PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,402 قیمت دیروز 10,415 تعداد معاملات 5 EPS 986
13     (%0.12) بیشترین قیمت 9,895 ارزش 58,350,815 P/E 10.5
قیمت آخرین معامله 9,895 کمترین قیمت 9,895 حجم 5,897 حداکثر قیمت مجاز 10,935
520     (%4.99) اولین قیمت 9,895 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 9,895
تاریخ آخرین معامله 1397/4/31 - 11:37:26   ارزش بازار (م ر) 6,168,386 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 9,895 49,449 10
0 0 0 10,414 8,969 1
0 0 0 10,415 475 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/4/31 10,402 9,895 9,895 5
5,897
58.351M
1397/4/30 10,415 9,907 9,907 7
6,035
59.789M
1397/4/27 10,428 10,428 10,428 2
600
6.257M
1397/4/26 10,976 10,428 10,428 1
87
907,236
1397/4/25 10,976 10,428 10,428 1
87
907,236
1397/4/24 10,976 10,431 10,431 2
1,087
11.338M
1397/4/23 10,979 10,442 10,442 3
5,185
54.142M
1397/4/20 10,991 10,442 10,442 1
87
908,454
1397/4/19 10,991 10,443 10,443 2
587
6.130M
1397/4/17 10,992 10,454 10,454 4
5,000
52.270M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,400 (6.34%) 638
920,128
16.851B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 3,286 (0.84%) 159
332,320
1.095B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 3,829 (0.57%) 123
420,468
1.618B
سبحان دارو (دسبحان) 4,055 (0%) 80
391,384
1.551B
گروه دارويي بركت (بركت) 1,330 (3.83%) 77
301,802
401.634M
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 1,620 (1.52%) 77
565,523
911.854M
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 1,603 (4.75%) 74
328,435
531.980M
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 4,617 (4.21%) 70
486,113
2.349B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 30,428 (5.00%) 68
40,776
1.213B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 2,546 (4.99%) 67
278,822
709.751M
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 1,227 (1.13%) 66
297,328
361.153M
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 3,070 (3.88%) 59
146,983
455.416M
پخش البرز (پخش) 1,200 (0.08%) 55
307,462
373.770M
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 1,266 (0.78%) 48
286,029
369.926M
البرزدارو (دالبر) 6,314 (2.40%) 39
109,025
691.059M
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 7,092 (4.99%) 27
282,124
1.990B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 5,470 (0.38%) 26
45,808
243.977M
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 11,000 (4.13%) 24
119,390
1.364B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,891 (0%) 22
87,971
171.938M
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 4,247 (4.99%) 15
24,294
103.177M
كيميدارو (دكيمي) 5,200 (0.59%) 15
45,485
236.678M
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 2,359 (4.99%) 14
26,073
61.507M
شيرين دارو (دشيري) 20,439 (10.00%) 12
11,707
237.400M
ايران‌دارو (ديران) 1,614 (2.87%) 12
63,763
101.945M
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 2,161 (4.08%) 12
59,582
128.790M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 12,880 (0.77%) 11
7,060
90.828M
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 8,141 (4.99%) 9
3,529
28.730M
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 9,895 (4.99%) 5
5,897
58.351M
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 6,114 (5.00%) 5
19,000
116.166M
شركت كي بي سي (كي بي سي) 2,340 (0.78%) 5
2,450
5.747M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 2,000 (2.63%) 4
13,493
26.987M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 6,172 (4.99%) 2
900
5.555M
اختيارف.تبعي دارويي بركت975 (هبركت705) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 21,510 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 6,146 (0%) 0
0
0
اختيارخ دالبر-10650-03/05/1397 (ضلبر5000) 2 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 2,282 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي البرزدارو704 (هالبر704) 2,068 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ دسبحا-4426-10/06/1397 (ضسحا6000) 1 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 6,206 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 2,209 (0%) 0
0
0
اختيارخ بركت-2290-21/08/1397 (ضركت8000) 1 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ تيپيكو-8500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 30,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 8,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپخش -15550-13/05/1397 (ضپخش5000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي گروه دارويي سبحان (هسبحا705) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان