PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فرآوري زغال سنگ پروده طبس
فرآوري زغال سنگ پروده طبس ( كپرور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:26:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,810 قیمت دیروز 11,250 تعداد معاملات 610 EPS 1502
440     (%3.91) بیشترین قیمت 11,400 ارزش 29,894,931,000 P/E 7.2
قیمت آخرین معامله 10,800 کمترین قیمت 10,690 حجم 2,766,620 حداکثر قیمت مجاز 11,810
450     (%4.00) اولین قیمت 11,400 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 10,690
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:41   ارزش بازار (م ر) 18,485,100 تعداد سهام 1,710,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 3,309 10,690 10,800 1,000 1
1 500 10,530 10,830 3,148 1
0 0 0 10,840 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 10,810 10,690 11,400 610
2.767M
29.895B
1401/3/1 11,250 11,020 11,430 358
1.524M
17.138B
1401/2/31 11,200 10,900 11,480 354
1.432M
16.046B
1401/2/28 11,120 11,040 11,450 456
1.865M
20.736B
1401/2/27 11,350 11,070 11,600 587
3.337M
37.881B
1401/2/26 11,130 11,010 11,320 756
3.408M
37.922B
1401/2/25 11,260 11,150 11,590 728
2.253M
25.365B
1401/2/24 11,560 11,350 11,870 1,183
4.537M
52.440B
1401/2/21 11,350 11,130 11,470 833
3.549M
40.298B
1401/2/20 11,400 10,710 11,620 1,161
5.916M
67.468B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/1/29 12 1396 605 428 594 594 704
1396/1/29 12 1395 545 704
1395/12/3 9 1395 585 472 704 627
1394/12/26 12 1394 775 894
1394/12/26 12 1395 428 775 704 704 894

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
زغال سنگ پروده طبس (كزغال) 20,000 (1.72%) 1508
2.674M
52.617B
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) 98,800 (2.12%) 639
338,342
33.171B
فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) 10,800 (4.00%) 610
2.767M
29.895B
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس) 19,720 (4.69%) 379
2.739M
54.270B
زغالسنگ البرز شرقي (زغالسنگ البرز) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: اصفهان - خیابان سجاد - چهارراه آپادانا- جنب بانک مسکن - ساختمان 161
تلفن شرکت: 03136411853
نمابر امور سهام: 03136295872
مدیر عامل: آقای ناصر هاشمی طاهری
مدیر مالی: خانم نسترن عباس زاده
وب سایت شرکت: info@parvadeh.com
مدیر سهام: 031362
تلفن شرکت: 031363528466
تلفن امور سهام: 031-36280290-9داخلی
آدرس امور سهام: 03136280290
تلفن امور سهام: 03136280290