PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
س. امين توان آفرين ساز
س. امين توان آفرين ساز ( وامين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 23:59:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,240 قیمت دیروز 11,240 تعداد معاملات 45 EPS 0
0     (%0) بیشترین قیمت 11,240 ارزش 2,450,550,800 P/E
قیمت آخرین معامله 11,240 کمترین قیمت 11,200 حجم 218,224 حداکثر قیمت مجاز 11,570
0     (%0) اولین قیمت 11,240 حجم مبنا 4,000,000 حداقل قیمت مجاز 10,910
تاریخ آخرین معامله 1401/5/26 - 12:29:06   ارزش بازار (م ر) 112,400,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 24,357 11,240 11,370 12,789 2
2 33,419 11,200 11,480 450 1
3 22,409 11,000 11,500 9,310 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/26 11,240 11,200 11,240 45
218,224
2.451B
1401/5/25 11,240 11,240 11,260 48
257,626
2.896B
1401/5/24 11,240 11,210 11,240 43
157,909
1.775B
1401/5/23 11,240 11,240 11,250 47
131,973
1.483B
1401/5/22 11,240 11,200 11,500 82
266,067
2.992B
1401/5/19 11,240 11,220 11,250 29
134,098
1.507B
1401/5/8 11,400 11,400 11,500 60
131,507
1.504B
1401/5/5 11,400 11,380 11,480 48
150,947
1.723B
1401/5/4 11,400 11,370 11,500 42
113,924
1.302B
1401/5/3 11,400 11,380 11,440 47
146,320
1.669B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 5,540 (0.36%) 4704
118.064M
659.902B
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 4,097 (1.35%) 2486
38.632M
157.956B
س. توسعه تجارت هيرمند (بهير) 10,600 (2.93%) 1325
1.801M
19.090B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 8,110 (5.87%) 1300
12.694M
102.331B
سرمايه گذاري لقمان (ولقمان) 3,900 (0.26%) 1138
13.515M
51.760B
مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وكبهمن) 4,305 (0.92%) 1066
3.264M
14.064B
س. و خدمات مديريت صند. ب كشوري (مديريت) 6,040 (2.27%) 1045
3.541M
21.486B
سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات (وسپهر) 6,870 (0%) 956
2.873M
19.699B
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 4,840 (0.12%) 871
8.222M
39.916B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 18,240 (0.22%) 855
1.687M
30.721B
سرمايه گذاري هامون صبا (وهامون) 1,750 (3.31%) 849
7.847M
13.894B
تمام سكه طرح جديد0312 رفاه (سكه0312پ01) 1,353,579 (2.56%) 831
194,900
263.304B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 12,640 (2.99%) 805
9.187M
116.479B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 1,893 (3.86%) 774
12.757M
24.030B
گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري (ومدير) 3,679 (0.92%) 758
2.906M
10.649B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 7,100 (2.90%) 736
18.031M
127.943B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 2,750 (5.69%) 718
10.423M
28.579B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 2,920 (4.33%) 708
14.170M
41.241B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 58,600 (1.84%) 622
482,784
28.567B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 2,595 (0.69%) 489
6.075M
15.583B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 2,069 (0.19%) 469
2.873M
5.960B
م .صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) 15,030 (2.97%) 436
2.830M
42.795B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 3,263 (2.97%) 356
3.966M
13.003B
احياء صنايع خراسان (واحصا) 99,500 (2.68%) 339
396,982
39.096B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 4,120 (0.32%) 328
2.652M
10.910B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 1,108 (2.97%) 327
11.350M
12.525B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 4,290 (1.45%) 309
3.307M
14.126B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 4,038 (0.07%) 289
2.279M
9.200B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 2,443 (1.25%) 236
3.488M
8.534B
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 3,517 (0.06%) 218
2.538M
8.919B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 3,500 (0.88%) 198
3.939M
13.796B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 4,150 (1.05%) 197
1.530M
6.402B
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 64,650 (2.38%) 185
484,377
30.805B
س. فني و مهندسي مشانير (ومشان) 51,100 (0.79%) 181
207,753
10.437B
تمام سكه طرح جديد 0110 صادرات (سكه0110پ04) 1,350,000 (2.18%) 158
54,800
73.855B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 3,015 (1.41%) 154
1.851M
5.577B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 1,485 (0.27%) 151
2.131M
3.193B
سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) 1,673 (2.16%) 149
2.275M
3.815B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 8,460 (4.19%) 147
1.394M
11.967B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 2,650 (0.38%) 140
4.074M
10.786B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 2,719 (4.98%) 128
2.147M
5.834B
سرمايه گذاري ايساتيس پويا (ويسا) 5,680 (0.70%) 123
309,990
1.779B
تمام سكه طرح جديد0112سامان (سكه0112پ03) 1,352,000 (2.12%) 117
36,800
49.641B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 4,152 (0.12%) 116
1.255M
5.220B
سرمايه گذاري ارزش آفرينان (وآفر) 21,900 (0.69%) 102
200,393
4.369B
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 21,450 (1.90%) 90
374,816
8.038B
تمام سكه طرح جديد0211ملت (سكه0211پ02) 1,350,015 (2.52%) 83
19,800
26.742B
سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) 12,870 (2.28%) 63
259,159
3.342B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 13,830 (0.29%) 55
165,195
2.297B
تمام سكه طرح جديد0111آينده (سكه0111پ05) 1,350,000 (2.24%) 51
10,700
14.440B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 1,935 (0.73%) 47
285,909
548.454M
س. امين توان آفرين ساز (وامين) 11,240 (0%) 45
218,224
2.451B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 5,280 (0.96%) 39
159,096
837.100M
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 1,676 (1.51%) 33
351,021
583.772M
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 4,747 (2.99%) 25
772,543
3.667B
سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق) 8,060 (2.94%) 25
75,708
610.206M
صكوك اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) 995,500 (0.45%) 16
150,047
149.372B
اختيارف وسپهر-9180-14020621 (طوسپهر609) 1 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-8180-14020621 (ضوسپهر607) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان بوشهر (وسبوشهر) 1,240 (0%) 0
0
0
ح. سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسناح) 11,150 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-8180-14020621 (طوسپهر607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-4680-14020621 (ضوسپهر600) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-5680-14020621 (ضوسپهر602) 4,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-8680-14020321 (ضوسپهر308) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-5180-14020621 (طوسپهر601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-9000-14011025 (طاريان1005) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري عدالت استان قزوين (وسقزوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.وهامون-726-010508 (وهامون1ت.ف0105) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان كردستان (وسكرد) 434 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-5680-14020321 (طوسپهر302) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان زنجان (وسزنجان) 1,349 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان غربي (وساغربي) 435 (0%) 0
0
0
تمام سكه طرح جديد0012صادرات (سكه0012پ04) 1,213,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-6680-14020321 (طوسپهر304) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-8180-14020321 (طوسپهر307) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-5180-14020321 (ضوسپهر301) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-8000-14011025 (ضاريان1003) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-7680-14020621 (ضوسپهر606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-4680-14020321 (ضوسپهر300) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-9180-14020321 (ضوسپهر309) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-11000-14011025 (ضاريان1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-7500-14011025 (طاريان1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-9500-14011025 (طاريان1006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره خوارزم411-6ماهه20% (صرزم411) 990,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان قم (وسقم) 1,266 (0%) 0
0
0
شركت س استان سمنان (وسمنان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-7000-14011025 (ضاريان1001) 2,300 (0%) 0
0
0
شركت س استان گيلان (وسگيلا) 432 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-7180-14020621 (طوسپهر605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-6180-14020621 (ضوسپهر603) 4,600 (0%) 0
0
0
تمام سكه طرح جديد0011ملت (سكه0011پ02) 1,162,600 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخارح) 2,045 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-8000-14011025 (طاريان1003) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
تكادو (وكادو) 14,860 (0%) 0
0
0
شركت س استان هرمزگان (وسهرمز) 650 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-6500-14011025 (طاريان1000) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان خراسان شمالي (وسخراش) 1,301 (0%) 0
0
0
گروه مالي كيان (كيانا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-8680-14020621 (طوسپهر608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-8680-14020621 (ضوسپهر608) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه توكا (وتوسكا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-7180-14020321 (طوسپهر305) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-9180-14020621 (ضوسپهر609) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-9180-14020321 (طوسپهر309) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-5180-14020321 (طوسپهر301) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-7680-14020321 (طوسپهر306) 1 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان خراسان رضوي (وسرضوي) 689 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
ح. سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنوح) 701 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-7680-14020321 (ضوسپهر306) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان اصفهان (وسصفا) 693 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان مازندران (وسمازن) 922 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-6180-14020621 (طوسپهر603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-6680-14020321 (ضوسپهر304) 3,800 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان سيستان وبلوچستان (وسيستا) 587 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-6680-14020621 (طوسپهر604) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان تهران (وستهران) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-10000-14011025 (طاريان1007) 1 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري لقمان (ولقمانح) 2,510 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
شركت س استان خراسان جنوبي (وسخراج) 1,989 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 1,090,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري وثوق امين (وثوقح) 835 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-9500-14011025 (ضاريان1006) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان اردبيل (وساربيل) 1,216 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.ومهان-4222-010902 (ومهان ت.ف0109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-7180-14020621 (ضوسپهر605) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان گلستان (وسگلستا) 703 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-7680-14020621 (طوسپهر606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-7180-14020321 (ضوسپهر305) 3,500 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي (وطوبي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان خوزستان (وسخوز) 602 (0%) 0
0
0
تمام سكه طرح جديد0012رفاه (سكه0012پ01) 1,215,000 (0%) 0
0
0
شركت س.استان چهارمحال وبختياري (وسمحال) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال (وآتوس) 25,850 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري توسعه توكا (وتوسكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ارس صبا (وارسح) 1,250 (0%) 0
0
0
شركت س استان مركزي (وسمركز) 1,330 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-8180-14020321 (ضوسپهر307) 3,500 (0%) 0
0
0
س. مديريت سرمايه مدار (مدار) 10 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري امير (اميران) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان همدان (وسهمدا) 512 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.ومهان-4311-011003 (ومهان ت.خ0110) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-9000-14011025 (ضاريان1005) 1 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسنا) 7,590 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-5680-14020321 (ضوسپهر302) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-5180-14020621 (ضوسپهر601) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-8500-14011025 (ضاريان1004) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-8500-14011025 (طاريان1004) 1 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-4680-14020321 (طوسپهر300) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-7500-14011025 (ضاريان1002) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-6680-14020621 (ضوسپهر604) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-6180-14020321 (ضوسپهر303) 4,200 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-5680-14020621 (طوسپهر602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-6180-14020321 (طوسپهر303) 1 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-10000-14011025 (ضاريان1007) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان يزد (وسيزد) 1,211 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان كرمان (وسكرمان) 430 (0%) 0
0
0
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره خوارزم0411-6ماهه20% (صرزم0411) 990,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان لرستان (وسلرستا) 460 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان كرمانشاه (وسكرشا) 432 (0%) 0
0
0
شركت س استان ايلام (وسيلام) 1,178 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان شرقي (وساشرقي) 431 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. مديريت-4378-010519 (همديريت0105) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-6500-14011025 (ضاريان1000) 3,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-8680-14020321 (طوسپهر308) 1 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 5,900 (0%) 0
0
0
س.عدالت ا. كهگيلويه وبويراحمد (وسكهبو) 1,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-11000-14011025 (طاريان1008) 1 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-7000-14011025 (طاريان1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-4680-14020621 (طوسپهر600) 1 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان فارس (وسفارس) 979 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس-سهامي خاص- 8,065,977,171 80.650

چکیده