PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ريل پرداز نو آفرين
ريل پرداز نو آفرين ( حآفرين ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 13:52:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 4,600 قیمت دیروز 4,677 تعداد معاملات 6632 EPS
77     (%1.65) بیشترین قیمت 4,740 ارزش 121,951,131,919 P/E
قیمت پایانی 4,562 کمترین قیمت 4,444 حجم 26,729,676 حداکثر قیمت مجاز 4,910
115     (%2.46) اولین قیمت 4,677 حجم مبنا 3,243,945 حداقل قیمت مجاز 4,444
تاریخ آخرین معامله 1400/7/4 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 33,886,536 تعداد سهام 7,428,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,500 4,511 4,600 19,969 2
1 2,000 4,501 4,605 3,000 1
3 13,765 4,500 4,610 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/7/3 4,677 4,420 4,840 10,287
43.211M
202.117B
1400/6/31 4,624 4,420 4,645 23,714
103.734M
479.666B
1400/6/30 4,424 4,462 4,462 561
3.703M
16.524B
1400/6/29 4,250 4,250 4,250 551
4.512M
19.174B
1400/6/28 4,048 4,048 4,048 563
4.535M
18.356B
1400/6/27 3,856 3,856 3,856 471
4.500M
17.352B
1400/6/24 3,673 3,673 3,673 716
4.520M
16.602B
1400/6/23 3,499 3,499 3,499 463
4.510M
15.780B
1400/6/22 3,333 3,333 3,333 139
371.400M
1,237.876B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 4,600 (1.65%) 6632
26.730M
121.951B
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 2,850 (2.43%) 4090
9.367M
26.973B
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 15,370 (2.67%) 3732
16.446M
248.996B
ريل سير كوثر (حسير) 40,818 (5.00%) 2650
5.433M
233.428B
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 2,943 (3.00%) 2644
6.743M
19.853B
آسيا سير ارس (حآسا) 22,200 (2.43%) 2002
4.035M
89.612B
ريل پردازسير (حريل) 4,000 (1.65%) 1705
19.817M
79.924B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 21,870 (2.06%) 1342
4.538M
99.205B
توكاريل (توريل) 17,030 (0.28%) 1105
2.594M
44.216B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 17,800 (2.41%) 785
1.659M
29.897B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 4,270 (0.67%) 777
9.612M
41.008B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 28,310 (4.97%) 655
975,810
27.705B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 50,605 (1.98%) 190
169,099
8.657B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 37,510 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 108,381 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 25,870 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3996-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 2,532 (0%) 0
0
0


چکیده