PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:32:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,460 قیمت دیروز 6,460 تعداد معاملات 0 EPS -43
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -150.2
قیمت آخرین معامله 6,420 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 6,840
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 18,575,851 حداقل قیمت مجاز 6,080
تاریخ آخرین معامله 1401/4/21 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 387,600,000 تعداد سهام 60,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/4/21 6,540 6,300 6,700 781
7.960M
51.592B
1401/4/20 6,580 6,380 6,700 1,042
11.601M
75.160B
1401/4/18 6,780 6,600 6,770 677
4.926M
32.762B
1401/4/15 6,830 6,660 6,820 605
4.504M
30.240B
1401/4/14 6,870 6,730 6,890 424
4.459M
30.384B
1401/4/13 6,890 6,780 6,920 538
4.994M
34.271B
1401/4/12 6,900 6,730 6,920 507
4.078M
27.928B
1401/4/11 6,910 6,750 6,930 549
3.608M
24.604B
1401/4/8 6,930 6,810 7,000 629
4.529M
31.307B
1401/4/7 6,930 6,790 7,080 978
9.061M
62.938B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 475 453 247 455 213
1396/4/29 3 1396 469 423 119 455 144
1395/12/19 12 1396 469 423 455 455 381
1395/12/19 12 1395 453 381
1395/10/30 9 1395 453 559 339 381 385

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 7,620 (0.93%) 527
4.388M
33.346B
اختيارف ت اخابر-10755-02/01/27 (هخابر201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10921-1401/08/29 (ضمخا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-11921-1401/08/29 (ضمخا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-11152-02/03/27 (ظخابر203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6421-1401/08/29 (ضمخا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7421-1401/08/29 (طمخا8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7421-1401/08/29 (ضمخا8004) 1,590 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10921-1401/08/29 (طمخا8008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1401/06/20 (جسي106) 83,057 (0.50%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6921-1401/08/29 (ضمخا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6421-1401/08/29 (طمخا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-12222-02/07/26 (همراه207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9921-1401/08/29 (طمخا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8921-1401/08/29 (طمخا8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12104-01/09/06 (ظمراه109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9921-1401/08/29 (ضمخا8007) 250 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8921-1401/08/29 (ضمخا8006) 1 (0%) 0
0
0
مخابرات ايران (اخابر) 6,420 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12440-02/08/27 (ظمراه208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5421-1401/08/29 (ضمخا8000) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-12821-01/08/18 (هخابر108) 906 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-11921-1401/08/29 (طمخا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5921-1401/08/29 (ضمخا8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7921-1401/08/29 (ضمخا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5421-1401/08/29 (طمخا8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7921-1401/08/29 (طمخا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6921-1401/08/29 (طمخا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-11988-01/08/21 (همراه108) 2,747 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5921-1401/08/29 (طمخا8001) 1 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-12935-01/09/05 (ظخابر109) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
تلفن امور سهام: 88548251-88170160-88170019-88182995-88170021-88548256
نمابر امور سهام: 88170023
آدرس شرکت: تهران- خیابان دکتر شریعتی -چهارراه شهید قدوسی (قصر سایق) خیابان کورش -نبش سهندمعاونت مالی پشتیبانی مخابرات ایران(امور سهام)
مدیر مالی: آقای عبدالله اورعی
مدیر سهام: آقای مجتبی حیدری
مدیر عامل: آقای سید اسدالله دهناد
وب سایت امور سهام: http://saham.tci.ir/