PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و صنعت جوين
كشت و صنعت جوين ( جوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 00:00:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,832 قیمت دیروز 4,746 تعداد معاملات 62 EPS 633
86     (%1.81) بیشترین قیمت 4,888 ارزش 8,850,061,272 P/E 7.6
قیمت آخرین معامله 4,888 کمترین قیمت 4,888 حجم 1,810,569 حداکثر قیمت مجاز 4,888
142     (%2.99) اولین قیمت 4,888 حجم مبنا 2,982,096 حداقل قیمت مجاز 4,604
تاریخ آخرین معامله 1401/5/23 - 12:17:21   ارزش بازار (م ر) 36,023,719 تعداد سهام 7,455,240,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
98 6,325,225 4,888 5,140 20,306 1
1 1,235 4,850 5,630 10,000 1
2 5,330 4,833 6,070 13,734 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 4,832 4,888 4,888 62
1.811M
8.850B
1401/5/22 4,746 4,833 4,833 46
1.138M
5.501B
1401/5/19 4,693 4,752 4,752 62
1.699M
8.072B
1401/5/18 4,614 4,691 4,691 39
1.301M
6.104B
1401/5/15 4,555 4,637 4,637 51
1.177M
5.458B
1401/5/12 4,502 4,430 4,580 113
1.330M
6.082B
1401/5/11 4,447 4,400 4,486 274
3.815M
16.964B
1401/5/10 4,356 4,350 4,445 167
1.016M
4.485B
1401/5/9 4,325 4,262 4,399 196
2.505M
10.823B
1401/5/8 4,347 4,332 4,430 172
1.931M
8.401B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 23,850 (6.00%) 1379
5.886M
140.351B
سپيد ماكيان (سپيد) 18,650 (2.30%) 1217
2.245M
42.095B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 10,000 (2.15%) 1076
1.226M
12.227B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 2,963 (2.85%) 927
14.494M
43.049B
سيمرغ (سيمرغ) 20,790 (3.53%) 808
1.920M
40.304B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 1,885 (3.18%) 561
9.299M
17.839B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,601 (0.46%) 485
7.025M
18.776B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 8,870 (5.54%) 460
1.989M
17.901B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 3,537 (0.71%) 442
3.590M
12.760B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 12,390 (1.90%) 364
456,973
5.656B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 4,759 (3.68%) 357
4.342M
20.715B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 39,000 (0.28%) 357
2.380M
92.819B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 7,170 (2.98%) 220
5.887M
42.217B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 6,430 (0.92%) 209
1.328M
8.566B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 19,150 (3.33%) 196
324,523
6.256B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 18,010 (0.66%) 123
176,647
3.203B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 7,900 (1.50%) 112
578,641
4.525B
كشت و صنعت جوين (جوين) 4,888 (2.99%) 62
1.811M
8.850B
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 11,910 (0%) 0
0
0
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0


چکیده