PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فرآوري زغال سنگ پروده طبس
فرآوري زغال سنگ پروده طبس ( كپرور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 06:41:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 30,772 قیمت دیروز 30,772 تعداد معاملات 0 EPS 4552
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 6.8
قیمت آخرین معامله 30,989 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 32,310
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 496,870 حداقل قیمت مجاز 29,234
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 16,616,880 تعداد سهام 540,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 175 29,500 32,100 19,078 2
1 200 27,650 32,546 470 1
0 0 0 32,900 7,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 30,772 30,000 31,470 272
309,501
9.482B
1400/9/7 30,997 30,080 31,990 271
369,720
11.390B
1400/9/6 31,549 30,400 31,698 674
2.069M
65.280B
1400/9/3 30,189 29,020 30,520 249
669,023
20.197B
1400/9/2 29,067 28,719 30,620 264
587,745
17.084B
1400/9/1 30,230 29,310 31,420 149
208,747
6.314B
1400/8/30 30,215 29,907 31,099 285
644,404
19.471B
1400/8/29 31,481 31,010 32,348 108
138,409
4.380B
1400/8/26 31,414 31,321 32,370 132
114,093
3.626B
1400/8/25 31,296 30,300 32,169 147
146,656
4.564B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/1/29 12 1396 605 428 594 594 704
1396/1/29 12 1395 545 704
1395/12/3 9 1395 585 472 704 627
1394/12/26 12 1395 428 775 704 704 894
1394/12/26 12 1394 775 894

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس) 51,400 (0%) 0
0
0
زغالسنگ البرز شرقي (زغالسنگ البرز) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) 30,989 (0%) 0
0
0
زغال سنگ پروده طبس (كزغال) 31,384 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) 74,978 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: اصفهان - خیابان سجاد - چهارراه آپادانا- جنب بانک مسکن - ساختمان 161
تلفن شرکت: 03136411853
نمابر امور سهام: 03136295872
مدیر عامل: آقای ناصر هاشمی طاهری
مدیر مالی: خانم نسترن عباس زاده
وب سایت شرکت: info@parvadeh.com
مدیر سهام: 031362
تلفن شرکت: 031363528466
تلفن امور سهام: 031-36280290-9داخلی
آدرس امور سهام: 03136280290
تلفن امور سهام: 03136280290