PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه كوثر
بيمه كوثر ( كوثر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:33:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,252 قیمت دیروز 26,174 تعداد معاملات 1698 EPS 747
1,078     (%4.12) بیشترین قیمت 27,482 ارزش 112,933,244,314 P/E 36.5
قیمت آخرین معامله 27,482 کمترین قیمت 26,250 حجم 4,144,033 حداکثر قیمت مجاز 27,482
1,308     (%5.00) اولین قیمت 26,250 حجم مبنا 1,910,293 حداقل قیمت مجاز 24,866
تاریخ آخرین معامله 1399/3/17 - 12:29:36   ارزش بازار (م ر) 96,138,978 تعداد سهام 3,527,777,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
34 105,831 27,482 27,482 390 2
1 200 27,480 28,200 500 1
1 406 27,450 28,700 750 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/17 27,252 26,250 27,482 1,698
4.144M
112.933B
1399/3/13 26,174 25,100 27,000 2,150
4.799M
125.616B
1399/3/12 26,056 26,024 26,849 1,242
2.686M
69.973B
1399/3/11 27,393 26,849 29,673 1,215
2.786M
76.311B
1399/3/10 28,262 27,411 28,291 1,047
2.050M
57.940B
1399/3/7 26,944 25,701 27,365 1,803
2.535M
68.303B
1399/3/6 26,099 25,500 27,300 1,895
3.452M
90.095B
1399/3/3 26,063 25,901 26,450 1,631
4.554M
118.684B
1399/2/31 26,139 25,750 27,376 2,322
7.513M
196.374B
1399/2/30 27,101 26,005 27,840 2,650
5.864M
158.917B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/5/12 3 1395 229 369 45 352 127
1394/12/24 12 1394 371 271
1394/12/24 12 1395 379 370 352 352 271
1394/11/12 9 1394 371 323 271 247
1394/6/1 3 1394 369 127 271 79

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ملت (ملت) 20,134 (3.37%) 4624
21.966M
440.955B
بيمه نوين (نوين) 9,100 (5.00%) 2804
17.164M
153.451B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,835 (2.98%) 2180
21.662M
104.691B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,991 (2.94%) 2062
13.439M
79.503B
بيمه كوثر (كوثر) 27,482 (5.00%) 1698
4.144M
112.933B
بيمه ميهن (ميهن) 6,820 (4.99%) 1572
51.399M
350.534B
بيمه حافظ (وحافظ) 38,250 (1.71%) 1373
1.403M
53.678B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 7,027 (4.99%) 1245
14.697M
103.199B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,695 (4.77%) 1185
6.615M
63.302B
بيمه دي (ودي) 15,470 (5.00%) 1104
11.548M
178.641B
بيمه ما (ما) 12,760 (8.96%) 1067
5.149M
66.356B
بيمه البرز (البرز) 12,742 (4.99%) 824
4.540M
57.855B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,727 (5.00%) 746
3.880M
57.087B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 29,070 (4.87%) 616
1.977M
56.779B
بيمه دانا (دانا) 8,847 (5.00%) 591
2.953M
26.122B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,603 (2.99%) 398
2.709M
20.599B
بيمه معلم (ومعلم) 12,712 (5.00%) 256
2.506M
31.851B
بيمه آسيا (آسيا) 23,639 (5.00%) 227
2.115M
49.992B
بيمه سينا (وسين) 8,585 (3.00%) 159
2.366M
20.316B
بيمه تجارت نو (بنو) 8,134 (5.00%) 71
1.140M
9.270B
بيمه سامان (بساما) 11,163 (4.99%) 54
423,162
4.724B
بيمه رازي (ورازي) 4,647 (3.98%) 42
2.238M
10.400B
بيمه كارآفرين (وآفري) 6,962 (2.99%) 22
277,518
1.932B
بيمه آرمان (آرمان) 3,622 (2.00%) 10
105,782
383.142M
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (10.69%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (وتعاون) 6,913 (2.93%) 0
0
0


چکیده