PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:24:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 12,300 قیمت دیروز 12,120 تعداد معاملات 74 EPS 1454
180     (%1.49) بیشترین قیمت 12,450 ارزش 5,299,381,720 P/E 8.4
قیمت پایانی 12,170 کمترین قیمت 12,110 حجم 431,664 حداکثر قیمت مجاز 12,720
50     (%0.41) اولین قیمت 12,380 حجم مبنا 1,237,624 حداقل قیمت مجاز 11,520
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 12:23:15   ارزش بازار (م ر) 25,557,000 تعداد سهام 2,100,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 20,000 12,310 12,390 1,000 1
1 2,259 12,300 12,450 20,000 1
2 59,400 12,170 12,490 58,900 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 12,120 11,880 12,340 90
529,087
6.395B
1401/5/22 12,150 12,010 12,400 90
285,951
3.499B
1401/5/19 12,120 12,050 12,470 72
188,735
2.307B
1401/5/18 12,100 12,150 12,390 41
93,357
1.149B
1401/5/15 12,080 12,050 12,450 145
680,838
8.259B
1401/5/12 12,030 11,900 12,300 75
211,547
2.548B
1401/5/11 12,030 12,000 12,500 65
144,832
1.770B
1401/5/10 12,000 11,840 12,420 127
440,323
5.418B
1401/5/9 11,830 11,320 12,000 99
300,281
3.539B
1401/5/8 11,840 11,470 12,140 100
538,753
6.351B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/3 6 1396 1642 1999 437 1476 775
1396/5/3 3 1396 1942 1963 488 1476 531
1395/12/24 12 1396 1942 1963 1476 1476 1555
1395/12/24 12 1395 1644 1555
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 1555 2252

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 13,670 (0.15%) 2278
7.020M
95.220B
داروسازي دانا (ددانا) 26,650 (1.66%) 2226
1.436M
38.400B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,770 (4.96%) 951
6.855M
46.293B
ايران‌دارو (ديران) 11,990 (1.61%) 680
2.167M
25.810B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,210 (4.31%) 566
4.178M
26.493B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,800 (0.48%) 510
896,660
16.621B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,050 (0.75%) 504
480,632
16.010B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,230 (2.36%) 390
1.007M
17.958B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,380 (0%) 325
2.177M
11.502B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,410 (0.92%) 303
1.522M
8.168B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 30,100 (1.86%) 257
466,357
13.685B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,700 (1.09%) 250
2.300M
8.483B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,230 (0%) 240
417,975
13.035B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 28,970 (1.16%) 240
626,139
18.281B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,510 (1.26%) 238
3.798M
9.496B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,472 (1.41%) 219
4.354M
6.441B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,310 (0.16%) 211
319,556
6.106B
پخش البرز (پخش) 34,800 (2.20%) 210
735,964
25.561B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,300 (0.57%) 198
311,618
13.743B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,000 (2.31%) 190
551,467
6.118B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,400 (0.21%) 187
3.099M
7.383B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 17,870 (3.30%) 178
426,666
7.755B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,320 (1.24%) 168
846,385
8.790B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,200 (0.61%) 153
466,469
3.825B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,420 (0.67%) 138
2.358M
24.764B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 31,900 (2.42%) 134
143,414
4.568B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,840 (1.62%) 130
616,579
13.534B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,860 (0.42%) 123
574,855
9.695B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 24,960 (0.32%) 106
263,801
6.494B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,900 (2.96%) 99
659,462
9.167B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 22,800 (0.04%) 98
429,860
9.822B
سبحان دارو (دسبحان) 6,790 (2.26%) 97
556,027
3.732B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,640 (0.30%) 94
202,794
1.339B
كيميدارو (دكيمي) 21,080 (0.67%) 90
471,855
9.968B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,500 (1.82%) 83
222,178
3.030B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,300 (1.49%) 74
431,664
5.299B
پخش هجرت (هجرت) 17,280 (2.01%) 72
73,158
1.264B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,550 (0%) 67
79,826
2.676B
شيرين دارو (دشيري) 74,450 (0.73%) 63
22,301
1.641B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 22,800 (0.78%) 44
99,759
2.289B
پارس‌ دارو (دپارس) 24,270 (0.91%) 41
16,808
403.218M
البرزدارو (دالبر) 8,090 (1.38%) 32
112,763
913.411M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 160,000 (257.54%) 31
17,624
2.820B
الحاوي (دحاوي) 6,900 (2.99%) 28
77,398
534.046M
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 985,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 4,167 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان