PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:38:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 29,996 قیمت دیروز 28,568 تعداد معاملات 976 EPS 2313
1,428     (%5.00) بیشترین قیمت 29,996 ارزش 100,295,993,982 P/E 13.0
قیمت پایانی 29,965 کمترین قیمت 28,753 حجم 3,347,105 حداکثر قیمت مجاز 29,996
1,397     (%4.89) اولین قیمت 28,966 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 27,140
تاریخ آخرین معامله 1398/10/28 - 12:29:11   ارزش بازار (م ر) 17,769,245 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 2,651 29,996 30,477 300 1
2 3,341 29,994 30,483 6,000 1
1 125 29,920 30,707 1,675 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/10/25 28,568 28,011 29,040 459
626,866
17.908B
1398/10/24 29,245 29,033 29,938 573
946,556
27.682B
1398/10/23 29,033 28,000 29,092 885
2.215M
64.309B
1398/10/22 27,707 27,077 27,717 621
2.733M
75.713B
1398/10/21 26,398 26,398 26,398 31
237,200
6.262B
1398/10/18 25,881 25,881 25,881 155
359,107
9.294B
1398/10/17 26,409 26,078 28,300 316
450,551
11.899B
1398/10/15 27,450 26,709 29,519 442
714,520
19.614B
1398/10/14 28,114 28,114 28,114 123
241,746
6.796B
1398/10/11 29,593 29,212 30,000 499
560,940
16.600B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 11,003 (0.78%) 5757
17.208M
194.725B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 34,790 (1.04%) 4952
2.468M
86.742B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 13,712 (3.60%) 4278
8.574M
120.332B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 7,625 (0.28%) 3708
14.184M
109.921B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,078 (0.64%) 3004
4.728M
82.214B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,997 (2.12%) 2996
2.111M
98.467B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 19,619 (5.00%) 2671
6.364M
124.042B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 39,690 (5.00%) 2500
3.098M
121.959B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 13,141 (3.59%) 2486
9.341M
123.193B
پخش هجرت (هجرت) 31,200 (2.09%) 2250
1.766M
55.387B
ايران‌دارو (ديران) 8,787 (4.99%) 1939
8.726M
76.492B
سبحان دارو (دسبحان) 12,150 (2.78%) 1869
4.892M
59.905B
گروه دارويي بركت (بركت) 5,760 (1.95%) 1766
7.218M
42.182B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 13,862 (3.26%) 1704
4.659M
64.289B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 9,999 (3.18%) 1680
5.541M
55.992B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 38,901 (1.35%) 1618
1.870M
73.884B
البرزدارو (دالبر) 14,610 (1.91%) 1553
3.343M
49.506B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 27,200 (3.75%) 1410
6.634M
181.771B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 8,842 (5.00%) 1324
7.702M
67.757B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 26,337 (4.38%) 1266
2.145M
56.565B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 16,430 (2.04%) 1205
4.905M
81.959B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 8,900 (3.63%) 1091
3.707M
33.065B
پارس‌ دارو (دپارس) 36,500 (2.65%) 1080
2.152M
80.018B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 27,300 (2.81%) 1041
1.090M
29.891B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 22,758 (5.00%) 1022
2.743M
62.422B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 29,996 (5.00%) 976
3.347M
100.296B
پخش البرز (پخش) 11,411 (0.91%) 959
2.881M
33.529B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 18,950 (2.76%) 912
1.562M
29.553B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 34,343 (5.00%) 782
823,191
28.162B
كيميدارو (دكيمي) 13,450 (2.41%) 702
1.035M
13.972B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 50,020 (2.05%) 674
1.059M
53.538B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 23,045 (5.00%) 620
1.047M
23.998B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 14,897 (1.31%) 612
1.027M
15.349B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 25,880 (0.09%) 601
744,566
19.769B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 27,167 (5.00%) 551
986,185
26.715B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 10,000 (3.04%) 352
654,259
6.533B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 49,340 (2.42%) 347
395,318
19.500B
داروسازي آوه سينا (داوه) 25,599 (5.00%) 266
557,946
14.283B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 71,102 (0.79%) 265
137,835
9.715B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 8,899 (4.99%) 155
648,873
5.774B
شيرين دارو (دشيري) 97,976 (3.00%) 144
68,021
6.656B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 11,013 (5.00%) 113
224,893
2.477B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 895,000 (0.81%) 7
275
244.320M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,001 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 20,813 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 16,689 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان