PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  پایان مشاوره -  [$Flow1] بروز رسانی 20:03:06
قیمت پایانی 11,320
-5     (%-0.04)
قیمت آخرین معامله 11,155
-170     (%-1.50)
وضعیت مجاز
قیمت دیروز 11,325
بیشترین قیمت 11,440
کمترین قیمت 11,100
اولین قیمت 11,330
تعداد معاملات 31
ارزش 170,680,602
حجم 15,174
حجم مبنا 237,200
ارزش بازار (م ر) 6,712,760
EPS 1814
P/E 6.2
حداکثر قیمت مجاز 11,891
حداقل قیمت مجاز 10,759
تعداد سهام 593,000,000
تاریخ آخرین معامله 1397/11/3 - 12:14:47
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 150 11190 11330 1026 2
1 200 11155 11440 9542 1
2 949 11154 11500 7 1

تاریخ انتشار دوره مالی EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
واقعی سال قبل
بر اساس
صورت سود و زیان
1396/10/3 6 1396 1642 1999 437 1476 775
1396/5/3 3 1396 1942 1963 488 1476 531
1395/12/24 12 1396 1942 1963 1476 1476 1555
1395/12/24 12 1395 1644 1555
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 1555 2252
چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان

دلیل توقف تاریخ