PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري تامين اجتماعي
سرمايه گذاري تامين اجتماعي ( شستا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:05:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 20,210 قیمت دیروز 20,500 تعداد معاملات 14713 EPS 3364
290     (%1.41) بیشترین قیمت 20,910 ارزش 965,897,105,140 P/E 6.0
قیمت آخرین معامله 20,090 کمترین قیمت 20,090 حجم 47,803,576 حداکثر قیمت مجاز 21,730
410     (%2.00) اولین قیمت 20,630 حجم مبنا 5,937,655 حداقل قیمت مجاز 20,090
تاریخ آخرین معامله 1399/12/6 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 1,616,800,000 تعداد سهام 80,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 3,047 20,090 20,090 18,648,501 3636
1 500 20,000 20,100 145,885 65
1 500 19,800 20,110 136,764 20


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/6 20,210 20,090 20,910 14,713
47.804M
965.897B
1399/12/5 20,500 20,350 21,100 34,085
142.028M
2,911.867B
1399/12/4 20,760 20,760 20,760 1,834
23.142M
480.420B
1399/12/3 21,180 21,180 21,180 1,694
23.234M
492.086B
1399/12/2 21,610 21,610 21,700 4,809
32.371M
699.575B
1399/11/29 22,050 22,050 22,140 5,884
41.221M
908.972B
1399/11/28 22,500 22,500 22,700 3,725
19.900M
447.782B
1399/11/27 22,950 22,940 23,210 16,404
84.606M
1,941.477B
1399/11/26 23,400 23,210 24,210 29,836
124.109M
2,903.959B
1399/11/25 23,680 23,000 23,990 40,601
153.792M
3,642.330B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 20,090 (2.00%) 14713
47.804M
965.897B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 11,340 (1.99%) 1388
9.279M
105.247B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 7,780 (1.89%) 880
5.376M
41.990B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 36,240 (1.97%) 311
823,713
30.236B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 13,290 (1.99%) 232
2.791M
37.156B
اختيارخ وغدير-10000-1400/03/26 (ضغدر3003) 2,500 (5.16%) 35
2,474
6.194B
اختيارخ وغدير-9000-1400/03/26 (ضغدر3002) 4,400 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1400/03/26 (طغدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1400/03/26 (طغدر3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1400/03/26 (طغدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8000-1400/03/26 (طغدر3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1400/03/26 (ضغدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1400/03/26 (طغدر3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1400/03/26 (ضغدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1400/03/26 (ضغدر3005) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1400/03/26 (ضغدر3004) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1400/03/26 (ضغدر3001) 4,700 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1400/03/26 (طغدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 4,248 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1400/03/26 (طغدر3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1400/03/26 (ضغدر3000) 6,250 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1400/03/26 (طغدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1400/03/26 (طغدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1400/03/26 (ضغدر3008) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
سازمان تامين اجتماعي 71,013,931,887 88.760

چکیده