PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:28:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,041 قیمت دیروز 21,020 تعداد معاملات 96 EPS 2086
1,021     (%4.86) بیشترین قیمت 22,071 ارزش 6,219,663,828 P/E 10.6
قیمت آخرین معامله 22,071 کمترین قیمت 21,300 حجم 282,187 حداکثر قیمت مجاز 22,071
1,051     (%5.00) اولین قیمت 21,300 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 19,969
تاریخ آخرین معامله 1398/6/30 - 12:28:05   ارزش بازار (م ر) 13,070,313 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
32 116,852 22,071 22,500 456 1
3 1,723 21,560 22,586 4,791 2
1 50 21,500 22,639 448 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/6/30 22,041 21,300 22,071 96
282,187
6.220B
1398/6/27 21,020 20,485 21,777 246
509,487
10.710B
1398/6/26 21,561 20,601 21,950 304
365,651
7.884B
1398/6/25 21,683 21,401 22,005 438
806,303
17.483B
1398/6/24 21,511 21,276 22,350 572
590,983
12.712B
1398/6/23 22,395 22,000 23,268 654
728,222
16.309B
1398/6/20 22,512 22,000 23,648 703
670,094
15.085B
1398/6/17 22,641 21,934 22,743 543
673,053
15.238B
1398/6/16 21,660 21,500 21,670 362
593,412
12.853B
1398/6/13 20,639 19,900 20,690 198
314,849
6.498B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پخش هجرت (هجرت) 30,249 (5.00%) 4877
2.297M
69.318B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,701 (2.16%) 3836
6.129M
114.955B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 7,383 (4.99%) 1956
12.790M
94.193B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 4,606 (4.99%) 1466
21.134M
97.260B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,922 (4.99%) 1451
8.086M
55.617B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 29,891 (5.00%) 1443
1.788M
53.076B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 23,485 (5.00%) 1196
2.847M
66.622B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 15,883 (5.00%) 1174
2.168M
34.391B
پخش البرز (پخش) 13,800 (1.49%) 1172
3.810M
51.934B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 22,183 (5.00%) 1092
1.992M
44.017B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 35,454 (5.00%) 1061
1.388M
49.087B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 7,243 (4.99%) 1035
7.262M
52.201B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 27,007 (4.99%) 830
1.618M
43.366B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 14,980 (1.77%) 820
1.189M
18.094B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 18,600 (0.50%) 814
1.353M
24.970B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 17,900 (0.86%) 774
1.786M
32.118B
ايران‌دارو (ديران) 6,753 (4.99%) 740
2.071M
13.812B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 14,484 (4.99%) 735
589,423
8.519B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 8,152 (5.00%) 647
2.781M
22.577B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 6,954 (5.00%) 624
2.566M
17.489B
گروه دارويي بركت (بركت) 4,371 (5.00%) 602
3.953M
17.139B
سبحان دارو (دسبحان) 9,291 (4.99%) 599
2.169M
19.986B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 33,361 (5.00%) 536
1.920M
64.028B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 10,563 (5.00%) 481
1.519M
15.990B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 17,905 (5.00%) 429
777,807
13.889B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,869 (5.00%) 398
2.333M
15.996B
پارس‌ دارو (دپارس) 30,457 (0.14%) 382
444,050
13.504B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 9,408 (1.18%) 347
901,892
8.429B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 8,705 (4.99%) 334
557,587
4.756B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 9,015 (5.00%) 263
700,717
6.317B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 34,955 (5.00%) 235
736,119
25.694B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 14,948 (3.86%) 206
330,387
4.824B
كيميدارو (دكيمي) 12,109 (4.99%) 200
847,108
10.221B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 8,055 (4.99%) 180
860,392
6.930B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 46,500 (0.38%) 175
253,463
11.772B
البرزدارو (دالبر) 11,752 (4.99%) 143
671,369
7.890B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 15,840 (5.00%) 141
240,724
3.811B
شيرين دارو (دشيري) 73,720 (0.01%) 98
23,455
1.732B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 22,071 (5.00%) 96
282,187
6.220B
داروسازي آوه سينا (داوه) 9,898 (5.00%) 91
287,801
2.849B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 15,396 (5.00%) 86
300,512
4.627B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 846,001 (0.57%) 8
734
624.181M
اختيارخ تيپيكو-5500-1398/07/06 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 7,110 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 7,213 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 11,425 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 35,972 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان