PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پشم‌ بافي‌ توس
پشم‌ بافي‌ توس ( نتوس ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 19:39:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 17,037 قیمت دیروز 17,563 تعداد معاملات 185 EPS 24
526     (%2.99) بیشترین قیمت 17,037 ارزش 7,065,022,419 P/E 723.5
قیمت پایانی 17,363 کمترین قیمت 17,037 حجم 414,687 حداکثر قیمت مجاز 18,089
200     (%1.14) اولین قیمت 17,037 حجم مبنا 1,088,436 حداقل قیمت مجاز 17,037
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 12:29:04   ارزش بازار (م ر) 4,807,709 تعداد سهام 276,893,969
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,168 17,037 17,037 3,039,172 406
0 0 0 17,038 1,450 1
0 0 0 17,100 106,599 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/11 17,563 17,107 17,107 317
537,029
9.187B
1399/3/10 18,007 17,824 17,824 318
726,409
12.948B
1399/3/7 18,375 18,375 18,375 433
1.338M
24.582B
1399/3/6 18,943 18,089 19,207 1,167
3.677M
69.656B
1399/3/3 18,648 18,648 18,648 176
1.234M
23.004B
1399/2/31 18,105 18,445 18,445 158
453,627
8.367B
1399/2/30 17,908 17,936 17,936 194
1.198M
21.482B
1399/2/29 17,082 17,286 17,286 78
735,343
12.711B
1399/2/28 16,783 17,139 17,139 119
354,174
6.070B
1399/2/27 16,640 16,640 16,640 211
1.271M
21.142B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/22 3 1393 -50 -1331 -12 25 -56
1393/1/21 12 1392 68 -58
1393/1/20 12 1393 -50 -235 25 25 -58
1392/11/1 9 1392 68 -268 17 -58 -107
1392/9/27 6 1392 17 -266 -24 -58 -109

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
عطرين نخ قم (نطرين) 103,090 (4.66%) 2087
1.033M
109.591B
پشم‌ بافي‌ توس (نتوس) 17,037 (2.99%) 185
414,687
7.065B
ايران‌ مرينوس‌ (نمرينو) 54,637 (5.00%) 53
77,778
4.250B
كارخانجات پشمبافي افشار يزد (نشار) 924 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع بلوچ (صنايع بلوچ) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي‌ بروجرد (نبروج) 6,201 (4.99%) 0
0
0
نساجي قائمشهر (نساجي قائمشهر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 23,091,374 8.330
شخص حقیقی 22,374,481 8.080
شخص حقیقی 21,211,245 7.660
شخص حقیقی 20,934,257 7.560
شخص حقیقی 13,150,900 4.740
شخص حقیقی 11,736,019 4.230
شخص حقیقی 10,126,153 3.650
شخص حقیقی 9,638,104 3.480
شخص حقیقی 8,426,307 3.040
شخص حقیقی 6,948,654 2.500
شخص حقیقی 6,299,366 2.270
شخص حقیقی 5,566,472 2.010
شخص حقیقی 3,560,065 1.280
شخص حقیقی 3,560,065 1.280
شخص حقیقی 2,855,897 1.030

چکیده