PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,820 قیمت دیروز 10,714 تعداد معاملات 66 EPS 1814
106     (%0.99) بیشترین قیمت 11,249 ارزش 539,632,918 P/E 6.0
قیمت آخرین معامله 11,249 کمترین قیمت 11,121 حجم 48,021 حداکثر قیمت مجاز 11,249
535     (%4.99) اولین قیمت 11,170 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 10,179
تاریخ آخرین معامله 1397/12/28 - 12:29:30   ارزش بازار (م ر) 6,416,260 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 340 11,122 11,249 996 1
2 1,093 11,121 11,300 4,095 1
1 300 11,015 11,400 942 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/12/28 10,820 11,121 11,249 66
48,021
539.633M
1397/12/27 10,714 10,403 10,954 404
148,965
1.621B
1397/12/26 10,433 10,400 10,896 26
41,406
436.698M
1397/12/25 10,409 10,250 10,915 57
58,348
609.230M
1397/12/22 10,399 10,039 10,900 41
20,779
218.151M
1397/12/21 10,389 10,338 10,900 121
249,605
2.593B
1397/12/20 10,882 10,700 10,999 56
56,637
611.070M
1397/12/19 10,911 10,752 10,958 34
32,072
347.211M
1397/12/18 10,924 10,715 10,899 34
40,679
439.426M
1397/12/15 10,949 10,710 11,080 27
55,261
595.560M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 10,349 (16.06%) 1612
3.272M
33.457B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,610 (3.98%) 1137
11.396M
28.961B
داروسازي آوه سينا (داوه) 2,842 (4.99%) 1116
4.292M
12.123B
گروه دارويي بركت (بركت) 1,618 (3.78%) 567
4.474M
7.095B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 26,900 (1.93%) 564
264,709
7.140B
سبحان دارو (دسبحان) 4,333 (2.43%) 348
1.030M
4.448B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 2,181 (1.39%) 344
3.096M
6.775B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 3,421 (2.87%) 339
1.074M
3.680B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 6,320 (1.01%) 333
628,465
3.975B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 7,200 (1.25%) 268
1.079M
7.871B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 2,956 (4.97%) 255
1.755M
5.170B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 11,324 (1.66%) 246
1.029M
12.202B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 2,749 (2.00%) 215
1.096M
3.004B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 5,540 (3.80%) 210
384,642
2.124B
البرزدارو (دالبر) 4,747 (3.06%) 184
400,481
1.916B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 8,820 (0.07%) 160
2.811M
25.669B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 1,722 (5.00%) 131
992,788
1.700B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 4,535 (1.30%) 118
461,046
2.092B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 2,363 (1.66%) 111
356,785
839.692M
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 6,513 (1.70%) 107
431,399
2.870B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 2,815 (4.65%) 100
458,832
1.283B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 18,891 (2.42%) 91
245,331
4.762B
پخش البرز (پخش) 2,632 (4.99%) 89
789,073
2.074B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 4,007 (2.22%) 88
300,311
1.195B
كيميدارو (دكيمي) 4,300 (2.11%) 86
286,252
1.229B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 11,249 (4.99%) 66
48,021
539.633M
داروسازي‌ اكسير (دلر) 8,900 (2.16%) 64
116,258
1.033B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 7,875 (5.00%) 64
232,172
1.828B
شيرين دارو (دشيري) 34,399 (0.47%) 61
13,513
466.743M
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 2,176 (4.97%) 60
731,190
1.591B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 4,200 (3.04%) 56
116,947
490.330M
ايران‌دارو (ديران) 1,865 (0.21%) 49
90,624
169.856M
پارس‌ دارو (دپارس) 7,830 (4.14%) 41
97,269
745.070M
شركت كي بي سي (كي بي سي) 3,560 (2.09%) 33
88,237
314.576M
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 7,279 (3.47%) 21
54,155
393.493M
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 39,654 (2.78%) 16
17,006
682.799M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 12,455 (0.86%) 9
10,103
125.017M
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 3,043 (4.97%) 3
555
1.689M
الحاوي (دحاوي) 4,001 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 6,167 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 1,782 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ تيپيكو-7500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان