PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران ( خبازرس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 23:59:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,050 قیمت دیروز 17,430 تعداد معاملات 399 EPS 259
380     (%2.18) بیشترین قیمت 17,840 ارزش 18,420,190,200 P/E 65.8
قیمت آخرین معامله 16,910 کمترین قیمت 16,910 حجم 1,080,271 حداکثر قیمت مجاز 17,950
520     (%2.98) اولین قیمت 17,560 حجم مبنا 588,582 حداقل قیمت مجاز 16,910
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 2,557,500 تعداد سهام 150,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,914 16,910 17,050 296 1
0 0 0 17,130 8,051 1
0 0 0 17,190 300 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 17,050 16,910 17,840 399
1.080M
18.420B
1401/3/1 17,430 17,020 17,440 356
1.654M
28.822B
1401/2/31 16,940 16,490 17,440 330
824,378
13.967B
1401/2/28 16,990 16,920 17,260 269
636,041
10.804B
1401/2/27 17,440 17,370 18,000 459
1.137M
19.832B
1401/2/26 17,900 17,550 18,350 523
687,647
12.309B
1401/2/25 18,060 17,730 18,810 524
886,135
16.000B
1401/2/24 18,270 18,050 18,450 465
735,966
13.449B
1401/2/21 17,930 17,500 17,940 263
1.143M
20.489B
1401/2/20 17,420 17,250 17,710 208
403,204
7.047B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (خبازرس) 16,910 (2.98%) 399
1.080M
18.420B

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص- 109,475,151 72.980
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.اكسيرسودا 5,267,985 3.510

چکیده