PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 00:47:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,754 قیمت دیروز 11,754 تعداد معاملات 0 EPS 887
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 13.3
قیمت آخرین معامله 12,341 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 12,341
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 11,167
تاریخ آخرین معامله 1396/12/27 - 9:45:21   ارزش بازار (م ر) 6,970,122 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 52,693 12,341 17,498 2,686 2
1 10,000 11,770 17,587 1,000 1
1 310 11,700 23,436 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/12/27 11,754 12,341 12,341 1
97
1.197M
1396/12/26 11,754 12,000 12,303 14
17,484
213.405M
1396/12/23 11,718 11,700 11,700 1
60
702,000
1396/12/15 16,848 16,701 17,579 47
6,184
106.206M
1396/12/14 16,835 17,200 17,587 12
2,901
50.892M
1396/12/13 16,822 16,500 17,598 53
5,672
98.138M
1396/12/12 16,805 16,120 17,589 229
14,141
245.515M
1396/12/9 16,752 17,005 17,300 11
24,721
420.510M
1396/12/8 16,706 17,200 17,297 5
676
11.690M
1396/12/7 16,704 17,299 17,400 5
42
727,976

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 3,990 (0.43%) 4886
4.576M
18.158B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 2,159 (4.25%) 365
5.219M
11.332B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 11,409 (2.09%) 200
196,091
2.257B
سبحان دارو (دسبحان) 3,595 (0.39%) 183
5.262M
18.992B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 3,758 (4.19%) 141
2.949M
11.155B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 1,380 (2.60%) 104
414,948
552.163M
پارس‌ دارو (دپارس) 9,979 (5.00%) 86
882,774
8.542B
گروه دارويي بركت (بركت) 1,579 (2.20%) 49
68,610
107.029M
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 2,540 (2.42%) 49
103,177
260.898M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 16,230 (4.99%) 45
842,317
13.027B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 1,277 (3.15%) 33
125,364
158.743M
شركت كي بي سي (كي بي سي) 2,700 (4.85%) 32
92,458
246.584M
ايران‌دارو (ديران) 1,820 (1.46%) 30
133,376
239.327M
پخش البرز (پخش) 1,564 (1.23%) 30
97,838
152.732M
داروسازي‌ اكسير (دلر) 3,532 (0.11%) 30
36,818
130.101M
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 26,994 (5.00%) 29
6,371
171.976M
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 5,000 (3.96%) 28
100,039
536.056M
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 1,529 (0.07%) 26
155,575
237.373M
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 4,566 (4.99%) 23
53,263
243.447M
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,996 (1.17%) 18
76,036
151.150M
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 13,901 (2.48%) 13
7,047
98.167M
البرزدارو (دالبر) 8,380 (1.24%) 12
26,600
219.707M
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 7,320 (0.04%) 10
15,349
112.426M
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 5,135 (1.88%) 9
12,958
66.124M
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 3,099 (4.94%) 8
9,294
28.801M
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 16,999 (0.41%) 7
5,259
89.322M
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 8,348 (4.83%) 5
2,102
17.518M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 8,677 (4.97%) 5
4,240
36.802M
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 21,999 (7.05%) 4
4,509
99.193M
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 3,642 (4.98%) 4
4,080
14.859M
شيرين دارو (دشيري) 10,300 (8.79%) 3
1,400
14.620M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 4,748 (3.99%) 1
500
2.374M
كيميدارو (دكيمي) 6,150 (3.62%) 1
175
1.076M
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,341 (0%) 0
0
0
اختيارخ تيپيكو-8500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 30,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي داروپخش‌ (هلدينگ‌ (هپخش703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپخش -15550-13/05/1397 (ضپخش5000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي گروه دارويي سبحان (هسبحا705) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ دسبحا-5176-10/06/1397 (ضسحا6000) 1 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 2,690 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 18,996 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي البرزدارو704 (هالبر704) 2,068 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 1,782 (0%) 0
0
0
اختيارخ بركت-2400-21/08/1397 (ضركت8000) 1 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 3,605 (0%) 0
0
0
اختيارخ دالبر-12000-03/05/1397 (ضلبر5000) 2 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 1,920 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي دارويي بركت975 (هبركت705) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 6,548 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان