PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پشم‌ بافي‌ توس
پشم‌ بافي‌ توس ( نتوس ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 19:07:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,030 قیمت دیروز 15,030 تعداد معاملات 0 EPS 27
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 556.7
قیمت آخرین معامله 14,648 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 15,480
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,278,364 حداقل قیمت مجاز 14,580
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:28:18   ارزش بازار (م ر) 4,161,716 تعداد سهام 276,893,969
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 14,680 5,603 1
0 0 0 15,600 2,000 1
0 0 0 15,647 2,215 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 15,030 14,648 14,648 121
199,260
2.919B
1399/5/20 15,101 14,737 14,737 123
255,420
3.764B
1399/5/19 15,192 15,176 15,645 960
2.504M
38.045B
1399/5/15 15,645 15,300 16,043 91
196,229
3.142B
1399/5/12 15,576 15,346 16,190 1,340
2.807M
43.724B
1399/5/11 15,820 15,650 16,610 1,511
4.013M
63.480B
1399/5/8 16,134 15,995 15,995 218
790,577
12.645B
1399/5/7 16,489 16,461 16,970 1,025
2.472M
40.753B
1399/5/6 17,327 16,970 16,970 170
350,512
5.948B
1399/5/5 17,494 17,243 17,600 337
582,577
10.046B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/22 3 1393 -50 -1331 -12 25 -56
1393/1/21 12 1392 68 -58
1393/1/20 12 1393 -50 -235 25 25 -58
1392/11/1 9 1392 68 -268 17 -58 -107
1392/9/27 6 1392 17 -266 -24 -58 -109

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
عطرين نخ قم (نطرين) 26,171 (5.00%) 219
568,270
14.872B
ايران‌ مرينوس‌ (نمرينو) 75,510 (4.99%) 22
69,610
5.256B
كارخانجات پشمبافي افشار يزد (نشار) 924 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع بلوچ (صنايع بلوچ) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي‌ بروجرد (نبروج) 6,200 (0%) 0
0
0
پشم‌ بافي‌ توس (نتوس) 14,648 (0%) 0
0
0
نساجي قائمشهر (نساجي قائمشهر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 23,091,374 8.330
شخص حقیقی 22,374,481 8.080
شخص حقیقی 21,211,245 7.660
شخص حقیقی 20,934,257 7.560
شخص حقیقی 13,150,900 4.740
شخص حقیقی 11,736,019 4.230
شخص حقیقی 10,126,153 3.650
شخص حقیقی 9,638,104 3.480
شخص حقیقی 8,426,307 3.040
شخص حقیقی 6,948,654 2.500
شخص حقیقی 6,299,366 2.270
شخص حقیقی 5,566,472 2.010
شخص حقیقی 3,560,065 1.280
شخص حقیقی 3,560,065 1.280
شخص حقیقی 2,855,897 1.030

چکیده