PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال ( قچار ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 170,546 قیمت دیروز 170,546 تعداد معاملات 0 EPS 2118
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 80.5
قیمت آخرین معامله 172,924 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 179,073
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 293,177 حداقل قیمت مجاز 162,019
تاریخ آخرین معامله 1399/5/20 - 12:27:56   ارزش بازار (م ر) 23,876,440 تعداد سهام 140,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 446 172,924 0 0 0
1 30 170,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/20 170,546 172,924 172,924 225
221,783
38.352B
1399/5/19 164,690 168,365 168,365 224
168,898
28.437B
1399/5/15 160,348 156,500 163,321 354
200,258
32.697B
1399/5/14 155,544 148,000 157,670 891
687,992
107.013B
1399/5/13 150,162 148,094 154,700 666
448,749
67.385B
1399/5/12 155,888 154,712 170,900 1,667
819,259
127.712B
1399/5/11 162,854 160,000 162,893 1,036
898,933
146.395B
1399/5/8 155,137 159,805 159,805 267
148,468
23.726B
1399/5/7 152,196 147,000 154,212 529
392,989
59.811B
1399/5/6 146,869 143,000 150,678 577
481,979
70.788B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/14 6 1396 756 117 49 340 -118
1396/4/31 3 1396 401 58 65 340 -53
1395/12/17 12 1396 338 55 340 340 -231
1395/12/17 12 1395 193 -231
1395/11/12 9 1395 191 35 256 -231 -135

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 130,000 (4.02%) 4690
3.470M
469.914B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 25,460 (0.73%) 1934
7.756M
199.714B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 32,250 (2.41%) 1680
2.436M
79.742B
قنداصفهان‌ (قصفها) 262,100 (5.00%) 1377
378,009
102.964B
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,558 (3.00%) 1251
5.821M
131.612B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,770 (1.29%) 685
1.347M
46.608B
قند نقش جهان (قنقش) 95,747 (2.00%) 368
653,304
63.294B
قند مرودشت‌ (قمرو) 37,300 (4.99%) 305
229,154
8.620B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 58,520 (4.98%) 300
603,008
36.294B
قند نيشابور (قنيشا) 89,160 (4.99%) 289
587,645
52.394B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 70,690 (4.99%) 172
303,262
21.438B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 86,100 (3.62%) 101
44,617
3.872B
شهد (قشهد) 35,650 (4.98%) 92
462,247
16.479B
شكرشاهرود (قشكر) 79,620 (5.00%) 61
502,367
39.998B
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/12/09 (جشكر912) 272,789 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 172,924 (0%) 0
0
0
قند تربت حيدريه (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 247,846 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت زرين دانه سرآشپز-سهامي خاص- 83,868,684 59.900
شخص حقیقی 5,582,953 3.980
شخص حقیقی 2,632,943 1.880
شخص حقیقی 2,132,675 1.520
شخص حقیقی 1,686,276 1.200
شخص حقیقی 1,478,509 1.050
شخص حقیقی 1,461,402 1.040
شخص حقیقی 1,432,791 1.020
شخص حقیقی 1,415,189 1.010

چکیده

آدرس شرکت: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید حمصیان - پلاک 2 واحد 6
تلفن شرکت: 66908654-66909342
نمابر شرکت: 66908655
آدرس کارخانه: شهرکرد کیلومتر 12 جاده هفشجان -
پست الکترونیک شرکت: info@cmsugar.com
وب سایت شرکت: http://www.cmsugar.com
مدیر مالی: آقاي امراله فتحي پور
تلفن کارخانه: 038-32575893
نمابر کارخانه: 038-32578610
تلفن امور سهام: 32578682-038
نمابر امور سهام: 32578608-038
مدیر عامل: آقای علیرضا جانی قربان