PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:32:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,777 قیمت دیروز 2,780 تعداد معاملات 173 EPS
3     (%0.11) بیشترین قیمت 2,749 ارزش 2,011,234,503 P/E
قیمت آخرین معامله 2,724 کمترین قیمت 2,701 حجم 739,965 حداکثر قیمت مجاز 2,891
56     (%2.01) اولین قیمت 2,714 حجم مبنا 13,762,097 حداقل قیمت مجاز 2,669
تاریخ آخرین معامله 1393/9/5 - 12:28:46   ارزش بازار (م ر) 127,391,141 تعداد سهام 45,873,655,652
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 13,500 2,715 2,728 4,000 1
1 20,000 2,712 2,730 356 1
1 1 2,711 2,748 39,000 13


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/9/5 2,777 2,701 2,749 173
739,965
2.011B
1393/9/4 2,780 2,714 2,761 484
6.745M
18.417B
1393/9/3 2,827 2,781 2,920 390
4.144M
11.882B
1393/9/2 2,809 2,752 2,850 282
1.625M
4.553B
1393/9/1 2,810 2,743 2,784 244
2.198M
6.056B
1393/8/28 2,820 2,757 2,805 196
2.043M
5.700B
1393/8/27 2,825 2,750 2,836 384
5.475M
15.378B
1393/8/26 2,836 2,800 2,871 410
7.250M
20.433B
1393/8/25 2,855 2,820 2,844 519
7.366M
20.870B
1393/8/24 2,881 2,811 2,898 523
8.091M
23.107B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/9/6 0 0چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524