PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:55:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,414 قیمت دیروز 16,416 تعداد معاملات 3 EPS 1137
2     (%0.01) بیشترین قیمت 16,390 ارزش 8,435,385 P/E 14.4
قیمت آخرین معامله 15,651 کمترین قیمت 15,650 حجم 536 حداکثر قیمت مجاز 17,236
765     (%4.66) اولین قیمت 16,390 حجم مبنا 164,000 حداقل قیمت مجاز 15,596
تاریخ آخرین معامله 1396/10/27 - 10:04:29   ارزش بازار (م ر) 6,729,740 تعداد سهام 410,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,205 15,651 16,388 70 1
1 1,270 15,601 16,391 543 1
1 1,000 15,596 16,400 9,740 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/10/27 16,414 15,650 16,390 3
536
8.435M
1396/10/26 16,416 15,601 15,601 1
430
6.708M
1396/10/25 16,418 15,620 16,349 5
6,145
97.525M
1396/10/24 16,439 15,728 15,800 19
23,052
362.592M
1396/10/23 16,555 15,799 16,379 14
14,949
236.373M
1396/10/20 16,630 15,807 15,807 4
1,650
26.082M
1396/10/19 16,638 15,827 16,200 6
4,604
73.123M
1396/10/18 16,660 15,904 16,000 23
16,309
259.678M
1396/10/17 16,741 15,923 15,923 12
3,989
63.517M
1396/10/16 16,761 15,941 16,600 12
4,177
67.045M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 12,700 (0.71%) 266
275,333
3.496B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 1,730 (0.12%) 222
1.152M
1.995B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 1,940 (3.74%) 152
1.123M
2.183B
گروه دارويي بركت (بركت) 1,770 (0.28%) 126
1.297M
2.282B
البرزدارو (دالبر) 7,653 (0.22%) 91
755,633
5.772B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 1,424 (1.21%) 76
341,898
481.507M
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 2,525 (0.20%) 63
327,921
822.920M
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 26,961 (5.00%) 60
63,491
1.712B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 3,823 (3.48%) 56
83,900
322.855M
پارس‌ دارو (دپارس) 8,657 (5.00%) 56
40,457
345.235M
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 3,300 (1.37%) 52
132,482
439.235M
شركت كي بي سي (كي بي سي) 2,540 (0.08%) 37
157,989
405.319M
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 5,180 (0.23%) 33
293,160
1.504B
شيرين دارو (دشيري) 12,900 (7.99%) 31
115,226
1.457B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 4,304 (9.98%) 29
40,241
173.274M
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 2,483 (1.08%) 28
61,000
153.144M
ايران‌دارو (ديران) 2,104 (4.01%) 22
56,276
122.197M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 4,580 (3.32%) 20
93,578
427.530M
سبحان دارو (دسبحان) 4,397 (2.85%) 18
51,420
223.902M
كيميدارو (دكيمي) 6,200 (1.63%) 17
19,817
123.401M
الحاوي (دحاوي) 4,150 (1.10%) 17
157,246
652.126M
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 3,569 (1.54%) 15
84,291
295.923M
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 6,886 (4.99%) 14
253,460
1.745B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 1,490 (0.88%) 12
83,109
122.115M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 17,000 (0.46%) 8
8,785
147.003M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 9,800 (4.98%) 8
2,291
22.451M
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 1,880 (3.98%) 4
14,615
27.492M
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 18,400 (0.10%) 4
3,225
59.208M
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 5,690 (0.30%) 4
6,175
35.009M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 2,680 (0.37%) 3
47,858
128.272M
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 5,385 (4.72%) 3
2,036
10.965M
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 18,021 (5.00%) 3
1,690
30.455M
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 15,651 (4.66%) 3
536
8.435M
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 3,450 (2.35%) 3
10,790
37.180M
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 6,700 (2.67%) 3
12,510
83.817M
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 7,516 (0%) 1
1,000
7.516M
اختيارخ تيپيكو-8500-06/07/1398 (ضپكو807) 1 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 2,034 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 30,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي داروپخش‌ (هلدينگ‌ (هپخش703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپخش -15550-13/05/1397 (ضپخش5000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي گروه دارويي سبحان (هسبحا705) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بركت-2400-21/08/1397 (ضركت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي البرزدارو704 (هالبر704) 2,068 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 19,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ دسبحا-5176-10/06/1397 (ضسحا6000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ دالبر-12000-03/05/1397 (ضلبر5000) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي دارويي بركت975 (هبركت705) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 22,490 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان