PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 08:50:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,990 قیمت دیروز 6,990 تعداد معاملات 0 EPS 160
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 43.7
قیمت آخرین معامله 6,790 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 7,330
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 16,949,153 حداقل قیمت مجاز 6,650
تاریخ آخرین معامله 1400/10/27 - 12:29:39   ارزش بازار (م ر) 419,400,000 تعداد سهام 60,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 105,228 6,740 6,740 131,192 1
1 10,000 6,720 6,890 750 1
2 103,000 6,700 6,970 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/27 6,990 6,760 7,110 714
6.667M
46.313B
1400/10/26 7,010 6,780 7,200 627
9.285M
64.860B
1400/10/25 7,030 6,820 7,100 520
5.417M
37.454B
1400/10/22 7,080 7,010 7,290 610
5.430M
38.926B
1400/10/21 7,030 7,040 7,330 485
3.140M
22.415B
1400/10/20 7,010 6,710 7,200 823
9.959M
70.363B
1400/10/19 6,930 6,910 7,190 925
16.318M
113.045B
1400/10/18 7,270 7,130 7,450 562
4.602M
33.300B
1400/10/15 7,280 7,140 7,320 464
3.448M
24.907B
1400/10/14 7,300 7,150 7,330 606
8.293M
59.841B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 475 453 247 455 213
1396/4/29 3 1396 469 423 119 455 144
1395/12/19 12 1396 469 423 455 455 381
1395/12/19 12 1395 453 381
1395/10/30 9 1395 453 559 339 381 385

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
اختيارخ ت اخابر-11231-02/03/27 (ظخابر203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1401/02/28 (ضمخا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/10/26 (ضمخا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1401/02/28 (ضمخا2014) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1400/12/22 (جسي012) 73,218 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1401/02/28 (طمخا2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1400/10/26 (ضمخا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/10/26 (طمخا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/10/26 (طمخا1040) 6,953 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1401/02/28 (ضمخا2016) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1400/10/26 (طمخا1035) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4500-1401/02/28 (ضمخا2011) 2,550 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5000-1400/10/26 (ضمخا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1401/02/28 (طمخا2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1401/02/28 (ضمخا2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12694-01/09/06 (ظمراه109) 1 (0%) 0
0
0
مخابرات ايران (اخابر) 6,790 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/10/26 (طمخا1037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1401/02/28 (طمخا2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5000-1400/10/26 (طمخا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/10/26 (ضمخا1038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5000-1401/02/28 (ضمخا2012) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6000-1401/02/28 (ضمخا2013) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/10/26 (ضمخا1037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6000-1400/10/26 (طمخا1034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1400/10/26 (ضمخا1039) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-12900-01/08/18 (هخابر108) 906 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1401/02/28 (طمخا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1400/10/26 (طمخا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5000-1401/02/28 (طمخا2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/10/26 (ضمخا1040) 38 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1401/02/28 (طمخا2015) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 989,800 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/10/26 (طمخا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1400/10/26 (ضمخا1035) 21 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6000-1401/02/28 (طمخا2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4500-1401/02/28 (طمخا2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-12578-01/08/21 (همراه108) 2,747 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1401/02/28 (ضمخا2015) 299 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/10/26 (طمخا1038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6000-1400/10/26 (ضمخا1034) 890 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-13014-01/09/05 (ظخابر109) 1 (0%) 0
0
0
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 7,720 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-10834-02/01/27 (هخابر201) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
تلفن امور سهام: 88548251-88170160-88170019-88182995-88170021-88548256
نمابر امور سهام: 88170023
آدرس شرکت: تهران- خیابان دکتر شریعتی -چهارراه شهید قدوسی (قصر سایق) خیابان کورش -نبش سهندمعاونت مالی پشتیبانی مخابرات ایران(امور سهام)
مدیر مالی: آقای عبدالله اورعی
مدیر سهام: آقای مجتبی حیدری
مدیر عامل: آقای سید اسدالله دهناد
وب سایت امور سهام: http://saham.tci.ir/