PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:02:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,880 قیمت دیروز 15,676 تعداد معاملات 167 EPS 1761
204     (%1.30) بیشترین قیمت 16,200 ارزش 3,980,345,923 P/E 9.0
قیمت آخرین معامله 15,865 کمترین قیمت 15,725 حجم 250,651 حداکثر قیمت مجاز 16,459
189     (%1.21) اولین قیمت 16,200 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 14,893
تاریخ آخرین معامله 1398/4/24 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 9,416,840 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 196 15,864 15,867 71,418 2
1 4,665 15,812 15,899 3,500 1
1 690 15,811 15,970 2,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/4/24 15,880 15,725 16,200 167
250,651
3.980B
1398/4/23 15,676 15,520 16,000 272
381,770
5.985B
1398/4/22 15,788 15,602 16,200 247
324,485
5.123B
1398/4/19 15,709 15,521 16,100 338
610,790
9.595B
1398/4/18 16,030 15,900 16,110 194
303,926
4.872B
1398/4/17 16,251 16,000 16,770 454
567,287
9.219B
1398/4/16 15,977 15,711 16,612 204
195,130
3.103B
1398/4/15 16,318 16,087 17,170 362
405,204
6.612B
1398/4/12 16,933 16,585 17,099 332
643,538
10.897B
1398/4/11 16,432 15,805 16,491 341
669,088
10.995B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 6,210 (3.41%) 3312
22.684M
138.791B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 4,649 (4.99%) 2171
194,431
903.910M
ايران‌دارو (ديران) 5,400 (5.00%) 1723
7.747M
41.367B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 4,000 (4.19%) 1145
5.198M
20.863B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 5,132 (5.00%) 1118
3.687M
18.993B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 4,229 (2.56%) 1047
4.294M
18.191B
سبحان دارو (دسبحان) 6,579 (4.38%) 1025
2.134M
14.119B
الحاوي (دحاوي) 8,200 (3.09%) 918
8.983M
72.042B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 14,489 (2.38%) 836
1.595M
23.315B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 6,710 (1.87%) 772
1.698M
11.504B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 13,300 (4.34%) 717
1.696M
22.777B
داروسازي آوه سينا (داوه) 4,443 (4.96%) 665
3.133M
14.085B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 7,214 (1.00%) 610
3.010M
22.421B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 4,991 (3.74%) 547
4.344M
21.590B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 15,999 (0.14%) 518
1.745M
28.010B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 30,400 (1.59%) 488
192,144
5.882B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 34,250 (3.53%) 470
642,756
22.173B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 2,895 (3.85%) 433
3.800M
11.166B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 7,140 (3.21%) 418
700,068
5.027B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 10,756 (3.72%) 411
1.233M
13.515B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 22,610 (5.00%) 381
1.931M
44.189B
گروه دارويي بركت (بركت) 2,523 (1.52%) 378
1.671M
4.243B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 14,947 (5.00%) 363
297,040
4.440B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 3,720 (1.61%) 359
1.132M
4.200B
پخش البرز (پخش) 10,575 (5.00%) 353
754,296
8.016B
كيميدارو (دكيمي) 7,190 (4.84%) 341
1.191M
8.607B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 15,077 (2.01%) 313
695,567
10.390B
البرزدارو (دالبر) 6,900 (3.77%) 291
777,130
5.424B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 13,700 (0.34%) 237
1.658M
22.669B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 12,939 (2.13%) 221
323,609
4.245B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 4,430 (2.36%) 196
767,696
3.442B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 15,865 (1.21%) 167
250,651
3.980B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 4,674 (2.20%) 156
284,038
1.358B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 9,800 (4.99%) 137
282,497
2.800B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 7,680 (3.44%) 134
1.048M
7.924B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 33,844 (2.53%) 113
41,506
1.405B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 26,910 (1.09%) 112
171,812
4.632B
شيرين دارو (دشيري) 73,000 (4.27%) 85
22,699
1.679B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 11,300 (2.24%) 71
219,217
2.425B
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 26,800 (0.28%) 45
68,337
1.803B
اختيارخ تيپيكو-7500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 15,690 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 6,903 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 9,567 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 24,870 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان