PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پارس‌ سرام‌
پارس‌ سرام‌ ( كسرام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:33:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 155,836 قیمت دیروز 148,416 تعداد معاملات 314 EPS -911
7,420     (%5.00) بیشترین قیمت 155,836 ارزش 56,985,952,644 P/E -171.1
قیمت آخرین معامله 155,836 کمترین قیمت 155,836 حجم 365,679 حداکثر قیمت مجاز 155,836
7,420     (%5.00) اولین قیمت 155,836 حجم مبنا 336,891 حداقل قیمت مجاز 140,996
تاریخ آخرین معامله 1399/3/17 - 12:29:38   ارزش بازار (م ر) 9,350,160 تعداد سهام 60,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1269 1,750,239 155,836 155,836 230 2
1 8,500 155,835 156,810 1 1
1 670 155,834 164,690 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/17 155,836 155,836 155,836 314
365,679
56.986B
1399/3/13 148,416 140,002 149,118 1,674
906,425
134.528B
1399/3/12 142,018 138,711 147,800 1,412
582,092
82.668B
1399/3/11 145,470 140,000 152,000 1,473
676,925
98.473B
1399/3/10 144,774 144,000 144,796 1,142
385,989
55.881B
1399/3/7 137,901 130,491 143,992 1,782
452,860
62.450B
1399/3/6 137,379 136,936 143,000 1,089
485,048
66.625B
1399/3/3 144,143 135,144 148,000 2,099
691,766
99.713B
1399/2/31 142,256 136,946 143,721 3,802
1.439M
204.750B
1399/2/30 136,878 136,879 136,879 793
397,312
54.384B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/27 3 1396 0 -24 0 -115 -98
1395/7/7 12 1396 0 61 -115 -115 -144
1395/7/7 12 1395 -130 -144
1395/6/8 9 1395 -130 12 -228 -144 75
1395/3/8 6 1395 6 386 25 -144 232

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 27,486 (5.00%) 6176
15.754M
445.519B
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 35,706 (4.99%) 4050
7.904M
275.041B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 54,020 (4.33%) 3938
2.281M
121.184B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 101,000 (0.11%) 1978
1.257M
125.533B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 26,969 (2.09%) 1893
2.839M
76.464B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 5,677 (2.99%) 1317
7.696M
43.621B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 37,857 (5.00%) 1217
1.192M
44.448B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 39,258 (5.00%) 1082
3.420M
134.245B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 90,098 (3.79%) 943
2.758M
240.302B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 34,293 (5.00%) 502
805,161
27.611B
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 233,557 (5.00%) 330
40,710
9.508B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 155,836 (5.00%) 314
365,679
56.986B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 13,404 (3.00%) 279
1.572M
21.073B
آذريت‌ (ساذري) 129,500 (0.54%) 194
50,506
6.502B
شيشه سازي مينا (كمينا) 47,484 (3.00%) 156
1.355M
64.343B
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 8,053 (2.00%) 76
169,781
1.367B
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 3,987 (2.00%) 70
669,457
2.669B
ايرانيت‌ (سايرا) 31,128 (2.00%) 47
136,909
4.256B
پرميت‌ (سپرمي) 8,194 (1.99%) 10
51,882
425.121M
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 12,843 (1.66%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,134 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 107,130 (2.00%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 81,095 (1.65%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (99.99%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 46,770 (1.64%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 1,584 (4.97%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
شرکت « پارس سرام » کارخانه تولید چینی بهداشتی در ایران است و در جنوب شرق تهران (قرچک ورامین) واقع شده است. ظرفیت تولید کارخانه پارس سرام بیش از 14200 تن در سال  می باشد.

تلفن امور سهام: 82176025
نمابر امور سهام: 82176023
آدرس شرکت: تهران، خيابان سمیه- خیابان رامسر- پلاک46 - طبقه سوم
شرکت « پارس سرام » کارخانه تولید چینی بهداشتی در ایران است و در جنوب شرق تهران (قرچک ورامین) واقع شده است. ظرفیت تولید کارخانه پارس سرام بیش از 14200 تن در سال  می باشد.
آدرس کارخانه: کیلومتر 23 جاده ورامین - قرچک
تلفن کارخانه: 36111171-73
پست الکترونیک شرکت: info@parsceram.com
وب سایت شرکت: http://www.parsceram.com
مدیر عامل: آقای مسلم پاپی نژاد
تلفن شرکت: 82176000