PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:01:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,684 قیمت دیروز 2,689 تعداد معاملات 300 EPS 535
5     (%0.19) بیشترین قیمت 2,685 ارزش 11,828,903,261 P/E 5.0
قیمت آخرین معامله 2,664 کمترین قیمت 2,640 حجم 4,425,062 حداکثر قیمت مجاز 2,796
25     (%0.93) اولین قیمت 2,669 حجم مبنا 13,762,097 حداقل قیمت مجاز 2,582
تاریخ آخرین معامله 1393/8/7 - 12:29:28   ارزش بازار (م ر) 123,124,891 تعداد سهام 45,873,655,652
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 2,662 2,679 2,000 1
1 450 2,652 2,680 1,000 1
1 10,000 2,644 2,684 4,000 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/8/7 2,684 2,640 2,685 300
4.425M
11.829B
1393/8/6 2,689 2,644 2,699 227
2.036M
5.440B
1393/8/5 2,692 2,662 2,715 237
1.831M
4.918B
1393/8/4 2,693 2,652 2,699 253
1.850M
4.937B
1393/8/3 2,697 2,660 2,690 247
1.610M
4.306B
1393/7/30 2,700 2,660 2,731 304
1.926M
5.180B
1393/7/29 2,702 2,670 2,787 587
5.946M
16.119B
1393/7/28 2,695 2,654 2,704 460
12.698M
34.327B
1393/7/27 2,600 2,555 2,680 714
5.577M
14.689B
1393/7/26 2,577 2,535 2,598 454
3.529M
9.126B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/8/1 12 1393 535 -13 -51
1393/4/31 12 1393 535 -6 476 -17
1393/4/7 12 1393 535 456
1393/4/7 12 1392 456
1392/12/4 12 1392 456 -58 444 5چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524