PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:49:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,335 قیمت دیروز 14,869 تعداد معاملات 421 EPS 1835
466     (%3.13) بیشترین قیمت 15,599 ارزش 16,090,946,307 P/E 8.4
قیمت آخرین معامله 15,200 کمترین قیمت 15,000 حجم 1,049,309 حداکثر قیمت مجاز 15,612
331     (%2.23) اولین قیمت 15,020 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 14,126
تاریخ آخرین معامله 1398/3/1 - 12:29:44   ارزش بازار (م ر) 9,093,655 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,000 15,120 15,390 2,268 2
1 200 15,110 15,460 700 1
1 2,100 15,101 15,479 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/3/1 15,335 15,000 15,599 421
1.049M
16.091B
1398/2/31 14,869 14,500 14,891 657
2.113M
31.413B
1398/2/30 14,182 13,892 14,700 501
1.691M
23.988B
1398/2/29 14,623 14,039 15,139 705
1.414M
20.672B
1398/2/28 14,585 14,520 14,585 1,051
5.965M
87.002B
1398/2/25 13,891 13,310 13,937 625
4.465M
62.030B
1398/2/24 13,274 13,116 13,597 247
427,878
5.679B
1398/2/23 13,195 13,000 13,319 153
360,166
4.752B
1398/2/22 12,949 12,600 13,327 134
205,132
2.652B
1398/2/21 13,097 12,813 13,280 229
443,741
5.812B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 4,171 (4.99%) 3895
20.838M
90.361B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 4,851 (5.00%) 1402
14.314M
69.415B
ايران‌دارو (ديران) 4,628 (4.99%) 959
6.296M
29.107B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 2,796 (4.99%) 949
7.796M
21.913B
سبحان دارو (دسبحان) 6,438 (2.56%) 919
3.101M
20.178B
داروسازي آوه سينا (داوه) 4,314 (0.21%) 855
3.156M
13.609B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 7,740 (3.20%) 715
2.304M
17.944B
گروه دارويي بركت (بركت) 1,967 (0.20%) 628
4.117M
7.985B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 9,200 (3.20%) 591
1.119M
10.239B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 5,836 (3.20%) 584
2.217M
12.836B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 4,124 (5.00%) 536
4.243M
17.611B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 12,600 (0.16%) 506
714,797
9.036B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 12,861 (5.00%) 493
6.396M
82.255B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 23,067 (4.24%) 430
2.336M
53.893B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 15,200 (2.23%) 421
1.049M
16.091B
البرزدارو (دالبر) 6,685 (0.30%) 402
1.739M
11.652B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 3,720 (4.93%) 395
1.765M
6.948B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 3,500 (0%) 338
1.670M
5.940B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 13,600 (1.59%) 292
913,324
12.620B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 2,489 (0%) 249
1.990M
4.947B
پخش البرز (پخش) 6,012 (4.99%) 227
1.155M
6.942B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 5,991 (4.99%) 221
948,162
5.651B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 5,510 (2.32%) 203
647,467
3.576B
كيميدارو (دكيمي) 5,691 (0.78%) 184
554,599
3.157B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 24,750 (0.61%) 167
808,297
20.273B
شيرين دارو (دشيري) 67,997 (2.58%) 162
71,651
4.787B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 10,000 (0.02%) 160
1.695M
16.872B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 4,728 (5.00%) 140
1.112M
5.257B
پارس‌ دارو (دپارس) 13,307 (0.38%) 137
533,358
7.149B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 73,401 (5.26%) 128
31,124
2.261B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 13,201 (4.69%) 111
206,953
2.788B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 6,150 (1.36%) 101
575,291
3.514B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 3,877 (0.21%) 94
443,275
1.754B
الحاوي (دحاوي) 5,300 (0.11%) 90
546,971
2.910B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 5,541 (4.98%) 76
542,359
3.005B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 7,574 (4.99%) 71
212,590
1.610B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 10,100 (0.41%) 51
111,862
1.132B
اختيارخ تيپيكو-7500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,783 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 6,016 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,000 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 1,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 11,146 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 11,575 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان