PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 14:37:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 58,700 قیمت دیروز 60,830 تعداد معاملات 791 EPS 2710
2,130     (%3.50) بیشترین قیمت 60,830 ارزش 48,740,697,580 P/E 21.6
قیمت پایانی 58,540 کمترین قیمت 58,150 حجم 832,548 حداکثر قیمت مجاز 63,870
2,290     (%3.76) اولین قیمت 58,150 حجم مبنا 801,796 حداقل قیمت مجاز 57,790
تاریخ آخرین معامله 1399/5/13 - 12:29:36   ارزش بازار (م ر) 41,739,020 تعداد سهام 713,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
8 13,449 58,680 58,680 15,620 15
3 4,900 58,520 58,690 1,325 3
2 3,902 58,510 58,700 100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/12 60,830 59,830 66,110 1,187
1.478M
89.905B
1399/5/11 62,970 62,560 64,000 838
946,434
59.593B
1399/5/8 62,360 59,600 62,560 1,062
1.640M
102.256B
1399/5/7 59,590 57,000 61,100 1,040
1.298M
77.371B
1399/5/6 59,350 57,520 63,250 921
1.075M
63.799B
1399/5/5 60,530 60,250 62,150 1,123
1.867M
113.002B
1399/5/4 63,420 61,070 65,200 1,226
1.745M
110.663B
1399/5/1 62,460 61,960 65,220 944
1.621M
101.274B
1399/4/31 65,220 62,500 66,330 1,882
2.656M
173.233B
1399/4/30 63,180 60,000 65,780 1,691
1.887M
119.221B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/3 6 1396 1642 1999 437 1476 775
1396/5/3 3 1396 1942 1963 488 1476 531
1395/12/24 12 1396 1942 1963 1476 1476 1555
1395/12/24 12 1395 1644 1555
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 1555 2252

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 24,340 (4.74%) 6312
10.424M
258.609B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 31,880 (1.42%) 5639
9.937M
327.972B
گروه دارويي بركت (بركت) 42,920 (4.99%) 5510
26.916M
1,155.231B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 65,998 (5.00%) 3708
3.564M
236.075B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 48,000 (2.15%) 3256
3.443M
163.380B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 67,900 (2.03%) 3134
4.152M
278.831B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,530 (5.00%) 2678
5.463M
167.184B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 51,801 (2.12%) 2467
2.705M
138.881B
ايران‌دارو (ديران) 36,920 (4.99%) 2413
3.580M
135.446B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 52,050 (0.62%) 2100
2.515M
126.721B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 22,200 (2.37%) 1969
3.806M
85.434B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 56,510 (2.41%) 1969
3.906M
213.358B
البرزدارو (دالبر) 30,400 (4.67%) 1804
2.165M
66.685B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 91,731 (5.00%) 1795
1.040M
96.736B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 67,380 (4.99%) 1767
6.567M
442.497B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 52,384 (5.00%) 1749
3.984M
203.235B
سبحان دارو (دسبحان) 31,290 (5.00%) 1677
1.834M
57.201B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 31,500 (1.96%) 1643
3.104M
98.000B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 20,940 (4.99%) 1613
2.502M
53.649B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 33,380 (4.95%) 1577
1.980M
68.039B
پخش البرز (پخش) 52,360 (3.38%) 1536
2.224M
113.794B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 90,200 (1.19%) 1189
517,686
47.695B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 48,050 (3.12%) 1101
1.232M
59.565B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 43,000 (1.71%) 967
744,817
32.637B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 58,700 (3.50%) 791
832,548
48.741B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 47,998 (1.97%) 739
1.155M
55.220B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 29,970 (4.03%) 719
921,848
28.293B
پخش هجرت (هجرت) 90,000 (3.46%) 679
316,763
28.540B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 55,240 (5.00%) 656
926,771
51.195B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,200 (4.99%) 626
1.331M
48.181B
كيميدارو (دكيمي) 35,460 (4.97%) 531
1.053M
37.348B
پارس‌ دارو (دپارس) 116,750 (4.72%) 494
283,488
33.188B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 66,600 (3.77%) 493
268,221
18.062B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 148,020 (1.83%) 451
172,393
25.530B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 32,000 (1.63%) 442
521,880
16.986B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 114,210 (4.49%) 434
320,534
37.344B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 77,910 (5.00%) 415
576,891
44.946B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 21,500 (4.06%) 325
428,938
9.244B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 85,780 (4.99%) 285
745,397
63.940B
الحاوي (دحاوي) 34,650 (3.00%) 90
107,644
3.730B
شيرين دارو (دشيري) 187,415 (5.00%) 57
50,634
9.490B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 108,037 (3.00%) 13
1,786
192.954M
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,020,000 (0.41%) 7
119
119.820M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 73,980 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,514 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 30,921 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان