PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:11:24
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,381 قیمت دیروز 3,376 تعداد معاملات 724 EPS 456
5     (%0.15) بیشترین قیمت 3,449 ارزش 12,520,835,944 P/E 7.4
قیمت آخرین معامله 3,390 کمترین قیمت 3,351 حجم 3,687,469 حداکثر قیمت مجاز 3,511
14     (%0.41) اولین قیمت 3,430 حجم مبنا 13,762,097 حداقل قیمت مجاز 3,241
تاریخ آخرین معامله 1393/1/27 - 12:31:20   ارزش بازار (م ر) 155,098,829 تعداد سهام 45,873,655,652
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,058 3,386 3,390 2,334 1
2 21,460 3,385 3,399 1,000 1
1 1,200 3,383 3,410 115 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/1/27 3,381 3,351 3,449 724
3.687M
12.521B
1393/1/26 3,376 3,300 3,449 1,123
13.952M
47.105B
1393/1/25 3,317 3,261 3,439 1,208
14.862M
49.302B
1393/1/24 3,383 3,381 3,426 3,070
21.928M
74.180B
1393/1/23 3,521 3,478 3,598 1,284
11.128M
38.921B
1393/1/20 3,622 3,547 3,680 2,343
19.912M
72.130B
1393/1/19 3,586 3,513 3,592 2,845
43.275M
155.187B
1393/1/18 3,454 3,360 3,486 924
11.726M
40.704B
1393/1/17 3,352 3,266 3,400 720
7.336M
24.276B
1393/1/16 3,402 3,377 3,447 727
4.909M
16.720B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/12/4 12 1393 535 0 0 0 0
1392/12/4 12 1392 456 0 -58 444 5
1392/8/1 12 1392 465 0 -33 444 7
1392/5/7 12 1392 465 0 -17 444 3
1392/2/8 12 1392 465 0 0 0 0



چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524