PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال ( قچار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 15:50:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 56,176 قیمت دیروز 55,573 تعداد معاملات 138 EPS 1746
603     (%1.09) بیشترین قیمت 58,351 ارزش 11,512,827,353 P/E 32.2
قیمت آخرین معامله 58,351 کمترین قیمت 58,351 حجم 197,303 حداکثر قیمت مجاز 58,351
2,778     (%5.00) اولین قیمت 58,351 حجم مبنا 890,060 حداقل قیمت مجاز 52,795
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 7,864,640 تعداد سهام 140,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
81 285,907 58,351 58,351 90 1
3 217,600 57,351 58,710 18 1
6 80,000 57,350 60,874 17 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 56,176 58,351 58,351 138
197,303
11.513B
1399/3/12 55,573 54,000 57,870 392
351,660
19.795B
1399/3/11 55,120 53,510 56,648 299
204,940
11.222B
1399/3/10 55,226 55,002 56,900 576
211,609
11.845B
1399/3/7 54,998 52,482 55,200 248
122,675
6.557B
1399/3/6 55,244 53,120 55,600 188
226,824
12.084B
1399/3/3 55,915 54,006 56,710 269
143,374
7.931B
1399/2/31 56,030 53,160 58,702 438
500,275
28.081B
1399/2/30 55,907 56,000 57,797 321
246,727
14.007B
1399/2/29 55,584 54,301 57,870 328
221,446
12.630B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 191 35 256 -231 -135
1395/7/30 6 1395 117 79 -118 -231 -268
1395/4/31 3 1395 58 74 -53 -231 -166
1394/12/26 12 1395 55 74 -231 -231 -160
1394/12/26 12 1394 -187 -160

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت زرين دانه سرآشپز-سهامي خاص- 83,868,684 59.900
شخص حقیقی 5,582,953 3.980
شخص حقیقی 4,358,203 3.110
شخص حقیقی 4,293,079 3.060
شخص حقیقی 2,132,605 1.520
شخص حقیقی 2,013,842 1.430
شخص حقیقی 1,654,677 1.180
شخص حقیقی 1,566,039 1.110
شخص حقیقی 1,538,835 1.090
شخص حقیقی 1,465,188 1.040
شخص حقیقی 1,432,791 1.020

چکیده

آدرس شرکت: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید حمصیان - پلاک 2 واحد 6
تلفن شرکت: 66908654-66909342
نمابر شرکت: 66908655
آدرس کارخانه: شهرکرد کیلومتر 12 جاده هفشجان -
تلفن کارخانه: 2575893-0382
نمابر کارخانه: 2578610-0382
پست الکترونیک شرکت: info@cmsugar.com
وب سایت شرکت: http://www.cmsugar.com
مدیر عامل: آقای سید محمد رضا امیر ایمانی
مدیر مالی: آقای حسینی آملی