم7017) 4,444 (444,300.00%) 8
15
65.832M
اختيارخ اهرم-20000-1402/07/23 (ضهرم7013) 7,610 (5.69%) 8
203
1.553B
اختيارخ سرو-90000-1402/10/06 (ضسرو1018) 50,000 (0.01%) 7
435
212.979M
اختيارخ ص آگاه-9000-02/04/14 (ضترو4003) 3,200 (8.70%) 7
610
2.063B
اختيارخ اهرم-28000-1402/12/23 (ضهرم1228) 6,520 (13.45%) 7
62
453.593M
اختيارخ فيروزه-20000-02/04/14 (ضروز4005) 8,490 (0.12%) 7
108
918.520M
صندوق س. كارا -د (كارا) 13,714 (0.06%) 7
661,943
9.078B
اختيارخ كاريس-16000-14020205 (ضكاريس205) 5,179 (3.50%) 6
76
370.739M
اختيارخ اهرم-18000-1402/07/23 (ضهرم7012) 8,500 (3.03%) 6
13
119.500M
اختيارخ اهرم-6500-1402/07/23 (ضهرم7000) 15,315 (12.52%) 6
18
276.350M
اختيارخ اهرم-22000-1402/12/23 (ضهرم1225) 8,100 (250.04%) 5
5,000
40.500B
صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س (آتيمس) 267,813 (2.21%) 5
990
265.135M
اختيارخ اهرم-11000-1402/07/23 (ضهرم7006) 10,000 (28.57%) 5
19
208.694M
اختيارخ اهرم-9000-1402/07/23 (ضهرم7004) 14,500 (3.55%) 5
200
2.900B
اختيارخ پالايش-90000-02/04/18 (ضپلا4010) 109,999 (12.07%) 5
118
111.993M
اختيارخ كاريس-18000-14020205 (ضكاريس207) 3,600 (2.48%) 5
261
933.399M
صندوق س. سهام زرين كوروش-س (زرين) 17,166 (0%) 4
18,000
308.988M
اختيارخ سلام-13000-1402/07/19 (ضسلا7007) 3,400 (15.90%) 4
120
420.000M
اختيارخ فيروزه-22000-02/04/14 (ضروز4006) 7,300 (4.58%) 4
288
2.111B
اختيارخ سلام-10000-1402/07/19 (ضسلا7004) 5,280 (5.92%) 4
54
293.748M
اختيارخ سلام-12000-1402/07/19 (ضسلا7006) 4,000 (9.52%) 4
17
69.332M
صندوق س. كامياب آشنا-د (كامياب) 14,529 (0.07%) 4
41,000
595.689M
اختيارخ اهرم-22000-1402/07/23 (ضهرم7014) 7,000 (2.17%) 3
49
381.128M
صندوق انديشه ورزان صباتامين -د (اوصتا) 27,215 (0.07%) 3
106,404
2.896B
صندوق س.اعتماد داريك-د (داريك) 15,328 (0.14%) 3
20,000
306.560M
صندوق س.آسمان آرماني سهام-س (آساس) 290,800 (0.05%) 2
918
266.954M
اختيارخ سرو-120000-1402/10/06 (ضسرو1021) 23,000 (0%) 2
295
61.600M
ص.س.مديريت ثروت ص.بازنشستگي-س (مدير) 15,864 (0%) 2
4,747
75.306M
اختيارخ ص.دارا-130000-02/04/21 (ضدار4016) 70,000 (47.37%) 2
2
1.520M
اختيارخ سرو-100000-1402/04/07 (ضسرو4005) 25,000 (0%) 2
950
237.500M
اختيارخ اهرم-12000-1402/07/23 (ضهرم7007) 10,802 (11.69%) 2
14
164.812M
اختيارخ فيروزه-26000-02/04/14 (ضروز4008) 4,500 (21.62%) 1
8
36.000M
اختيارخ سرو-80000-1402/10/06 (ضسرو1017) 59,900 (255.11%) 1
1
599,000
اختيارخ ص آگاه-8000-02/04/14 (ضترو4002) 4,000 (16.67%) 1
10
40.000M
اختيارخ ص.دارا-90000-02/04/21 (ضدار4012) 95,000 (15.93%) 1
20
19.000M
اختيارخ ص آگاه-16000-02/04/14 (ضترو4010) 500 (12.61%) 1
22
11.000M
صندوق س.سهام آواي معيار-س (آوا) 11,500 (0.38%) 1
10,000
115.000M
اختيارخ فيروزه-16000-02/04/14 (ضروز4003) 11,000 (2.70%) 1
6
66.000M
اختيارخ فيروزه-30000-02/04/14 (ضروز4010) 2,600 (1.89%) 1
200
520.000M
صندوق س.راهبرد ممتازابن سينا-س (رماس) 16,390 (0.39%) 1
279
4.573M
اختيارخ ص آگاه-7500-02/04/14 (ضترو4001) 5,600 (1.82%) 1
10
56.000M
اختيارخ كاريس-17000-14020205 (ضكاريس206) 6,660 (30.56%) 1
1
6.660M
اختيارخ اهرم-16000-1402/07/23 (ضهرم7011) 9,300 (2.18%) 1
2
18.600M
اختيارخ سلام-9000-1402/07/19 (ضسلا7003) 5,500 (0.86%) 1
5
27.500M
اختيارخ ص.دارا-140000-02/04/21 (ضدار4017) 75,000 (199.99%) 1
1
750,000
اختيارخ اهرم-12000-1402/12/23 (ضهرم1218) 17,777 (11.12%) 1
7
124.439M
صندوق س.سپهرسودمند سينا-د (سيناد) 10,212 (0.10%) 1
1,220
12.459M
صندوق س. بازده ثابت-د (بازده) 10,797 (0.07%) 1
13,500
145.760M
اختيارف اهرم-6500-1402/07/23 (طهرم7000) 300 (11.52%) 1
1
300,000
اختيارخ اهرم-24000-1402/12/23 (ضهرم1226) 8,915 (16.57%) 1
23
205.045M
اختيارخ ص.دارا-150000-02/04/21 (ضدار4018) 68,000 (47.83%) 1
1
680,000
صندوق س.نوع دوم سام-د (سام) 10,054 (0.01%) 1
49
492,646
اختيارخ ص آگاه-11000-02/04/14 (ضترو4005) 2,144 (9.69%) 1
1
2.144M
اختيارخ سرو-74000-1402/10/06 (ضسرو1016) 52,000 (16.26%) 1
1
520,000
اختيارخ ص.دارا-120000-02/04/21 (ضدار4015) 90,000 (176.91%) 1
100
90.000M
صندوق س.سپند كاريزما-س (كاريس) 20,688 (0.03%) 1
25
517,200
اختيارخ ص.دارا-110000-02/04/21 (ضدار4014) 98,000 (9,799,900.00%) 1
100
98.000M
اختيارخ سلام-7000-1402/07/19 (ضسلا7000) 9,500 (48.41%) 1
30
285.000M
ص.س.املاك ومستغلات ارزش مسكن (ارزش مسكن) 11,550 (0.16%) 1
700
8.085M
صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-س (ثروتم) 132,151 (0.89%) 1
76
10.043M
اختيارف كاريس-17000-14020205 (طكاريس206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-28000-02/04/14 (طروز4009) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. ثروت افزون ثمين-س (ثمين) 17,160 (0%) 0
0
0
اختيارخ داريوش-10500-14010915 (ضداريوش903) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-13887-14020130 (ضكارا102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-18000-1402/12/23 (طهرم1223) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-10000-14010930 (ضكاريس900) 5,100 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-80000-1402/10/06 (طسرو1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-14000-02/04/14 (طترو4008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-130000-02/04/21 (طدار4016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف داريوش-11500-14010915 (طداريوش904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-12393-14020518 (ضلبخند508) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-110000-1402/04/07 (ضسرو4006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فيروزه-14000-02/04/14 (ضروز4001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-7500-1402/07/19 (طسلا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-12000-1402/12/23 (طهرم1218) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-16235-14021027 (طكارا1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هم‌وزن-14000-14010913 (طهم وزن903) 4,350 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-90000-1402/04/07 (طسرو4004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-62000-1402/10/06 (ضسرو1014) 67,777 (0%) 0
0
0
صندوق س.پاداش سرمايه پارس-س (پادا) 149,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-14000-1402/07/19 (طسلا7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پالايش-110000-02/04/18 (ضپلا4012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-14779-14020428 (طكارا403) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-11589-14020217 (ضلبخند203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-14953-14020428 (ضكارا406) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-14953-14020428 (طكارا406) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-50000-1402/10/06 (ضسرو1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-74000-1402/04/07 (طسرو4002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-140000-02/04/18 (طپلا4015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-68000-1402/10/06 (طسرو1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-8000-02/04/14 (طترو4002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-14000-14010930 (ضكاريس902) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-13000-1402/07/23 (طهرم7008) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ ص.دارا-80000-02/04/21 (ضدار4011) 111,000 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-13612-14021118 (طلبخند1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-100000-02/04/18 (طپلا4011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-160000-02/04/21 (طدار4019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پالايش-150000-02/04/18 (ضپلا4016) 25,000 (0%) 0
0
0
صندوق س. ثروت داريوش -س (داريوش) 15,000 (0%) 0
0
0
صندوق س. ويستا -س (ويستا) 16,246 (0%) 0
0
0
س.خ.كمان كاريزما 35% تاديه (كمان) 496,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-11000-14020205 (طكاريس200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-16000-14010930 (ضكاريس903) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د (سخند) 9,630 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-12295-14020518 (طلبخند504) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-13941-14020130 (طكارا104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-14661-14020428 (طكارا401) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-10000-02/04/14 (طترو4004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-9000-02/04/14 (طترو4003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-12246-14020518 (طلبخند502) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-80000-02/04/21 (طدار4011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-10000-1402/07/23 (طهرم7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-12270-14020518 (ضلبخند503) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-13886-14021118 (طلبخند1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ص آگاه-14000-02/04/14 (ضترو4008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-13886-14021118 (ضلبخند1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف داريوش-14500-14010915 (طداريوش907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-11646-14020217 (ضلبخند208) 1 (0%) 0
0
0
ص.اعتبارسرمايه نوآفرين70%تاديه (نوآور) 761,740 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-13000-14020205 (ضكاريس202) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-13995-14020130 (طكارا106) 79 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-14661-14020428 (ضكارا401) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-20000-14020205 (طكاريس209) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-13914-14020130 (طكارا103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-13000-1402/12/23 (طهرم1219) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-15000-02/04/14 (طروز4002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-13831-14021118 (طلبخند1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پالايش-120000-02/04/18 (ضپلا4013) 75,200 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-11646-14020217 (طلبخند208) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. دارا الگوريتم-د (دارا) 10,071 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-11555-14020217 (طلبخند200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-13612-14021118 (ضلبخند1101) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.اوج دماوند-س (اوج) 15,000 (0%) 0
0
0
صندوق س.اوراق دولت خليج فارس-د (ساحل) 11,432 (0%) 0
0
0
صندوق س. ثروت هيوا-س (هيوا) 14,790 (0%) 0
0
0
اختيارف هم‌وزن-12000-14010913 (طهم وزن902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-22000-02/04/14 (طروز4006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پالايش-180000-02/04/18 (ضپلا4018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-7500-1402/07/23 (طهرم7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-18000-14010930 (ضكاريس904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-9000-1402/07/23 (طهرم7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ص آگاه-15000-02/04/14 (ضترو4009) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.پايا ثروت پويا-د (پايا) 10,603 (0%) 0
0
0
اختيارخ داريوش-12500-14010915 (ضداريوش905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-12000-14020205 (طكاريس201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-14895-14020428 (طكارا405) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. نهال ايرانيان-ثابت (صنهال) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ سلام-14000-1402/07/19 (ضسلا7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-13996-14021118 (ضلبخند1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-16235-14021027 (ضكارا1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-14000-1402/12/23 (ضهرم1220) 12,900 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-12000-1402/07/19 (طسلا7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-11000-1402/12/23 (طهرم1217) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سلام-16000-1402/07/19 (ضسلا7010) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-15000-1402/12/23 (ضهرم1221) 14,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-12000-14010930 (ضكاريس901) 3,003 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-150000-02/04/18 (طپلا4016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-12000-1402/07/23 (طهرم7007) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.كالايي سبز هامرز (سبز) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف داريوش-12500-14010915 (طداريوش905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-16891-14021027 (طكارا1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-90000-02/04/18 (طپلا4010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-14779-14020428 (ضكارا403) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-140000-02/04/21 (طدار4017) 1 (0%) 0
0
0
ص.ج.فيروزه40%تاديه (ونچر) 460,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-12320-14020518 (ضلبخند505) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. گنجينه يكم آويد-د (گنجين) 17,981 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-13832-14020130 (طكارا100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-11566-14020217 (ضلبخند201) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. شاخصي كيان-س (هم وزن) 13,889 (0.42%) 0
0
0
اختيارخ داريوش-11500-14010915 (ضداريوش904) 200 (0%) 0
0
0
صندوق س. گنجينه داريوش-د (گنجينه) 10,033 (0%) 0
0
0
ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم) 16,098 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-11612-14020217 (ضلبخند205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-80000-1402/04/07 (طسرو4003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-24000-1402/07/23 (طهرم7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-62000-1402/10/06 (طسرو1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف داريوش-10500-14010915 (طداريوش903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-11623-14020217 (ضلبخند206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-12196-14020518 (ضلبخند500) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-130000-1402/04/07 (طسرو4008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-13831-14021118 (ضلبخند1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-18000-1402/07/19 (طسلا7011) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.رشد پايدار آبان-د (رشد) 10,035 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-11000-14020205 (ضكاريس200) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-30000-14020205 (ضكاريس211) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-14000-02/04/14 (طروز4001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ داريوش-13500-14010915 (ضداريوش906) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. پرتو پايش پيشرو-س (پرتو) 12,430 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-13941-14020130 (ضكارا104) 1 (0%) 0
0
0
ص.ج.پويا الگوريتم40%تاديه (پويا) 422,400 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-16366-14021027 (طكارا1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-20000-1402/07/23 (طهرم7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-200000-02/04/21 (طدار4021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-18000-14020205 (طكاريس207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-7000-1402/07/19 (طسلا7000) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. سهامي اكسيژن-س (اكسيژن) 13,600 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-11635-14020217 (طلبخند207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-18000-02/04/14 (طروز4004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سلام-7500-1402/07/19 (ضسلا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-15000-1402/07/23 (طهرم7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-7000-1402/07/23 (ضهرم7001) 16,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-13941-14021118 (ضلبخند1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-35000-14020205 (طكاريس212) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-13776-14021118 (ضلبخند1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-16000-14020205 (طكاريس205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-14837-14020428 (ضكارا404) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-24000-02/04/14 (طروز4007) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. نوع دوم نو ويرا -د (كاج) 11,012 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-16000-14010930 (طكاريس903) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-100000-1402/10/06 (طسرو1019) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. ارزش پاداش-د (پاداش) 10,704 (0%) 0
0
0
اختيارخ هم‌وزن-10000-14010913 (ضهم وزن901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-11612-14020217 (طلبخند205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-11589-14020217 (طلبخند203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پالايش-130000-02/04/18 (ضپلا4014) 68,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-80000-1402/04/07 (ضسرو4003) 46,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-14000-14010930 (طكاريس902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-20000-14020205 (ضكاريس209) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-180000-02/04/18 (طپلا4018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-11601-14020217 (طلبخند204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-13557-14021118 (ضلبخند1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-12221-14020518 (ضلبخند501) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. گنجينه آينده روشن-د (صايند) 10,501 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-15000-1402/07/19 (طسلا7009) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. آريا-د (يارا) 13,311 (0%) 0
0
0
اختيارخ هم‌وزن-12000-14010913 (ضهم وزن902) 5 (0%) 0
0
0
اختيارخ هم‌وزن-14000-14010913 (ضهم وزن903) 240 (0%) 0
0
0
اختيارخ پالايش-140000-02/04/18 (ضپلا4015) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د (اعتبار) 10,660 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-14720-14020428 (طكارا402) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-7500-1402/07/23 (ضهرم7002) 21,000 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-120000-02/04/18 (طپلا4013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-12368-14020518 (ضلبخند507) 67 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-14895-14020428 (ضكارا405) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م (آسام) 20,199 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-15000-14020205 (ضكاريس204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-26000-1402/12/23 (طهرم1227) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-10000-1402/07/23 (ضهرم7005) 14,200 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-13722-14021118 (طلبخند1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-16760-14021027 (ضكارا1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-15000-14020205 (طكاريس204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-120000-02/04/21 (طدار4015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-13776-14021118 (طلبخند1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ داريوش-14500-14010915 (ضداريوش907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-10000-14010930 (طكاريس900) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-22000-1402/12/23 (طهرم1225) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-11635-14020217 (ضلبخند207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-8000-1402/07/19 (طسلا7002) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.جسورانه ارغوان30%تاديه (ارغوان) 300,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-24000-1402/12/23 (طهرم1226) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ص.دارا-220000-02/04/21 (ضدار4022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-16497-14021027 (طكارا1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-11601-14020217 (ضلبخند204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-220000-02/04/21 (طدار4022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-16000-1402/12/23 (ضهرم1222) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-16628-14021027 (طكارا1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-100000-1402/10/06 (ضسرو1019) 35,000 (0%) 0
0
0
صندوق تضمين ا.سرمايه كاريزما-م (ضمان) 13,900 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-16000-02/04/14 (طترو4010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-20000-02/04/14 (طروز4005) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.زرين نهال ثنا-س (ثنا) 14,650 (0.40%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-24000-1402/07/23 (ضهرم7015) 6,200 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-90000-02/04/21 (طدار4012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-130000-1402/10/06 (ضسرو1022) 28,998 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-19000-14020205 (ضكاريس208) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-7000-02/04/14 (طترو4000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-14602-14020428 (طكارا400) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-28000-1402/12/23 (طهرم1228) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-12295-14020518 (ضلبخند504) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. توسعه افق رابين-د (رابين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-16628-14021027 (ضكارا1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-16760-14021027 (طكارا1004) 1 (0%) 0
0
0
ص.خ.اكسير زيست پارسيان35%تاديه (اكسير) 380,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-14000-1402/12/23 (طهرم1220) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-13667-14021118 (طلبخند1102) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. لبخند فارابي-د (لبخند) 11,338 (0.01%) 0
0
0
اختيارف اهرم-11000-1402/07/23 (طهرم7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-28000-1402/07/23 (طهرم7017) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. نوع دوم نيلي دماوند-د (نيلي) 10,109 (0%) 0
0
0
صندوق س. مرواريد بها بازار-س (مرواريد) 12,755 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-16891-14021027 (ضكارا1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-62000-1402/04/07 (ضسرو4000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-18000-14010930 (طكاريس904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فيروزه-15000-02/04/14 (ضروز4002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-110000-02/04/21 (طدار4014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سلام-18000-1402/07/19 (ضسلا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-12393-14020518 (طلبخند508) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-100000-02/04/21 (طدار4013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-150000-02/04/21 (طدار4018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-56000-1402/10/06 (ضسرو1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-110000-1402/04/07 (طسرو4006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-200000-02/04/18 (طپلا4019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-120000-1402/10/06 (طسرو1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-120000-1402/04/07 (طسرو4007) 1 (0%) 0
0
0
ص.ج.پيشرفت30%تاديه (پيشرفت) 300,000 (0%) 0
0
0
صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س (الماس) 159,005 (0%) 0
0
0
اختيارخ پالايش-200000-02/04/18 (ضپلا4019) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-8000-1402/07/23 (ضهرم7003) 17,400 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-30000-14020205 (طكاريس211) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-130000-1402/04/07 (ضسرو4008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-12246-14020518 (ضلبخند502) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پالايش-160000-02/04/18 (ضپلا4017) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.پشتوانه طلا نهايت نگر (ناب) 10,000 (0%) 0
0
0
صندوق س.خليج فارس-د (نخل) 10,029 (0%) 0
0
0
ص.خ.ثروت آفرين فيروزه 70%تاديه (ثروت) 690,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-13000-1402/07/19 (طسلا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-13860-14020130 (ضكارا101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-140000-1402/10/06 (ضسرو1023) 23,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-17022-14021027 (ضكارا1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-160000-02/04/18 (طپلا4017) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-14000-1402/07/23 (طهرم7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-140000-1402/10/06 (طسرو1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-11578-14020217 (طلبخند202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-13000-14020205 (طكاريس202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-13887-14020130 (طكارا102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-12368-14020518 (طلبخند507) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-13968-14020130 (ضكارا105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-40000-14020205 (طكاريس213) 1 (0%) 0
0
0
صندوق خصوصي ديوان ارزش35%تاديه (ديوان) 350,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-110000-1402/10/06 (ضسرو1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-12270-14020518 (طلبخند503) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-13860-14020130 (طكارا101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-17022-14021027 (طكارا1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-7500-02/04/14 (طترو4001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-15000-02/04/14 (طترو4009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-11000-1402/12/23 (ضهرم1217) 15,600 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-12000-14010930 (طكاريس901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-16000-1402/07/23 (طهرم7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فيروزه-28000-02/04/14 (ضروز4009) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-8000-1402/07/23 (طهرم7003) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.مشترك آسمان اميد -د (آساميد) 17,720 (0%) 0
0
0
اختيارخ پالايش-100000-02/04/18 (ضپلا4011) 75,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-16000-1402/12/23 (طهرم1222) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-11566-14020217 (طلبخند201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف داريوش-8500-14010915 (طداريوش900) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص.دارا-180000-02/04/21 (طدار4020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-90000-1402/10/06 (طسرو1018) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. درين بها بازار-د (درين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-15000-1402/12/23 (طهرم1221) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ص.دارا-100000-02/04/21 (ضدار4013) 71,000 (0%) 0
0
0
ص.س.جسورانه يكم دانشگاه تهران (تهران1) 200,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فيروزه-13000-02/04/14 (ضروز4000) 12,000 (0%) 0
0
0
ص.ج.سرو رشد پايداريكم 50%تاديه (ويسرو) 200,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-20000-1402/12/23 (ضهرم1224) 8,750 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-120000-1402/04/07 (ضسرو4007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-13722-14021118 (ضلبخند1103) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.سهام فراز داريك-س (فراز) 20,277 (0%) 0
0
0
اختيارخ ص.دارا-160000-02/04/21 (ضدار4019) 35,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ داريوش-9000-14010915 (ضداريوش901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-140000-1402/04/07 (طسرو4009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-40000-14020205 (ضكاريس213) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-68000-1402/04/07 (ضسرو4001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-74000-1402/10/06 (طسرو1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هم‌وزن-10000-14010913 (طهم وزن901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-26000-1402/12/23 (ضهرم1227) 8,800 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-100000-1402/04/07 (طسرو4005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-11623-14020217 (طلبخند206) 1 (0%) 0
0
0
ص.ج.پارتيان (پارتين) 1,180,000 (0%) 0
0
0
ص.س.جسورانه رويش لوتوس (رويش) 2,717,458 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-130000-02/04/18 (طپلا4014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هم‌وزن-8000-14010913 (طهم وزن900) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف داريوش-9000-14010915 (طداريوش901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-13000-02/04/14 (طروز4000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف داريوش-9500-14010915 (طداريوش902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هم‌وزن-8000-14010913 (ضهم وزن900) 1,650 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-14602-14020428 (ضكارا400) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-12000-14020205 (ضكاريس201) 8,600 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-22000-1402/07/23 (طهرم7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-35000-14020205 (ضكاريس212) 1 (0%) 0
0
0
ص.س.ج. يكم آرمان آتي (آتي1) 2,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف داريوش-15500-14010915 (طداريوش908) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-7000-1402/07/23 (طهرم7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-130000-1402/10/06 (طسرو1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ داريوش-15500-14010915 (ضداريوش908) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-140000-1402/04/07 (ضسرو4009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-12320-14020518 (طلبخند505) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف داريوش-13500-14010915 (طداريوش906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-13667-14021118 (ضلبخند1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-13914-14020130 (ضكارا103) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. گنبد ميناي دماوند-م (گنبد) 12,764 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-14000-14020205 (ضكاريس203) 5,018 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-16000-1402/07/19 (طسلا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-13000-1402/12/23 (ضهرم1219) 13,850 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-18000-1402/07/23 (طهرم7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-16000-02/04/14 (طروز4003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-62000-1402/04/07 (طسرو4000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-26000-1402/07/23 (طهرم7016) 1 (0%) 0
0
0
ص.س.جسورانه فناوري آرماني (آرماني) 1,771,561 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-12344-14020518 (ضلبخند506) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-30000-02/04/14 (طروز4010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ داريوش-9500-14010915 (ضداريوش902) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-19000-14020205 (طكاريس208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-56000-1402/10/06 (طسرو1013) 1 (0%) 0
0
0
ص.ج.فناوري هاي تكاملي20% تاديه (ديتا) 200,000 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-12196-14020518 (طلبخند500) 1 (0%) 0
0
0
ص.س.ج.آشناتك ايرانيان (آشناتك) 1,065,507 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-12344-14020518 (طلبخند506) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اهرم-20000-1402/12/23 (طهرم1224) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فيروزه-26000-02/04/14 (طروز4008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-13832-14020130 (ضكارا100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-50000-1402/10/06 (طسرو1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-13995-14020130 (ضكارا106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ص.دارا-180000-02/04/21 (ضدار4020) 34,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-16497-14021027 (ضكارا1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-16366-14021027 (ضكارا1001) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س.مسکن شمال غرب-ز (صغرب) 12,271 (0%) 0
0
0
اختيارخ سلام-15000-1402/07/19 (ضسلا7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پالايش-110000-02/04/18 (طپلا4012) 1 (0%) 0
0
0
ص.ج.ستاره برتر20%تاديه (استارز) 145,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كارا-14720-14020428 (ضكارا402) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-110000-1402/10/06 (طسرو1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-13996-14021118 (طلبخند1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-13941-14021118 (طلبخند1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-12221-14020518 (طلبخند501) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كاريس-25000-14020205 (ضكاريس210) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-9000-1402/07/19 (طسلا7003) 1 (0%) 0
0
0
ص.ج. فناوري بازنشستگي 85%تاديه (فنابا) 225,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ سرو-74000-1402/04/07 (ضسرو4002) 44,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-12000-02/04/14 (طترو4006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سرو-68000-1402/04/07 (طسرو4001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-13000-02/04/14 (طترو4007) 1 (0%) 0
0
0
ص.ج.رشد يكم پيشگام 50%تاديه (پيشگام) 750,000 (0%) 0
0
0
صندوق س. نشان هامرز-د (نشان) 12,019 (0%) 0
0
0
اختيارف ص آگاه-11000-02/04/14 (طترو4005) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-11578-14020217 (ضلبخند202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-25000-14020205 (طكاريس210) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-14837-14020428 (طكارا404) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كاريس-14000-14020205 (طكاريس203) 1 (0%) 0
0
0
ص.ج. سپهريكم 20% تاديه (سپهر) 200,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ داريوش-8500-14010915 (ضداريوش900) 1,616 (0%) 0
0
0
اختيارخ سلام-8000-1402/07/19 (ضسلا7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-11000-1402/07/19 (طسلا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سلام-10000-1402/07/19 (طسلا7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فيروزه-18000-02/04/14 (ضروز4004) 8,400 (0%) 0
0
0
اختيارف لبخند-13557-14021118 (طلبخند1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ لبخند-11555-14020217 (ضلبخند200) 1 (0%) 0
0
0
صندوق س. سپيد دماوند-د (سپيدما) 14,905 (0%) 0
0
0
اختيارف كارا-13968-14020130 (طكارا105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اهرم-18000-1402/12/23 (ضهرم1223) 7,901 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده