PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پشم‌ بافي‌ توس
پشم‌ بافي‌ توس ( نتوس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:01:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 20,433 قیمت دیروز 20,434 تعداد معاملات 2 EPS 33
1     (%0.00) بیشترین قیمت 19,821 ارزش 15,301,812 P/E 619.2
قیمت آخرین معامله 19,821 کمترین قیمت 19,821 حجم 772 حداکثر قیمت مجاز 21,047
613     (%3.00) اولین قیمت 19,821 حجم مبنا 489,381 حداقل قیمت مجاز 19,821
تاریخ آخرین معامله 1400/3/29 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 5,657,774 تعداد سهام 276,893,969
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 19,821 7,592,990 280
0 0 0 19,827 1,516,698 18
0 0 0 20,000 5,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/3/29 20,433 19,821 19,821 2
772
15.302M
1400/3/25 20,434 19,418 19,418 1
3,000
58.254M
1400/3/12 20,440 20,440 20,440 39
1.019M
20.821B
1400/3/11 21,072 20,026 20,026 1
3,794
75.979M
1400/3/10 21,080 20,450 20,450 2
1,600
32.720M
1400/3/9 21,082 20,452 20,452 1
1,354
27.692M
1400/3/5 21,084 20,032 20,032 1
919
18.409M
1400/3/3 21,086 20,455 20,455 1
588
12.028M
1400/3/2 21,087 21,087 21,087 50
2.991M
63.076B
1400/3/1 21,739 20,681 20,681 4
12,836
265.461M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/22 3 1393 -50 -1331 -12 25 -56
1393/1/21 12 1392 68 -58
1393/1/20 12 1393 -50 -235 25 25 -58
1392/11/1 9 1392 68 -268 17 -58 -107
1392/9/27 6 1392 17 -266 -24 -58 -109

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ مرينوس‌ (نمرينو) 76,140 (10.00%) 1340
914,099
70.153B
عطرين نخ قم (نطرين) 11,021 (5.00%) 4
2,710
29.867M
پشم‌ بافي‌ توس (نتوس) 19,821 (3.00%) 2
772
15.302M
نساجي قائمشهر (نساجي قائمشهر) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات پشمبافي افشار يزد (نشار) 1 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع بلوچ (صنايع بلوچ) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي بروجرد (نبروج) 5,932 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 23,105,409 8.340
شخص حقیقی 22,374,481 8.080
شخص حقیقی 21,211,245 7.660
شخص حقیقی 20,934,257 7.560
شخص حقیقی 11,850,900 4.270
شخص حقیقی 11,736,019 4.230
شخص حقیقی 10,126,153 3.650
شخص حقیقی 9,138,104 3.300
شخص حقیقی 8,426,307 3.040
شخص حقیقی 6,948,654 2.500
شخص حقیقی 6,299,366 2.270
شخص حقیقی 5,566,472 2.010
شخص حقیقی 3,560,065 1.280
شخص حقیقی 3,560,065 1.280
شخص حقیقی 2,855,897 1.030

چکیده