PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند قهستان‌
قند قهستان‌ ( قستان ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:32:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 403
     اولین قیمت حجم مبنا 10,400 حداقل قیمت مجاز 381
تاریخ آخرین معامله 1388/3/16 -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 13,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1388/3/16 392 402 402 1
510
205,020
1388/3/11 391 397 397 1
4,940
1.961M
1388/3/10 386 391 391 1
5,246
2.051M
1388/3/6 380 380 380 17
39,980
15.192M
1388/3/5 369 369 369 1
10
3,690
1388/3/3 359 359 359 1
10
3,590
1388/2/30 349 359 359 1
10
3,590
1388/2/29 349 349 349 1
10
3,490
1388/2/27 339 339 339 1
10
3,390
1388/2/26 330 330 330 1
10
3,300

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 110,390 (4.99%) 9486
9.206M
1,021.772B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 43,220 (0.03%) 5005
6.132M
266.532B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 17,001 (1.59%) 1885
10.281M
176.697B
شكرشاهرود (قشكر) 48,990 (1.26%) 1799
2.207M
109.194B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 35,200 (3.11%) 1359
2.853M
101.647B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 46,200 (3.91%) 1235
1.408M
66.639B
قند لرستان‌ (قلرست) 34,700 (2.66%) 1201
2.079M
73.537B
قند شيرين خراسان (قشرين) 20,684 (3.00%) 1198
2.657M
54.959B
قنداصفهان‌ (قصفها) 170,070 (1.19%) 1139
370,878
64.643B
قند نقش جهان (قنقش) 84,942 (2.00%) 1012
975,801
83.805B
قند نيشابور (قنيشا) 47,700 (5.00%) 747
2.699M
128.515B
قند مرودشت‌ (قمرو) 80,250 (5.00%) 611
516,274
41.429B
شهد (قشهد) 28,550 (1.48%) 513
661,300
18.968B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 93,140 (3.37%) 379
225,813
21.468B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 92,410 (5.00%) 108
408,508
37.750B
قتربت (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 192,829 (0.87%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.

تلفن شرکت: 66416805-66463949
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان فلسطين جنوبي- پايين تر از جمهوري مقابل كوچه هلالي-پلاك 226
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.
نمابر شرکت: 66463949
مدیر عامل: آقای مهندس شمس خاجعلی
آدرس کارخانه: خراسان جنوبی - بیرجند -شهرستان در میان
تلفن کارخانه: 3223422-0562
نمابر کارخانه: 3223391-0562