PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:03:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,896 قیمت دیروز 1,904 تعداد معاملات 194 EPS 469
8     (%0.42) بیشترین قیمت 1,905 ارزش 6,662,001,832 P/E 4.1
قیمت پایانی 1,901 کمترین قیمت 1,881 حجم 3,507,287 حداکثر قیمت مجاز 1,999
3     (%0.16) اولین قیمت 1,890 حجم مبنا 5,252,101 حداقل قیمت مجاز 1,809
تاریخ آخرین معامله 1396/5/28 - 11:54:56   ارزش بازار (م ر) 114,060,000 تعداد سهام 60,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 30,000 1,895 1,899 26,085 2
2 30,900 1,894 1,900 456,200 10
1 550 1,893 1,901 15,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/5/25 1,904 1,892 1,916 150
1.882M
3.575B
1396/5/24 1,906 1,900 1,916 107
2.035M
3.873B
1396/5/23 1,908 1,899 1,926 214
4.089M
7.803B
1396/5/22 1,905 1,900 1,915 189
3.246M
6.174B
1396/5/21 1,911 1,900 1,924 194
2.246M
4.283B
1396/5/18 1,914 1,901 1,930 141
2.601M
4.975B
1396/5/17 1,915 1,900 1,930 378
8.878M
17.002B
1396/5/16 1,925 1,911 1,923 55
969,241
1.861B
1396/5/15 1,926 1,907 1,925 141
2.271M
4.346B
1396/5/11 1,935 1,910 1,924 79
345,571
663.051M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 453 559 368 501 385
1395/9/30 6 1395 453 559 331 501 275
1395/7/19 5 1395 425 501
1395/5/5 3 1395 423 559 501
1395/4/14 12 1395 423 559 501 501 476

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 1,896 (0.42%) 194
3.507M
6.662B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 14,600 (1.98%) 93
73,400
1.073B
صكوك اجاره رايتل ماهانه 21 % (صايتل902) 1,035,000 (0.32%) 30
1,396
1.438B
اختيارف اخابر-1667-1397/03/05 (طمخا3000) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-2400-1396/07/05 (ضمخا7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-1667-1397/03/05 (ضمخا3000) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-1867-1397/03/05 (ضمخا3001) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-2067-1397/03/05 (ضمخا3002) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-1900-1396/07/05 (طمخا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2200-1396/07/05 (طمخا7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف. مخابرات ايران9612 (هخابر612) 190 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-2200-1396/07/05 (ضمخا7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2000-1396/07/05 (طمخا7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-2000-1396/07/05 (ضمخا7002) 1 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-2667-1397/03/05 (ضمخا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-1900-1396/07/05 (ضمخا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-1800-1396/07/05 (ضمخا7000) 230 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-1867-1397/03/05 (طمخا3001) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2067-1397/03/05 (طمخا3002) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2400-1396/07/05 (طمخا7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-1800-1396/07/05 (طمخا7000) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524