PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 06:24:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,238 قیمت دیروز 2,238 تعداد معاملات 0 EPS 474
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 4.7
قیمت آخرین معامله 2,199 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,349
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 4,442,470 حداقل قیمت مجاز 2,127
تاریخ آخرین معامله 1397/2/2 - 12:28:13   ارزش بازار (م ر) 134,280,000 تعداد سهام 60,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 2,186 2,199 582 1
2 6,072 2,185 2,200 10,000 1
1 13,673 2,184 2,201 25,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/2/2 2,238 2,187 2,201 93
628,768
1.378B
1397/2/1 2,246 2,200 2,256 63
584,120
1.293B
1397/1/29 2,251 2,210 2,252 34
416,462
923.018M
1397/1/28 2,254 2,209 2,269 230
4.983M
11.231B
1397/1/27 2,251 2,212 2,260 198
4.376M
9.853B
1397/1/26 2,235 2,200 2,249 113
2.187M
4.901B
1397/1/22 2,229 2,186 2,248 186
3.601M
8.042B
1397/1/21 2,212 2,188 2,218 63
675,205
1.479B
1397/1/20 2,216 2,192 2,245 155
4.131M
9.145B
1397/1/19 2,240 2,206 2,236 45
267,523
594.121M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 453 559 368 501 385
1395/9/30 6 1395 453 559 331 501 275
1395/7/19 5 1395 425 501
1395/5/5 3 1395 423 559 501
1395/4/14 12 1395 423 559 501 501 476چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524