PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه كارآفرين
بيمه كارآفرين ( وآفري ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 19:58:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 18,974 قیمت دیروز 19,531 تعداد معاملات 704 EPS 1065
557     (%2.85) بیشترین قیمت 19,900 ارزش 208,711,966,002 P/E 17.8
قیمت آخرین معامله 19,140 کمترین قیمت 18,946 حجم 10,999,717 حداکثر قیمت مجاز 20,116
391     (%2.00) اولین قیمت 19,900 حجم مبنا 1,019,213 حداقل قیمت مجاز 18,946
تاریخ آخرین معامله 1399/11/7 - 12:29:24   ارزش بازار (م ر) 33,204,500 تعداد سهام 1,750,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 18,947 19,130 29,743 1
2 290,355 18,946 19,143 9,200 1
0 0 0 19,146 264 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/7 18,974 18,946 19,900 704
11.000M
208.712B
1399/11/6 19,531 19,496 20,000 878
7.162M
139.877B
1399/11/5 20,098 19,117 20,299 1,902
15.106M
303.602B
1399/11/4 19,708 19,035 20,211 594
12.802M
252.289B
1399/10/16 19,623 20,023 20,023 21
344,350
6.895B
1399/10/15 19,440 19,440 19,440 33
1.826M
35.492B
1399/10/14 18,874 19,391 19,391 28
91,486
1.774B
1399/10/13 18,827 18,827 18,827 41
1.254M
23.609B
1399/9/25 18,279 18,279 18,279 74
1.321M
24.154B
1399/9/23 16,939 17,385 17,385 14
140,433
2.441B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 8,574 (5.00%) 2338
28.105M
239.050B
بيمه ملت (ملت) 14,250 (5.00%) 2262
13.408M
196.656B
بيمه دي (ودي) 22,806 (5.00%) 2096
13.380M
306.642B
بيمه سينا (وسين) 17,787 (1.74%) 1821
14.890M
271.257B
بيمه نوين (نوين) 6,890 (4.99%) 1703
22.767M
157.156B
بيمه دانا (دانا) 7,470 (4.96%) 1681
19.146M
143.600B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 99,900 (0.01%) 1491
1.414M
141.310B
بيمه البرز (البرز) 4,270 (4.90%) 1284
29.924M
128.125B
بيمه آرمان (آرمان) 9,658 (3.00%) 1194
13.216M
127.371B
بيمه ما (ما) 7,840 (3.80%) 1038
7.724M
62.724B
بيمه پارسيان (پارسيان) 11,590 (0.26%) 934
4.580M
54.341B
بيمه كوثر (كوثر) 17,537 (4.99%) 856
5.150M
90.683B
بيمه معلم (ومعلم) 5,319 (4.98%) 787
5.345M
28.727B
بيمه سامان (بساما) 21,860 (4.98%) 739
3.180M
69.643B
بيمه كارآفرين (وآفري) 19,140 (2.00%) 704
11.000M
208.712B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,526 (4.99%) 592
6.385M
35.396B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 6,799 (4.99%) 541
4.875M
33.362B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 8,000 (1.91%) 412
5.634M
44.662B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,807 (2.99%) 411
4.285M
20.622B
بيمه آسيا (آسيا) 2,830 (4.71%) 383
5.235M
14.814B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 15,314 (4.99%) 248
1.034M
15.968B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,964 (2.99%) 125
853,550
5.944B
بيمه ميهن (ميهن) 5,035 (4.98%) 96
637,466
3.210B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,097 (2.99%) 46
2.069M
14.683B
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 26,997 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 73,048 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 42594