PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:41:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,639 قیمت دیروز 2,585 تعداد معاملات 537 EPS 535
54     (%2.09) بیشترین قیمت 2,659 ارزش 36,195,904,112 P/E 4.9
قیمت آخرین معامله 2,635 کمترین قیمت 2,616 حجم 13,714,445 حداکثر قیمت مجاز 2,688
50     (%1.93) اولین قیمت 2,630 حجم مبنا 13,762,097 حداقل قیمت مجاز 2,482
تاریخ آخرین معامله 1393/5/29 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 121,060,577 تعداد سهام 45,873,655,652
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,700 2,632 2,637 5,100 2
2 20,010 2,625 2,638 2,181 1
1 120 2,622 2,639 50 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/5/29 2,639 2,616 2,659 537
13.714M
36.196B
1393/5/28 2,585 2,571 2,650 591
4.110M
10.777B
1393/5/27 2,570 2,534 2,604 350
2.640M
6.804B
1393/5/26 2,568 2,530 2,559 261
1.793M
4.562B
1393/5/25 2,572 2,533 2,575 209
1.375M
3.498B
1393/5/22 2,575 2,530 2,599 250
2.215M
5.683B
1393/5/21 2,577 2,542 2,600 239
2.743M
7.051B
1393/5/20 2,578 2,533 2,611 535
6.100M
15.722B
1393/5/19 2,578 2,523 2,580 329
3.018M
7.643B
1393/5/18 2,591 2,522 2,597 593
5.468M
13.865B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/4/31 12 1393 535 -6 476 -17
1393/4/7 12 1393 535 456
1392/12/4 12 1392 456 -58 444 5
1392/8/1 12 1392 465 -33 444 7
1392/5/7 12 1392 465 -17 444 3چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524