PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 06:39:54
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,520 قیمت دیروز 15,520 تعداد معاملات 0 EPS 431
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 36.0
قیمت آخرین معامله 15,250 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 16,290
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 8,830,022 حداقل قیمت مجاز 14,750
تاریخ آخرین معامله 1399/9/10 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 931,200,000 تعداد سهام 60,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 11,115 14,870 15,530 80,000 1
1 687 14,780 15,590 500 1
1 1,500 14,300 15,610 50,094 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/10 15,520 15,110 15,610 17,903
91.734M
1,423.844B
1399/9/9 14,870 14,870 14,870 1,204
30.018M
446.361B
1399/9/8 14,170 13,250 14,260 3,130
42.323M
599.705B
1399/9/5 13,590 12,900 14,000 4,508
31.831M
432.673B
1399/9/4 13,500 12,860 14,100 6,583
50.931M
687.682B
1399/9/3 13,530 13,100 14,200 5,303
36.811M
497.924B
1399/9/2 13,710 13,390 14,300 6,817
47.671M
653.441B
1399/9/1 14,090 13,080 14,260 10,657
99.045M
1,396.032B
1399/8/28 13,590 13,590 13,590 613
11.295M
153.502B
1399/8/27 12,950 12,700 12,990 1,138
16.054M
207.858B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 475 453 247 455 213
1396/4/29 3 1396 469 423 119 455 144
1395/12/19 12 1396 469 423 455 455 381
1395/12/19 12 1395 453 381
1395/10/30 9 1395 453 559 339 381 385

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
اختيارخ اخابر-12000-1399/10/30 (ضمخا1023) 5,450 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/07/28 (طمخا7066) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1400/07/28 (ضمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1400/07/28 (طمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1400/07/28 (طمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1399/10/30 (طمخا1032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1399/10/30 (ضمخا1033) 6,502 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1399/10/30 (طمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/07/28 (طمخا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1399/10/30 (ضمخا1026) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1399/10/30 (ضمخا1024) 3,400 (0%) 0
0
0
مخابرات ايران (اخابر) 15,250 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1400/07/28 (ضمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1399/10/30 (ضمخا1025) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/10/30 (ضمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1400/07/28 (ضمخا7072) 804 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/07/28 (ضمخا7075) 7,377 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/10/30 (ضمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1399/10/30 (ضمخا1027) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/07/28 (طمخا7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/10/30 (طمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1399/10/30 (طمخا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1399/10/30 (طمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/07/28 (طمخا7070) 1,200 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 937,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1400/07/28 (ضمخا7070) 2,950 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/07/28 (طمخا7069) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1400/07/28 (ضمخا7071) 1,024 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1399/10/30 (طمخا1033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/10/30 (ضمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/07/28 (طمخا7068) 987 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1399/10/30 (ضمخا1028) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/07/28 (طمخا7072) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/07/28 (ضمخا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/10/30 (طمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/07/28 (ضمخا7068) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/07/28 (ضمخا7067) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1399/10/30 (طمخا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/07/28 (طمخا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1399/10/30 (طمخا1024) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/12/23 (جسي912) 82,512 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1400/07/28 (ضمخا7066) 6,300 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1399/10/30 (ضمخا1032) 5,517 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1399/10/30 (طمخا1028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1400/07/28 (ضمخا7069) 4,750 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1399/10/30 (طمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 37,020 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/07/28 (طمخا7071) 4,000 (0%) 0
0
0


چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
تلفن امور سهام: 88548251-88170160-88170019-88182995-88170021-88548256
نمابر امور سهام: 88170023
آدرس شرکت: تهران- خیابان دکتر شریعتی -چهارراه شهید قدوسی (قصر سایق) خیابان کورش -نبش سهندمعاونت مالی پشتیبانی مخابرات ایران(امور سهام)
مدیر مالی: آقای عبدالله اورعی
مدیر سهام: آقای مجتبی حیدری
مدیر عامل: آقای سید اسدالله دهناد
وب سایت امور سهام: http://saham.tci.ir/