PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ( ولصنمح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:50:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 381 قیمت دیروز 381 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 381 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 420
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 340
تاریخ آخرین معامله 1394/11/14 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/11/14 381 381 465 1,282
156.938M
59.835B
1394/11/13 423 423 423 43
1.335M
564.611M
1394/11/12 385 385 385 13
346,000
133.210M
1394/11/11 350 350 350 25
760,000
266.000M
1394/11/10 379 379 379 2
12,000
4.548M
1394/11/7 379 379 379 17
550,000
208.450M
1394/11/6 379 379 379 37
1.074M
406.932M
1394/11/5 379 379 379 4
105,000
39.795M
1394/10/27 379 379 379 1
30,000
11.370M
1394/10/26 379 379 379 3
65,999
25.014M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 17,690 (4.89%) 5461
12.675M
233.776B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 13,530 (4.99%) 2803
9.004M
122.151B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 13,442 (5.00%) 2182
13.487M
181.673B
واسپاري ملت (ولملت) 17,000 (0.35%) 1939
10.352M
171.094B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 15,090 (1.31%) 1858
6.556M
100.969B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 13,870 (5.00%) 1040
5.543M
76.938B
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 9,740 (0%) 0
0
0
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده