PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 14:05:43
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,959 قیمت دیروز 2,006 تعداد معاملات 426 EPS 559
47     (%2.34) بیشترین قیمت 1,999 ارزش 3,898,878,402 P/E 3.6
قیمت پایانی 1,991 کمترین قیمت 1,951 حجم 1,980,099 حداکثر قیمت مجاز 2,106
15     (%0.75) اولین قیمت 1,999 حجم مبنا 4,918,839 حداقل قیمت مجاز 1,906
تاریخ آخرین معامله 1394/3/6 - 12:29:28   ارزش بازار (م ر) 91,334,448 تعداد سهام 45,873,655,652
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,500 1,959 1,960 200 1
3 9,536 1,958 1,962 5,999 2
3 6,905 1,957 1,965 418 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/3/5 2,006 1,960 2,050 951
4.995M
10.018B
1394/3/4 2,033 2,003 2,099 133
1.985M
4.036B
1394/2/22 2,475 2,440 2,505 766
8.217M
20.341B
1394/2/21 2,493 2,450 2,503 507
6.000M
14.956B
1394/2/20 2,510 2,488 2,544 246
2.451M
6.140B
1394/2/19 2,518 2,483 2,581 361
3.116M
7.796B
1394/2/16 2,586 2,552 2,600 142
750,443
1.925B
1394/2/15 2,591 2,561 2,619 222
2.198M
5.674B
1394/2/14 2,605 2,560 2,636 142
1.953M
5.028B
1394/2/13 2,638 2,581 2,669 91
468,533
1.216B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/3/4 12 1394 559
1394/2/13 12 1394 559 535
1393/12/2 12 1393 535
1393/11/23 12 1393 535 -11 -51
1393/11/12 12 1393 535 -15 472 -58چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524