PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح. كارت اعتباري ايران كيش
ح. كارت اعتباري ايران كيش ( ركيشح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:29:32
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,555 قیمت دیروز 2,555 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 2,555 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,810
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,300
تاریخ آخرین معامله 1398/5/23 - 12:24:58   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/5/23 2,555 2,555 2,555 134
6.701M
17.120B
1398/5/22 2,434 2,350 2,446 234
7.860M
19.131B
1398/5/20 2,224 2,200 2,300 103
1.586M
3.529B
1398/5/19 2,200 2,200 2,200 6
60,124
132.273M
1398/5/16 2,200 2,200 2,200 3
2,760
6.072M
1398/5/15 2,200 2,200 2,200 3
5,154
11.339M
1398/5/14 2,131 2,100 2,200 54
1.797M
3.828B
1398/5/13 2,100 2,100 2,100 3
18,920
39.732M
1398/5/12 2,100 2,100 2,100 20
300,851
631.787M
1398/5/9 1,915 1,900 2,000 223
5.909M
11.317B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 52,990 (4.98%) 3808
5.037M
270.933B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 39,440 (4.99%) 3798
9.713M
388.179B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 21,000 (1.08%) 2328
8.934M
188.255B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 48,110 (5.00%) 2293
3.871M
186.837B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 43,510 (0.30%) 2103
4.214M
189.538B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 58,800 (0.79%) 1161
1.610M
96.039B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 61,070 (4.99%) 1125
1.189M
72.587B
افرانت (افرا) 41,000 (1.96%) 983
4.513M
187.831B
به پرداخت ملت (پرداخت) 45,450 (5.00%) 823
918,301
41.942B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 19,930 (4.95%) 747
5.565M
110.905B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 39,390 (5.00%) 667
971,437
39.680B
همكاران سيستم (سيستم) 37,280 (4.98%) 133
743,925
27.734B
گروه فن آوا (فن آوا) 16,888 (2.00%) 87
504,297
8.517B
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده