PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:41:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,705 قیمت دیروز 2,705 تعداد معاملات 321 EPS 535
0     (%0) بیشترین قیمت 2,721 ارزش 6,006,255,720 P/E 5.1
قیمت آخرین معامله 2,720 کمترین قیمت 2,677 حجم 2,219,418 حداکثر قیمت مجاز 2,813
15     (%0.55) اولین قیمت 2,680 حجم مبنا 13,762,097 حداقل قیمت مجاز 2,597
تاریخ آخرین معامله 1393/5/1 - 12:29:24   ارزش بازار (م ر) 124,088,238 تعداد سهام 45,873,655,652
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 400 2,706 2,721 100 1
2 17,036 2,701 2,725 500 1
11 1,000,500 2,700 2,728 20,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/5/1 2,705 2,677 2,721 321
2.219M
6.006B
1393/4/31 2,705 2,676 2,720 358
3.004M
8.102B
1393/4/30 2,707 2,672 2,720 380
7.554M
20.481B
1393/4/29 2,701 2,691 2,744 394
3.804M
10.286B
1393/4/25 2,700 2,701 2,752 416
6.722M
18.272B
1393/4/24 2,683 2,671 2,759 447
2.746M
7.478B
1393/4/23 2,673 2,639 2,715 235
1.718M
4.599B
1393/4/22 2,672 2,650 2,720 322
2.387M
6.400B
1393/4/21 2,670 2,612 2,740 392
4.172M
11.233B
1393/4/18 2,661 2,637 2,700 348
2.994M
8.012B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/4/31 12 1393 535 0 -6 476 -17
1392/12/4 12 1393 535 0 0 476 0
1392/12/4 12 1392 456 0 -58 444 5
1392/8/1 12 1392 465 0 -33 444 7
1392/5/7 12 1392 465 0 -17 444 3چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524