PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:30:29
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,101 قیمت دیروز 2,085 تعداد معاملات 252 EPS 423
16     (%0.77) بیشترین قیمت 2,108 ارزش 6,472,237,612 P/E 5.0
قیمت پایانی 2,095 کمترین قیمت 2,073 حجم 3,081,225 حداکثر قیمت مجاز 2,189
10     (%0.48) اولین قیمت 2,073 حجم مبنا 4,800,768 حداقل قیمت مجاز 1,981
تاریخ آخرین معامله 1395/5/4 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 125,700,000 تعداد سهام 60,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 1,619 2,095 2,101 40,000 1
2 19,000 2,093 2,102 20,000 1
1 1,427 2,092 2,103 47,400 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/5/3 2,085 2,074 2,094 141
890,344
1.859B
1395/5/2 2,084 2,060 2,095 123
855,154
1.784B
1395/4/30 2,083 2,068 2,091 282
4.252M
8.854B
1395/4/29 2,088 2,062 2,089 154
1.707M
3.560B
1395/4/28 2,089 2,046 2,091 103
6.893M
14.397B
1395/4/27 2,071 2,043 2,072 128
1.424M
2.936B
1395/4/26 2,074 2,048 2,080 131
1.356M
2.788B
1395/4/23 2,082 2,027 2,060 124
804,022
1.640B
1395/4/22 2,090 2,041 2,080 125
939,630
1.926B
1395/4/21 2,100 2,040 2,107 161
9.423M
19.785B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/4/30 3 1395 423 559 505
1395/4/14 12 1395 423 559 505 505 476
1395/4/14 12 1394 505 476
1394/12/26 9 1394 559 535 -23 476 4
1394/12/8 6 1394 559 535 -15 476 -11چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524