PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و صنعت جوين
كشت و صنعت جوين ( جوين ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 15:23:40
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,490 قیمت دیروز 2,548 تعداد معاملات 232 EPS 279
58     (%2.28) بیشترین قیمت 2,564 ارزش 5,898,122,788 P/E 9.0
قیمت پایانی 2,503 کمترین قیمت 2,472 حجم 2,380,996 حداکثر قیمت مجاز 2,624
45     (%1.77) اولین قیمت 2,486 حجم مبنا 3,782,149 حداقل قیمت مجاز 2,472
تاریخ آخرین معامله 1400/9/16 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 18,660,465 تعداد سهام 7,455,240,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 39,840 2,474 2,490 54,296 1
2 176,474 2,473 2,500 273,816 3
3 26,878 2,472 2,539 215,000 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/15 2,548 2,520 2,578 214
3.059M
7.757B
1400/9/14 2,597 2,550 2,650 154
1.739M
4.486B
1400/9/13 2,612 2,565 2,600 147
1.599M
4.107B
1400/9/10 2,644 2,576 2,710 182
1.805M
4.754B
1400/9/9 2,654 2,576 2,719 303
3.952M
10.487B
1400/9/8 2,652 2,642 2,710 443
8.245M
21.861B
1400/9/7 2,723 2,694 2,820 512
5.481M
14.926B
1400/9/6 2,777 2,666 2,825 1,085
19.045M
52.891B
1400/9/3 2,743 2,743 2,743 116
4.711M
12.923B
1400/9/2 2,664 2,722 2,722 27
1.018M
2.772B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيد ماكيان (سپيد) 58,700 (1.79%) 2618
2.290M
134.092B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 19,420 (1.40%) 1470
530,482
10.244B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 19,950 (3.53%) 1279
4.059M
80.556B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 1,383 (4.93%) 1183
38.604M
53.131B
سيمرغ (سيمرغ) 23,340 (1.89%) 788
3.407M
78.497B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 14,600 (2.54%) 574
1.134M
16.784B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 2,020 (2.46%) 387
4.502M
9.127B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,039 (0.84%) 310
4.930M
9.967B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 3,290 (0.03%) 306
3.046M
10.122B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 12,130 (2.62%) 277
698,210
8.526B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 6,296 (0.88%) 250
1.156M
7.264B
كشت و صنعت جوين (جوين) 2,490 (2.28%) 232
2.381M
5.898B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 7,025 (1.06%) 165
1.357M
9.433B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 17,330 (1.23%) 144
488,712
8.245B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 4,820 (0.35%) 109
1.064M
5.088B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 1,651 (3.00%) 92
2.236M
3.692B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 8,642 (0.61%) 73
266,263
2.312B
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 10,866 (0%) 0
0
0
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 25,100 (0%) 0
0
0
اختيارف ت سپيد22620-01/04/22 (هسپيد104) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده