PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:11:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,197 قیمت دیروز 2,197 تعداد معاملات 0 EPS 423
0     (%0) بیشترین قیمت 2,558 ارزش 0 P/E 5.2
قیمت آخرین معامله 2,503 کمترین قیمت 2,480 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,306
306     (%13.93) اولین قیمت 2,539 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,088
تاریخ آخرین معامله 1395/2/27 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 131,820,000 تعداد سهام 60,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/2/27 2,541 2,480 2,558 481
15.056M
38.255B
1395/2/26 2,529 2,415 2,545 262
9.901M
25.036B
1395/2/25 2,495 2,440 2,497 123
375,826
919.914M
1395/2/22 2,500 2,420 2,465 185
1.372M
3.348B
1395/2/21 2,531 2,464 2,527 152
1.351M
3.365B
1395/2/20 2,552 2,486 2,588 363
12.081M
30.825B
1395/2/19 2,513 2,432 2,535 499
14.374M
36.120B
1395/2/18 2,462 2,430 2,480 379
4.593M
11.305B
1395/2/15 2,454 2,378 2,475 318
5.084M
12.474B
1395/2/14 2,441 2,350 2,449 245
18.247M
44.535B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/2/6 12 1395 423 559 505 505 476
1395/2/6 12 1394 499 476
1394/12/26 9 1394 559 535 -23 476 4
1394/12/8 6 1394 559 535 -15 476 -11
1394/4/31 3 1394 559 535 -3 476 -6چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524