PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:56:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,454 قیمت دیروز 2,441 تعداد معاملات 318 EPS 423
13     (%0.53) بیشترین قیمت 2,475 ارزش 12,474,093,626 P/E 5.8
قیمت آخرین معامله 2,475 کمترین قیمت 2,378 حجم 5,083,844 حداکثر قیمت مجاز 2,563
34     (%1.39) اولین قیمت 2,439 حجم مبنا 4,246,285 حداقل قیمت مجاز 2,319
تاریخ آخرین معامله 1395/2/15 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 147,240,000 تعداد سهام 60,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 22,000 2,422 2,475 5,000 1
1 820 2,412 2,479 4,500 1
1 1,650 2,410 2,480 112,300 6


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/2/14 2,441 2,350 2,449 245
18.247M
44.535B
1395/2/13 2,373 2,330 2,384 551
9.681M
22.975B
1395/2/12 2,355 2,342 2,390 220
2.755M
6.489B
1395/1/22 2,774 2,741 2,802 624
6.366M
17.663B
1395/1/21 2,873 2,821 2,900 260
2.114M
6.022B
1395/1/9 2,912 2,860 2,948 394
2.730M
7.939B
1395/1/8 2,928 2,825 2,949 97
472,862
1.380B
1394/12/24 2,930 2,791 2,968 1,611
23.834M
69.824B
1394/12/22 2,827 2,780 2,879 546
6.275M
17.737B
1394/12/19 2,797 2,760 2,853 399
9.487M
26.537B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/2/6 12 1395 423 559 505 505 476
1395/2/6 12 1394 499 476
1394/12/26 9 1394 559 535 -23 476 4
1394/12/8 6 1394 559 535 -15 476 -11
1394/4/31 3 1394 559 535 -3 476 -6چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524