PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  معاملات پیوسته -  [$Flow1] بروز رسانی 12:15:50
قیمت آخرین معامله 11,196
-262     (%-2.29)
قیمت پایانی 11,343
-115     (%-1.00)
وضعیت مجاز
قیمت دیروز 11,458
بیشترین قیمت 11,263
کمترین قیمت 10,886
اولین قیمت 10,920
تعداد معاملات 36
ارزش 534,893,640
حجم 49,066
حجم مبنا 237,200
ارزش بازار (م ر) 6,726,399
EPS 1571
P/E 7.2
حداکثر قیمت مجاز 12,030
حداقل قیمت مجاز 10,886
تعداد سهام 593,000,000
تاریخ آخرین معامله 1397/8/30 - 12:05:42
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 100 10889 11194 3845 2
2 840 10888 11197 100 1
1 900 10887 11198 1555 1

تاریخ انتشار دوره مالی EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
واقعی سال قبل
بر اساس
صورت سود و زیان
1396/10/3 6 1396 1642 1999 437 1476 775
1396/5/3 3 1396 1942 1963 488 1476 531
1395/12/24 12 1396 1942 1963 1476 1476 1555
1395/12/24 12 1395 1644 1555
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 1555 2252
چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان

دلیل توقف تاریخ