PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 14:44:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12,005 قیمت دیروز 11,434 تعداد معاملات 129 EPS 986
571     (%4.99) بیشترین قیمت 12,005 ارزش 3,211,681,697 P/E 12.2
قیمت آخرین معامله 12,005 کمترین قیمت 11,980 حجم 267,534 حداکثر قیمت مجاز 12,005
571     (%4.99) اولین قیمت 12,005 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 10,863
تاریخ آخرین معامله 1397/6/27 - 11:43:26   ارزش بازار (م ر) 7,118,965 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
29 54,700 12,005 0 0 0
4 3,324 11,944 0 0 0
1 956 11,434 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/6/27 12,005 11,980 12,005 129
267,534
3.212B
1397/6/26 11,434 11,433 11,434 51
275,355
3.148B
1397/6/25 10,890 10,750 11,008 49
191,225
2.101B
1397/6/24 10,484 10,331 10,841 61
86,991
935.905M
1397/6/21 10,325 10,130 10,689 89
194,958
2.019B
1397/6/20 10,180 10,051 10,553 20
27,106
276.875M
1397/6/19 10,176 10,057 10,552 46
73,678
767.365M
1397/6/18 10,068 9,702 10,549 33
32,668
332.037M
1397/6/17 10,053 9,645 10,495 47
76,844
756.708M
1397/6/14 10,152 9,730 10,563 7
2,202
22.123M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 2,217 (4.97%) 1146
18.067M
40.026B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 15,200 (2.31%) 980
1.229M
18.775B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 2,787 (4.97%) 968
20.173M
56.213B
سبحان دارو (دسبحان) 4,060 (4.86%) 753
4.770M
19.379B
گروه دارويي بركت (بركت) 1,657 (4.94%) 471
14.980M
24.819B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 4,122 (4.99%) 427
3.296M
13.478B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 4,944 (4.99%) 406
19.111M
94.483B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 6,185 (9.10%) 205
711,281
4.354B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 1,958 (4.99%) 191
1.175M
2.277B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 6,683 (4.95%) 164
832,039
5.557B
كيميدارو (دكيمي) 4,396 (3.46%) 161
523,273
2.279B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 2,832 (4.97%) 138
3.930M
10.831B
البرزدارو (دالبر) 4,459 (4.99%) 136
4.182M
18.649B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 3,455 (4.98%) 130
907,463
3.131B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,005 (4.99%) 129
267,534
3.212B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 16,431 (5.00%) 114
590,353
9.464B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,644 (4.96%) 105
621,556
1.639B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 33,401 (1.01%) 83
139,450
4.656B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 16,950 (4.79%) 82
76,683
1.302B
شيرين دارو (دشيري) 36,416 (1.81%) 80
83,392
3.064B
ايران‌دارو (ديران) 2,562 (5.00%) 64
202,217
517.186M
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 39,290 (9.54%) 43
100,444
3.844B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 6,790 (4.99%) 39
200,000
1.358B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 9,067 (4.99%) 39
171,046
1.551B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 3,204 (10.22%) 39
659,369
2.110B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 7,017 (5.00%) 27
49,501
347.225M
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 9,390 (5.00%) 25
221,428
2.002B
پارس‌ دارو (دپارس) 10,453 (4.99%) 20
86,034
897.766M
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 4,477 (5.00%) 19
110,110
492.962M
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 6,100 (3.50%) 15
147,584
900.262M
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 2,936 (4.97%) 15
110,463
324.319M
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 14,631 (4.99%) 14
96,000
1.405B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 8,016 (4.99%) 13
98,050
785.969M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 10,048 (4.99%) 11
500,100
5.025B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 2,181 (4.96%) 10
90,930
198.318M
اختيارخ بركت-2290-21/08/1397 (ضركت8000) 1 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 3,666 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 18,000 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 1,704 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 1,000 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 1,538 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 29,800 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
اختيارخ تيپيكو-7500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
اختيارخ دالبر-10650-03/05/1397 (ضلبر5000) 2 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 4,647 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي دارويي بركت975 (هبركت705) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان