PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه معدني و صنعتي صبانور
توسعه معدني و صنعتي صبانور ( كنور ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 09:33:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 47,300 قیمت دیروز 48,970 تعداد معاملات 245 EPS 3563
1,670     (%3.41) بیشترین قیمت 48,500 ارزش 22,184,541,430 P/E 13.5
قیمت پایانی 48,150 کمترین قیمت 46,550 حجم 472,698 حداکثر قیمت مجاز 51,410
820     (%1.67) اولین قیمت 46,550 حجم مبنا 1,174,569 حداقل قیمت مجاز 46,530
تاریخ آخرین معامله 1399/6/31 - 9:33:32   ارزش بازار (م ر) 141,388,719 تعداد سهام 2,936,422,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 7,188 47,300 47,350 4,348 3
1 107 47,100 47,390 200 1
1 1,000 47,010 47,400 45,580 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/30 48,970 48,500 51,100 1,747
2.492M
122.046B
1399/6/29 51,050 47,050 51,880 2,528
4.828M
246.453B
1399/6/26 49,410 47,510 49,720 2,567
5.778M
285.469B
1399/6/25 47,360 46,450 47,390 918
2.865M
135.666B
1399/6/24 45,140 42,560 45,410 1,040
3.058M
138.039B
1399/6/23 43,250 42,270 44,890 1,542
3.519M
152.208B
1399/6/22 44,490 43,270 44,540 1,247
2.693M
119.796B
1399/6/19 42,420 40,910 44,800 1,926
3.413M
144.779B
1399/6/18 43,060 43,060 43,100 646
4.468M
192.396B
1399/6/17 45,320 45,320 45,350 228
1.274M
57.732B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 170 50 50 3 43
1395/8/19 6 1395 30 115 5 3 27
1395/4/29 3 1395 27 250 -6 3 28
1394/12/19 12 1395 27 323 3 3 194
1394/12/19 12 1394 50 194

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 17,490 (5.00%) 1117
9.446M
165.216B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 19,800 (4.99%) 1017
8.541M
169.577B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 24,230 (4.98%) 595
7.066M
171.214B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 12,400 (4.98%) 388
5.998M
74.376B
باما (كاما) 163,900 (5.00%) 354
196,962
32.282B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 47,300 (3.41%) 245
472,698
22.185B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 31,570 (5.00%) 203
360,134
11.369B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 46,796 (5.00%) 163
357,557
16.732B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 79,610 (4.99%) 88
55,834
4.451B
معدني‌ دماوند (كدما) 145,390 (5.00%) 43
59,102
8.593B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 37,360 (4.98%) 27
13,292
496.589M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 76,433 (5.00%) 14
4,679
357.630M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 1,470,279 (50.00%) 10
82
120.563M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 1,048,999 (4.86%) 5
67
70.348M
اختيارخ كچاد-23300-1399/07/07 (ضچاد7024) 460 (45.69%) 5
35
18.900M
اختيارخ كچاد-26000-1399/07/07 (ضچاد7025) 50 (85.71%) 2
100
5.003M
اختيارخ كچاد-28000-1399/07/07 (ضچاد7026) 51 (1,600.00%) 1
1
51,000
اختيارخ كچاد-14300-1399/07/07 (ضچاد7017) 5,000 (11.11%) 1
1
5.000M
اختيارخ كچاد-15300-1399/07/07 (ضچاد7018) 4,000 (21.57%) 1
2
8.000M
اختيارخ كچاد-16300-1399/07/07 (ضچاد7019) 8,001 (5.88%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-17300-1399/07/07 (ضچاد7020) 4,000 (2.77%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18300-1399/07/07 (ضچاد7021) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-19300-1399/07/07 (ضچاد7022) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-21300-1399/07/07 (ضچاد7023) 1,500 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,084,000 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,683,836 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 462,414 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-9300-1399/07/07 (ضچاد7012) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-10300-1399/07/07 (ضچاد7013) 11,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-11300-1399/07/07 (ضچاد7014) 6,999 (1.24%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12300-1399/07/07 (ضچاد7015) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-13300-1399/07/07 (ضچاد7016) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-30000-1399/07/07 (ضچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1399/07/07 (ضچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-34000-1399/07/07 (ضچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 10,500 (0.10%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 9,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 13,000 (8.00%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 11,155 (0.01%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 11,500 (6.66%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 8,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 3,600 (2.13%) 0
0
0
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 4,400 (4.35%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 3,700 (3.73%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7000-99/07/22 (ضمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7500-99/07/22 (ضمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8000-99/07/22 (ضمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8500-99/07/22 (ضمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9000-99/07/22 (ضمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9500-99/07/22 (ضمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-10000-99/07/22 (ضمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-11000-99/07/22 (ضمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-12000-99/07/22 (ضمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-13000-99/07/22 (ضمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-14000-99/07/22 (ضمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-15000-99/07/22 (ضمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-16000-99/07/22 (ضمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-9300-1399/07/07 (طچاد7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10300-1399/07/07 (طچاد7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-11300-1399/07/07 (طچاد7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12300-1399/07/07 (طچاد7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-13300-1399/07/07 (طچاد7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14300-1399/07/07 (طچاد7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-15300-1399/07/07 (طچاد7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16300-1399/07/07 (طچاد7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-17300-1399/07/07 (طچاد7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18300-1399/07/07 (طچاد7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-19300-1399/07/07 (طچاد7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-21300-1399/07/07 (طچاد7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-23300-1399/07/07 (طچاد7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-26000-1399/07/07 (طچاد7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/07/07 (طچاد7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-30000-1399/07/07 (طچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1399/07/07 (طچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-34000-1399/07/07 (طچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7000-1399/07/22 (طمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7500-1399/07/22 (طمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8000-1399/07/22 (طمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8500-1399/07/22 (طمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9000-1399/07/22 (طمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9500-1399/07/22 (طمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-10000-99/07/22 (طمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-11000-99/07/22 (طمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-12000-99/07/22 (طمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-13000-99/07/22 (طمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-14000-99/07/22 (طمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-15000-99/07/22 (طمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-16000-99/07/22 (طمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1 (0%) 0
0
0


چکیده