PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:39:43
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,460 قیمت دیروز 2,467 تعداد معاملات 114 EPS 535
7     (%0.28) بیشترین قیمت 2,486 ارزش 1,503,700,704 P/E 4.6
قیمت پایانی 2,467 کمترین قیمت 2,415 حجم 612,082 حداکثر قیمت مجاز 2,565
0     (%0) اولین قیمت 2,450 حجم مبنا 13,762,097 حداقل قیمت مجاز 2,369
تاریخ آخرین معامله 1393/11/8 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 113,170,308 تعداد سهام 45,873,655,652
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 1,700 2,460 2,470 700 1
1 10,000 2,453 2,477 21,543 2
1 1,000 2,452 2,478 14,200 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/11/7 2,467 2,422 2,485 204
3.045M
7.510B
1393/11/6 2,467 2,400 2,478 161
13.092M
32.330B
1393/11/5 2,429 2,381 2,458 130
1.147M
2.791B
1393/11/4 2,429 2,355 2,450 231
3.887M
9.300B
1393/11/1 2,444 2,358 2,396 202
1.902M
4.511B
1393/10/30 2,456 2,370 2,430 156
1.625M
3.881B
1393/10/29 2,465 2,386 2,477 222
3.273M
7.853B
1393/10/28 2,485 2,411 2,500 330
4.528M
11.062B
1393/10/27 2,506 2,497 2,540 139
2.238M
5.597B
1393/10/24 2,507 2,490 2,519 194
2.449M
6.111B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/11/8 0 0
1393/8/1 12 1393 535 -13 -51
1393/4/31 12 1393 535 -6 476 -17
1393/4/7 12 1392 456
1393/4/7 12 1393 535 456چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524