PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مهندسي مرآت پولاد
مهندسي مرآت پولاد ( تپولا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 14:46:19
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 26,388 قیمت دیروز 25,620 تعداد معاملات 1722 EPS 658
768     (%3.00) بیشترین قیمت 26,388 ارزش 279,130,152,809 P/E 39.8
قیمت پایانی 26,167 کمترین قیمت 24,852 حجم 10,667,247 حداکثر قیمت مجاز 26,388
547     (%2.14) اولین قیمت 26,388 حجم مبنا 838,891 حداقل قیمت مجاز 24,852
تاریخ آخرین معامله 1399/7/29 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 3,296,256 تعداد سهام 125,970,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
60 7,074,014 26,388 0 0 0
6 3,718 26,380 0 0 0
1 1,410 26,318 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/28 25,620 25,620 25,620 136
876,374
22.453B
1399/7/27 24,874 25,033 25,033 116
726,977
18.198B
1399/7/23 23,841 23,862 23,862 82
956,889
22.833B
1399/7/22 23,167 22,800 23,244 196
1.088M
25.212B
1399/7/21 22,567 21,935 22,593 857
7.258M
163.792B
1399/7/20 21,935 21,935 21,935 83
989,846
21.712B
1399/7/19 20,891 20,891 20,891 56
986,669
20.613B
1399/7/16 20,283 20,283 20,283 91
1.209M
24.525B
1399/7/14 19,693 19,065 20,243 644
4.705M
92.657B
1399/7/13 19,654 18,814 19,976 1,801
14.496M
284.910B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 26,388 (3.00%) 1722
10.667M
279.130B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 18,420 (4.95%) 399
4.520M
83.268B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,879 (3.10%) 384
2.463M
52.841B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 15,730 (4.90%) 149
385,743
6.065B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 29,230 (3.00%) 34
46,793
1.368B
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 2,451 (72.61%) 28
100,000
245.100M
اختيارخ رمپنا-18806-1399/10/09 (ضپنا1022) 2,800 (6.76%) 8
115
476.882M
تابان نيرو سپاهان (تابا) 31,775 (3.00%) 2
1,140
36.224M
اختيارخ رمپنا-13406-1399/10/09 (ضپنا1020) 11,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26906-1399/10/09 (ضپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16106-1399/10/09 (ضپنا1021) 5,555 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-21506-1399/10/09 (ضپنا1023) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-37707-1399/10/09 (ضپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-37707-1399/10/09 (طپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13406-1399/10/09 (طپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-21506-1399/10/09 (طپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16106-1399/10/09 (طپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18806-1399/10/09 (طپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24206-1399/10/09 (ضپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32306-1399/10/09 (طپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26906-1399/10/09 (طپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24206-1399/10/09 (طپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32306-1399/10/09 (ضپنا1026) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت تكادو-سهامي عام- 65,854,050 52.270
شخص حقیقی 2,310,000 1.830
شخص حقیقی 1,300,199 1.030

چکیده